Maksut

SEURATOIMINNAN MAKSUT 2019-20 

Seuratoiminnan kulut katetaan erilaisin maksuin. FC Hongassa viisi (5) keskeisintä maksuluokkaa ovat; 

 1. Jäsenmaksut – Laskutetaan yhdistyksen sääntöjen mukaisesti ja syyskokouksen määrittämillä summilla.
 2. Joukkueen toimintamaksut – Laskutetaan toimintamaksujen piiriin kuuluvien joukkueiden pelaajilta syyskokouksen hyväksymän talousarvion mukaisesti ja johtokunnan kulloinkin määrittelemän joukkuekohtaisen tason mukaisesti.
 3. Seuran toimintamaksut – Laskutetaan tarvittaessa kokonaisuudessaan tai osittain toimintamaksujen piiriin kuuluvien joukkueiden pelaajilta syyskokouksen vahvistamalla summalla.
 4. Joukkuemaksut – Laskutetaan ikäluokkamalleissa ja joukkueissa pelaajilta vanhempainkokouksen hyväksymän budjetin mukaisesti ja toimintaryhmäkohtaisiin kustannuksiin perustuen (muun muassa joukkueiden leirit, varusteet).
 5. Muut maksut – Muihin maksuihin kuuluvat pääasiassa vapaaehtoiset lisäharjoittelumaksut, kuten kesäleiritoiminta tai seuran järjestämät ylimääräiset tapahtumat.                                                  
1. JÄSENMAKSUT

FC Hongassa on käytössä useampia erilaisia jäsenmaksuja. Jäsenmaksuista ja niiden suuruudesta päättää yhdistyksen syyskokous aina yhdeksi toimintavuodeksi kerrallaan. Erilaisilla jäsenillä on seurassa erilaisia oikeuksia ja palveluita. Alla erittely tämän hetkisistä jäsenyyksistä ja niiden sisältämistä oikeuksista ja palveluista. 

Pelaajajäsenmaksu
peritään kaikilta seuran toimintaan aktiivisesti ja säännöllisesti osallistuvilta jalkapallon harrastajilta.  

Pelaajajäsenmaksulla katetaan mm. seuraavat järjestelmät ja palvelut: 

 • Internetsivut  
 • myClub (asiakashallintajärjestelmä) 
 • ASIO (kenttävarausjärjestelmä) 
 • Toimisto- ja henkilöstöpalvelut 
 • Seuran sisäinen valmentaja- ja toimihenkilökoulutus 
 • Valmennuslinja 
 • Seuratapahtumat 
 • Kokoustilat vanhempainiltoihin Esport Arenalta 
 • Vuosittain vaihtuvat yhteistyökumppanien etuudet 
 • Muut seurahallinnon kulut (mm. talous- ja palkkahallinto, SPL:n ja piirin jäsenyys) 
 • Yli 15 –vuotiaalla äänioikeus yhdistyksen sääntömääräisissä kokouksissa 

 1.11.2019–31.10.2020 

 • Pelaajajäsen 175 euroa 
 • Aikuisharrastejäsen 50 euroa 
 • Jalkapallokoululainen (vapaaehtoinen) 25 euroa 
 • Erityisryhmäjäsen: 5 euroa 

Huoltajajäsenmaksu
on vapaaehtoinen maksu, jolla alle 15–vuotiaan pelaajajäsenen huoltaja voi lunastaa itselleen äänioikeuden seuran sääntömääräisiin kokouksiin. 

 1.11.2019–31.10.2020 

Huoltajajäsenmaksu: 30 euroa 

Kannatusjäsenmaksu
on maksu, joka antaa äänioikeuden seuran sääntömääräisiin kokouksiin. Kannatusjäsenyyttä tulee anoa avoimella hakemuksella, joka käsitellään yhdistyksen johtokunnassa. 

1.11.2019–31.10.2020 

Kannatusjäsenmaksu:150 euroa 

Kannattavan yhteisön jäsenmaksu
on yksi seuran tukemisen muoto. Kannattavalla yhteisöllä ei ole äänioikeutta yhdistyksen sääntömääräisissä kokouksissa. 

 1.11.2019–31.10.2020 

Kannattavan yhteisön jäsenmaksu: 500 euroa

Kunniajäsen
on seuran johtokunnan myöntämä arvonimi henkilölle, joka on tehnyt mittavan uran honkalaisen jalkapallon ja seuratoiminnan eteen. Kunniajäseniltä ei peritä maksua, mutta he ovat äänioikeutettuja yhdistyksen sääntömääräisissä kokouksissa. 

  

2.  JOUKKUEEN TOIMINTAMAKSUT 

Toimintamaksu on maksu, joka on käytössä seuran kaikissa lapsi- ja nuorisourheiluvaiheen poika- ja tyttöjoukkueissa aina U20-ikäluokkaan ja N2-joukkueeseen asti.   

