Etsi tältä sivustolta

Palvelut valmentajille

FC Hongan toimintaideologian keskeisimpiä kulmakiviä on laadukas ja ajantasainen valmennus. Seuran valmennustoimintaa ohjaa valmennuslinja, jossa on määritelty spiraalioppimiseen perustuen eri jalkapalloiluun liittyvien ominaisuuksien ja teemojen opetus- ja käsittelyprosessit, sekä avattu teemaharjoitusten kautta sisältöä.

Seuran toimintamallin myötä jokaisessa U15 ja nuorempien ikäluokissa toimii vähintään yksi päätoiminen seuratyöntekijä, joka vastaa seuran valmennuslinjan jalkauttamisesta, koordinoi ja tukee ikäluokassa toimivien muiden valmentajien arkea sekä toimii näille mentorina. Ikäluokkamalleissa U11 ja nuoremmat mentorin roolissa toimii ikäluokkavalmentaja ja U12-15 nuorisourheiluvaiheessa ikäluokkaan nimetty Akatemiavalmentaja.

Seura tukee ja kouluttaa valmentajiaan seuran sisäisesti järjestäminä teemakoulutuksina sekä SPL:n lisenssikoulutuksina (C-E –tasot). Sitoutuneita ja motivoituneita valmentajia kustannetaan myös SPL:n ja muiden tahojen järjestämiin maksullisiin lisenssi- ja muihin koulutuksiin. Tällaisia ovat muun muassa UEFA –lisenssikoulutukset ja näiden täydennyskoulutukset, EkkonoMethod koulutukset sekä erilaiset sidosryhmien ja yksityisten toimijoiden koulutustilaisuudet.

Valmentajien kehitysohjelmat laaditaan aina yhteistyössä toiminnanjohtajan kanssa.

Back to top