Etsi tältä sivustolta

Maksut

Maksut 

SEURATOIMINNAN MAKSUT 2023-2024 

Seuratoiminnan kulut katetaan erilaisin maksuin. FC Hongassa viisi (5) keskeisintä maksuluokkaa ovat;  

 1. Jäsenmaksut – Laskutetaan yhdistyksen sääntöjen mukaisesti ja syyskokouksen määrittämillä summilla. 
 2. Joukkueen toimintamaksut – Laskutetaan toimintamaksujen piiriin kuuluvien joukkueiden pelaajilta syyskokouksen hyväksymän talousarvion mukaisesti. Toimintamaksut vahvistetaan hallituksen kokouksessa ja niiden suuruutta tarkastellaan hallituksen kokouksessa kvartaaleittain. 
 3. Hallintomaksu – Hallintomaksu veloitetaan niiden joukkueen pelaajilta, jotka ovat seuravetoisen toimintamaksun piirissä. Hallintomaksu veloitetaan kuukausittain toimintamaksulaskutuksen yhteydessä suoraan pelaajilta. Perittävän hallintomaksun suuruuden päättää FC Honka ry:n hallitus syyskokouksen vahvistaman talousarvion raameissa. Hallituksella on oikeus kesken kauden muuttaa hallintomaksun suuruutta, mikäli seuran kokonaistalous sitä edellyttää.  
 4. Joukkuemaksut – Laskutetaan ikäluokkamalleissa ja joukkueissa pelaajilta vanhempainkokouksen hyväksymän budjetin mukaisesti ja toimintaryhmäkohtaisiin kustannuksiin perustuen (muun muassa joukkueiden leirit, varusteet). 
 5. Ylimääräinen toimintamaksu – Laskutetaan tarvittaessa kokonaisuudessaan tai osittain toimintamaksujen piiriin kuuluvien joukkueiden pelaajilta syyskokouksen vahvistamalla summalla.   

JUNIORIJOUKKUEET 

Seura (hallinto) laskuttaa 
Joukkue laskuttaa 

Jäsenmaksu (1 x vuosi) 

Syyskokous vahvistaa 

– laskutetaan joulukuussa tai aloituskuukautena 

Joukkuemaksu 

Käsitellään ja päätetään joukkueen vanhempainkokouksessa 

– laskutetaan vanhempainkokouksen päätöksen mukaisesti 

Toimintamaksu (12/11 kk) 

FC Honka ry hallitus vahvistaa 

– laskutetaan kuukausittain 

 

Hallintomaksu (12/11 kk) 

FC Honka ry hallitus vahvistaa 

– laskutetaan kuukausittain toimintalaskutuksen yhteydessä 

 

Ylimääräinen toimintamaksu  

Syyskokous hyväksyy, hallitus päättää ja arvioi laskutustarpeen 

– laskutetaan tarvittaessa 

 

     


                                       

AIKUISJOUKKUEET 

Seura (hallinto) laskuttaa 
Joukkue laskuttaa 

Jäsenmaksu (1 x vuosi) 

Syyskokous vahvistaa 

– laskutetaan joulukuussa tai aloituskuukautena 

Joukkuemaksu 

– Käsitellään vanhempain/pelaajienkokouksessa 


1. JÄSENMAKSUT

FC Hongassa on käytössä useampia erilaisia jäsenmaksuja. Jäsenmaksuista ja niiden suuruudesta päättää yhdistyksen syyskokous aina yhdeksi toimintavuodeksi kerrallaan. Erilaisilla jäsenillä on seurassa erilaisia oikeuksia ja palveluita. Alla erittely tämänhetkisistä jäsenyyksistä ja niiden sisältämistä oikeuksista ja palveluista.  

Pelaajajäsenmaksu 
peritään kaikilta seuran toimintaan aktiivisesti ja säännöllisesti osallistuvilta jalkapallon harrastajilta.   

Pelaajajäsenmaksulla katetaan mm. seuraavat järjestelmät ja palvelut:  

 • Internetsivut ​ 
 • myClub (asiakashallintajärjestelmä) + muut järjestelmät 
 • Vuosittain vaihtuvat yhteistyökumppanien etuudet ​ 
 • Yhdistyksen jäsenyys​ 

 1.11.2023–31.10.2024  

 • Pelaajajäsen 50 euroa  
 • Aikuisharrastejäsen 50 euroa  
 • Jalkapallokoululainen (vapaaehtoinen) 25 euroa  
 • Erityisryhmäjäsen: 5 euroa  

Pelaajajäsenmaksut laskutetaan joulukuussa kaikilta pelaajilta, jotka ovat joukkueen toiminnassa mukana 1.12.  

Toimihenkilöjäsenmaksu 

on vapaaehtoinen maksu, jolla seuran joukkueissa toimihenkilönä toimiva henkilö voi päästä mukaan vaikuttamaan seuran päätöksentekoon ja lunastaa itselleen äänioikeuden seuran sääntömääräisiin kokouksiin.  

