Etsi tältä sivustolta

Visio ja arvot

Me ollaan Honka, jalkapalloyhteisö nuorimmasta jalkapallokoululaisesta erityisryhmäläisiin ja aina menestyneimpiin ammattilaisiin. Honkalaiseen perheeseen kuuluvat niin pelaajat kuin heidän läheisensä, joukkueiden ja seuran toimijat ja kannattajat. Jalkapallo on meille rakas laji, jossa haluamme jatkuvasti oppia ja kehittyä ilon ja yhteisöllisyyden kautta, toisiamme kannustaen.

Visionamme on toiminta, jossa pelaajakehitystyötä toteutetaan motivoivasti, pitkäjänteisesti, ja kiirehtimättä niin, että tulokset kantavat hedelmää läpi lapsi- ja nuorisourheiluvaiheiden. Kehitämme pelaajiamme aina ilon, ammattiylpeyden ja lajirakkauden ilmapiirissä, olipa tavoitteena liikunnallinen elämäntapa, antoisa harrastus tai jalkapalloilijan ammatti. Olemme onnistuneet työssämme, kun pelaajamme jatkavat aktiivisina lajin parissa mahdollisimman pitkään ja mahdollisimman pitkälle.

Taito  

Honka on seura, jonka koko yhteisöä yhdistää intohimo taitoon. Meillä jokainen joukkuetapahtuma vie kannustavasti, päämäärätietoisesti ja iänmukaisesti kohti uutta osaamista. Toimintamme on motivoivaa, pitkäjänteistä ja kannustavaa.

Lajitaitojen ohella kasvamme myös elämäntaidoissa. Ymmärrämme kannustamisen merkityksen ja arvostamme joukkuekavereitamme. Turvallisessa toimintaympäristössä on lupa onnistua ja epäonnistua, yrittää uudelleen ja oppia. Suvaitsevaisuudella ja toisiamme rohkaisemalla saavutamme yhteisiä tavoitteita. Valmennus tukee esimerkillään oppimista myös näissä taidoissa.

Olemme taitava myös seurana. Honkalaisuus on jatkuvaa kykyä kehittää ja kehittyä. Arvostamme ammattitaitoa ja koulutamme henkilöstöaämme ja toimihenkilöitämme eteenpäin. Osaaminen ja ammattiylpeys näkyy toimintamme kaikilla osa-alueilla.

Kilpailu  

Meillä kilpaurheilua ja harrastustoimintaa yhdistää pelaajien jatkuvaan kehittämiseen liittyvä tavoitteellisuus. Kilpailu on osa pitkäjänteistä pelaajakehitystyötä, positiivinen paikka, jossa mitellään taidoista, testataan sinnikkyyttä ja opetellaan sietämään myös epämukavuuden tunteita. Siinä onnistutaan ja epäonnistutaan yhdessä, opitaan joukkueena, mutta ei menetetä mitään. Vahva joukkuehenki vie meitä eteenpäin. Osa nauttii kilpailusta luonnostaan. Toiset kilvoittelevat osana joukkuetta. Jokaisen omalle tasolle sopiva ympäristö mahdollistaa pelaajan kehityksen ja pärjäämisen.

Huippu-urheiluun tähtäävässä pelaajapolussa Honka tarjoaa pelaajille erinomaisen ympäristön kehittyä ja tavoitella sekä kansallista että kansainvälistä kärkeä. Määrätietoinen harjoittelu, valmennusosaamisen laatu ja rohkeus menestyä vievät sekä pelaajia että seuraa eteenpäin.

Vastuu  

Honka kantaa kasvatus- ja nuorisotyöhön liittyvää vastuutaan mahdollistamalla lähes 2000 lapsen ja nuoren jalkapalloharrastuksen. Olemme yhteisö nuorimmasta jalkapallokoululaisesta erityisryhmäläisiin ja aina menestyneimpiin ammattilaisiin. Urheilemme aina puhtaasti, kannustamme toisiamme ja kohtelemme vastustajiamme reilusti.  

Kannamme vastuuta turvallisesta toimintaympäristöstä, jossa urheilu tuottaa meille iloa ja positiivisia kokemuksia. Toimimme kannustavassa ilmapiirissä jossa jokainen kokee olevansa arvostettu ja jossa jokaista kohdellaan tasapuolisesti. Haluamme, että meillä kukaan ei koe kiusaamista, häirintää tai muuta epäasiallista käytöstä. Linjauksemme ennaltaehkäisevät epäasiallista käytöstä ja mahdollistavat siihen puuttumisen.

Toimintamme on hyvän hallinnon mukaista, avointa ja läpinäkyvää. Uskomme, että se luo kestävimmän mahdollisen pohjan koko seuran toiminnalle. Edistämme yhdenvertaisia ja tasa-arvoisia mahdollisuuksia osallistua lajiin ja sen päätöksentekoon. Toimimme kestävästi myös tulevia sukupolvia kohtaan, jotta keltamusta kasvutarina jatkuu vahvana myös tulevina vuosikymmeninä.

Back to top