Etsi tältä sivustolta

Strategia 2020-2024

Me ollaan Honka – Tuloksellista pelaajakehitystä

FC Honka erottuu 2020-luvulla seuratyöllään, urheilutyöllään sekä yhteistyöllään. Toiminnan painopisteinä on uudella strategiakaudella neljä päävalintaa: 1) ammattimainen seuratoiminta, 2) valmennusosaamisen kehittäminen, 3) seurayhteisön vahvistaminen sekä 4) alueellinen vastuunkanto.

Pelaaja on meillä kaiken toiminnan keskiössä. Kestävä pelaajakehitys ja menestys ovat seurausta päivittäisharjoittelun laatutekijöiden määrätietoisesta parantamisesta. Jokainen stategian päävalinta sisältää omat alateemansa, joiden toteutumiseksi on luotu suunnitelmallisia ja resursoituja toteutuspolkuja sekä mitattavia väli- ja päätavoitteita.

1. Ammattimainen seuratoiminta

Elinvoimainen seura mahdollistaa hyvän urheilutyön. Ammattimaisen seuratoiminnan painopistealueelle on tällä hetkellä määritelty viisi sisältöteemaa, jotka tulevat ohjaamaan strategian toteuttamista operatiivisella tasolla:

1. Johtaminen tietopohjaiseksi
2. Talous kannattavaksi
3. Työpaikka toimivaksi
4. Seuratyö systemaattiseksi
5. Viestintä ajantasaiseksi

2. Osaamisen kehittäminen

Uudistuva valmennusosaaminen on sekä suomalaisen että honkalaisen jalkapallon ydin. Painopistealueelle on tällä hetkellä määritelty kolme sisältöteemaa, jotka ohjaavat strategian toteuttamista:

1. Edelläkävijyys koulutustyössä
2. Seuran sisäisen osaamisen kehittäminen
3. Alueellinen vastuunkanto

3. Entistä vahvempi seurayhteisö

Kasvavan seuran moniin eri tehtäviin tarvitaan edelleen vapaaehtoisia. Jäsenmäärän kasvaessa seuraan kohdistuviin odotuksiin vastaaminen on haastavaa, kun samalla harrastamisen kustannukset halutaan pitää kohtuullisina. Tälle toiminnan kannalta keskeiselle painopistealueelle on määritelty kolme toimintaa kehittävää sisältöteemaa:

1. Vapaaehtoistyön merkityksellisyys
2. Organisaation potentiaalin hyödyntäminen
3. Yhteisöllisyyden vahvistaminen

4. Alueellinen vastuunkanto

FC Honka tunnistaa roolinsa alueellisena huippu-urheiluseurana ja kantaa vastuuta alueen seurojen osaamisen kehittämisessä niin urheilujohtamisen, hallinnon prosessien, valmennusosaamisen kehittämisen kuin pelaajakehitystyön osa-alueilla. Alueellisen avaintoimijan painopistealueelle on määritelty kolme toimintaa ohjaavaa sisältöteemaa:

1. Alueellisena vastuunkantajana toimiminen
2. Olosuhteiden oivaltava organisointi & kehittäminen
3. Mukana suomalaisen jalkapallon kehittämisessä

Strategiakauden visio, Me ollaan Honka – tuloksellista pelaajakehitystä, vie kohti toimintaa, jossa pelaajakehitystyötä toteutetaan motivoivasti, pitkäjänteisesti, ja kiirehtimättä niin, että tulokset kantavat hedelmää läpi lapsi- ja nuorisourheiluvaiheiden. Olemme onnistuneet työssämme, kun pelaajamme jatkavat aktiivisina lajin parissa mahdollisimman pitkään ja mahdollisimman pitkälle.

Lue lisää arvoistamme »

Back to top