 1.11.2023–31.10.2024  

Toimihenkilöjäsenmaksu: 10 euroa  

Huoltajajäsenmaksu 
on vapaaehtoinen maksu, jolla alle 18–vuotiaan pelaajajäsenen huoltaja voi lunastaa itselleen äänioikeuden seuran sääntömääräisiin kokouksiin.  

 1.11.2023–31.10.20234 

Huoltajajäsenmaksu: 30 euroa  

Kannatusjäsenmaksu 
on yksi seuran tukemisen muoto. Kannattajajäsenet ovat yksityisiä henkilöitä, jotka suorittavat syyskokouksen määräämän kertakaikkisen tai vuosittaisen kannattajajäsenmaksun. Yksityisellä kannattajajäsenellä on seuran kokouksissa puhe- ja äänioikeus. 

1.11.2023–31.10.2024 

Kannatusjäsenmaksu: 150 euroa  

Kannattavan yhteisön jäsenmaksu 
on yksi seuran tukemisen muoto. Kannattavat yhteisöjäsenet ovat oikeustoimikelpoisia yhteisöjä, jotka suorittavat syyskokouksen määräämän kertakaikkisen tai vuosittaisen kannattajajäsenmaksun. Kannattavalla yhteisöjäsenellä on seuran kokouksissa puheoikeus, mutta ei äänioikeutta. 

 1.11.2023–31.10.2024 

Kannattavan yhteisön jäsenmaksu: 500 euroa 

Kunniajäsen 
on seuran johtokunnan myöntämä arvonimi henkilölle, joka on tehnyt mittavan uran honkalaisen jalkapallon ja seuratoiminnan eteen. Kunniajäseniltä ei peritä maksua, mutta he ovat äänioikeutettuja yhdistyksen sääntömääräisissä kokouksissa. 


2.  JOUKKUEEN TOIMINTAMAKSUT

Toimintamaksu on maksu, joka on käytössä seuran kaikissa lapsi- ja nuorisourheiluvaiheen poika- ja tyttöjoukkueissa aina U20-ikäluokkaan asti.    

Toimintamaksu laskutetaan kunakin toimintavuonna erikseen sovitun mukaisesti kussakin ikävaiheessa. Seuralla on joukkue- tai ikäluokkakohtaisesti mahdollisuus sopia toimintamaksujen osittain laskuttamatta jättämisestä tai suoritusten korvaamisesta esimerkiksi seuralle hankittuna varainkeruuna tai talkootyönä.  

Toimintamaksun sisältö:  

 • Olosuhteet (harjoittelu)​ 
 • Kilpailutoiminta ​ 
 • Nuorisourheiluvaihe yhden sarjan osallistumismaksu + erotuomarikustannukset 
 • Lapsiurheiluvaihe U6-U9 Espoon Liiga, kaksi peliryhmää (ei erotuomarikustannukset) ​ 
 • Valmennus ​ (sis. työnantajakulut​) 
 • Fysiikkaharjoittelu​: Nuorisourheiluvaihe Akatemia ja Musta​ linja, U16 Akatemiat​ 
 • HUB-testit​: Nuorisourheiluvaihevaihe Musta linja​, Pre-Akatemiat U10-U11​ 
 • Maalivahtiharjoittelu​: lapsiurheiluvaihe U8-U11​, Nuorisourheiluvaihe Keltainen linja​ 
 • Pelipassi ja vakuutus​: lapsiurheiluvaihe​ 

 

Erotuomari- ja pelinohjaajakustannukset eivät kuulu lapsiurheiluvaiheessa toimintamaksuun.

Nuorisourheiluvaiheessa toimintamaksuun sisältyy yhden peliryhmän sarjamaksut sekä erotuomarikulut (Palloliiton sarjat). Vihreän linjan osalta päätetään kausi kerrallaan joukkuekohtaisesti, mitkä sarja- ja erotuomarikulut kuuluvat toimintamaksuun.

Minihuuhkaja- ja -minihelmaripäivät eivät sisälly toimintamaksuun missään ikäluokassa. 

Pelaajan loukkaantuessa tai sairastuessa toimintamaksuissa on mahdollisuus osittaiseen tai täysimääräiseen maksuhuojennukseen. Pelaajalla on loukkaantumis- tai saitrastumistilanteissa aina yhden toimintakuukauden mittainen omavastuuaika, joka tarkoittaa, ettei alle 4 viikon yhtäjaksoisista poissaoloista saa maksuhuojennuksia. 

Pelaajan ollessa täydellisessä urheilukiellossa tai joukkueen vastuuvalmentajan kanssa käydyn keskustelun perusteella hänen ei ole mahdollista toteuttaa oheisharjoittelua, on maksuhuojennus lähtökohtaisesti täysimääräinen aina sitä anottaessa.  

Mikäli joukkueen pelaaja pystyy osallistumaan harjoitteluun osittain tai hänelle pystytään laatimaan henkilökohtainen harjoitusohjelma, otetaan käyttöön osittainen eli sovellettu maksuhuojennus, joka on 50 % kokonaismaksusta.  


MAKSUKÄYTÄNTEET PELAAJAN LOUKKAANTUESSA TAI LOPETTAESSA 

Loukkaantuminen tai sairastuminen 

 • Yhtäjaksoisesta pidemmästä poissaolosta (pois lukien yllättävät tilanteet, kuten loukkaantumiset) tulee aina sopia ennakkoon vastuuvalmentajan ja seuran kanssa.  
 • Loma-aikojen poissaoloista ei myönnetä maksuvapautuksia eikä missään tilanteessa alle kahden kuukauden poissaoloista muuten kuin loukkaantumis- ja sairastumistilanteissa.    

Lopettaminen 

 • Nuorisourheiluvaiheessa on toimintamaksun osalta kahden kokonaisen kuukauden maksuvelvoite lopettamisilmoituksesta laskien, jos pelaaja lopettaa tai vaihtaa seuraa kesken kauden. Lapsiurheiluvaiheessa on yhden kokonaisen kuukauden maksuvelvoiteaika, jos pelaaja lopettaa tai vaihtaa seuraa kesken kauden.  Mikäli lopettamisilmoitus tulee ennen kuun 10. päivää katsotaan ilmoituskuukausi yhdeksi maksuvelvoitekuukaudeksi.  
 • Lokakuussa lopettava pelaaja ei joudu maksamaan uuden kauden maksuja (1.11. alkaen), mutta lokakuun maksu tulee maksettavaksi. Marraskuussa lopettava on velvollinen maksamaan marraskuun maksun, mutta muita lopettamismaksuja ei tule. 
 • Jos pelaaja joutuu lopettamaan pitkäaikaisen loukkaantumisen tai sairastumisen vuoksi niin lopettamismaksuja ei peritä. 


3. HALLINTOMAKSU

Hallintomaksu veloitetaan FC Honka ry:n joukkueen pelaajilta, jotka ovat toimintamaksun piirissä. 

Hallintomaksun sisältö: 

 • Seuratapahtumat​ 
 • Toimisto- ja henkilöstöpalvelut sisältäen palkkakulut​ 
 • Seuran sisäinen valmentaja- ja toimihenkilökoulutus​ 
 • Muut seurahallinnon kulut mm. talous- ja palkkahallinto, jäsenyydet​ 

1.11.2023–31.10.2024  

 • Hallintomaksu 12 kk laskutus: 12,50 € 
 • Hallintomaksu 11 kk laskutus: 13,70 € 

Hallintomaksua ei peritä tauolla tai loukkaantumisen vuoksi kokonaan seuratoiminnasta pois olevilta pelaajilta. Osittain toiminnassa mukana olevilta pelaajilta hallintomaksu peritään.  


4. JOUKKUEMAKSUT

Joukkueet ja ikäluokat laskuttavat toiminnassaan mukana olevia pelaajia sellaisten kulujen osalta, jotka eivät sisälly seuran laskuttamiin toimintamaksuihin. Tällaisista kuluista vanhempainkokouksen tehtävänä on laatia kausikohtainen budjetti ja taloussuunnitelma.  

Joukkuemaksuihin kuuluvat muun muassa  

 • Toimintaryhmien omat leirit kotimaassa ja ulkomailla 
 • Turnaus- ja sarjamaksut, jotka eivät sisälly toimintamaksuun 
 • Varusteet 
 • Viirit 
 • Erityistapahtumat (esim. Helmari– ja Huuhkajapäivät) 
 • Lisä- ja oheisvalmennuspalvelut  
 • Valmentaja- ja toimihenkilökoulutukset, jotka eivät sisälly jäsen-, hallinto- tai toimintamaksuun 
 • Ylimääräiset kenttä– ja turnausvaraukset 

5. YLIMÄÄRÄINEN TOIMINTAMAKSUT  

Syyskokouksen vahvistama ylimääräinen toimintamaksu voidaan laskuttaa hallituksen niin päättäessä ja tarpeen vaatiessa kauden aikana kokonaisuudessaan tai osittain toimintamaksun piiriin kuuluvien joukkueiden pelaajilta. 


MAKSUJEN LASKUTUS   

Jäsen–, hallinto– ja toimintamaksujen laskutuksesta vastaa seura, joukkuelaskutuksesta joukkue tai ikäluokka vanhempainkokouksessa sovitun mukaisesti. Muiden laskujen osalta laskusta vastaa pääasiallisesti taho, jolle maksu tulee suorittaa.  

Seuran sisäisessä laskutuksessa noudatetaan seuran talousohjesääntöä.   

Jäsenmaksut laskutetaan toimintakauden alussa tai jäseneksi rekisteröityessä yhdellä laskulla. Toiminta- ja hallintomaksujen osalta laskutus tapahtuu 11 tai 12 laskuerässä. Joukkuemaksujen laskutuksesta päättää vanhempainkokous tai sen nimeämät vastuuhenkilöt (taloudenhoitaja ja joukkueenjohtaja).  

Back to top