Toimintamaksu laskutetaan kunakin toimintavuonna erikseen sovitun mukaisesti kussakin ikävaiheessa. Seuralla on joukkue- tai ikäluokkakohtaisesti mahdollisuus sopia toimintamaksujen osittain laskuttamatta jättämisestä tai suoritusten korvaamisesta esimerkiksi seuralle hankittuna varainkeruuna tai talkootyönä. 

 Toimintamaksun sisältö: 

 • Joukkueen valmennus tai ikäluokkavalmentaja 
 • Olosuhteet (vakiovuorot) 
 • Lisenssit ja vakuutukset 
 • Piirin ja liiton sarjatoiminta (1 sarjamaksu/joukkue/kesäkausi)* 
 • Maalivahtivalmennus seuran linjan mukaan 
 • Pelaajien aamuharjoitukset seuran linjan mukaan 
 • Klinikka –toiminta (Akatemiat, Pre-Akatemiat, Mustat) 
 • MyEerikkilä–tukipalvelut (Akatemiat, Pre-Akatemiat, Mustat) 
 • Fyysinen testaus, seuranta ja valmennus** 
 • Taloudellinen tuki loukkaantumisten tai pitkien poissaolojen ajaksi*** 
 • Valmentaja- ja toimihenkilökoulutus 

* Piirin- ja liiton sarjatoiminta: joukkueen osallistuminen yhteen Palloliiton tai piirin sarjaan tai  Karuselliin kevät ja syyskierroksella. 

 ** Seuralinjan mukaiset testi-, seuranta- ja fyysisen valmennuksen palvelut, jotka vaihtelevat ikäluokasta riippuen. 

*** Pelaajan loukkaantuessa tai jäädessä muutoin toiminnasta pois pidemmäksi aikaa, esimerkiksi opiskeluista tai muutosta johtuen, toimintamaksuissa on mahdollisuus osittaiseen tai täysimääräiseen maksuhuojennukseen. Pelaajalla on poikkeustilanteissa aina yhden toimintakuukauden mittainen omavastuuaika, joka tarkoittaa, ettei alle 4 viikon yhtäjaksoisista poissaoloista saa maksuhuojennuksia. Pelaajan ollessa täydellisessä urheilukiellossa tai joukkueen vastuuvalmentajan kanssa käydyn keskustelun perusteella hänen ei ole mahdollista toteuttaa oheisharjoittelua, on maksuhuojennus lähtökohtaisesti täysimääräinen aina sitä anottaessa. Mikäli Akatemia tai Mustan joukkueen pelaaja pystyy osallistumaan harjoitteluun osittain tai hänelle pystytään laatimaan henkilökohtainen harjoitusohjelma, otetaan käyttöön osittainen eli sovellettu maksuhuojennus, joka on 50 % kokonaismaksusta. 

HUOMIOITAVA ERITYISESTI: 

 • Yhtäjaksoisesta pidemmästä poissaolosta (pois lukien yllättävät tilanteet, kuten loukkaantumiset) tulee aina sopia ennakkoon vastuuvalmentajan ja seuran kanssa.  
 • Oheisharjoitteluista ja käytännöstä sovitaan vastuuvalmentajan kanssa. 
 • Nuorisourheiluvaiheessa on toimintamaksun osalta kahden kokonaisen kuukauden maksuvelvoite lopettamisilmoituksesta laskien, jos pelaaja lopettaa tai vaihtaa seuraa kesken kauden. Lapsiurheiluvaiheessa on yhden kokonaisen kuukauden maksuvelvoiteaika, jos pelaaja lopettaa tai vaihtaa seuraa kesken kauden. Poikkeuksena tästä ovat loukkaantumis- tai sairastumistilanteet.  

 

3. SEURAN TOIMINTAMAKSUT

Seuran toimintamaksu voidaan laskuttaa johtokunnan niin päättäessä ja tarpeen vaatiessa kauden aikana kokonaisuudessaan tai osittain toimintamaksun piiriin kuuluvien joukkueiden pelaajilta syyskokouksen vahvistamalla summalla, joka toimintakaudella 2019-2020 on 120 euroa. 

 

4. JOUKKUEMAKSUT 

Joukkueet ja Ikäluokat laskuttavat toiminnassaan mukana olevia pelaajia sellaisten kulujen osalta, jotka eivät sisälly seuran laskuttamiin toimintamaksuihin. Tällaisista kuluista vanhempainkokouksen tehtävänä on laatia kausikohtainen budjetti ja taloussuunnitelma. 

Joukkuemaksuihin kuuluvat muun muassa 

 • Toimintaryhmien omat leirit kotimaassa ja ulkomailla 
 • Turnaus- ja sarjamaksut (SPL:n ja sen piirin sarjatoimintamaksut 1/toimintaryhmä/kesäkausi sisältyvät toimintamaksuun) 
 • Varusteet 
 • Viirit 
 • SHA, erityistapahtumat (esim. Helmari– ja Huuhkajapäivät) 
 • Lisä- ja oheisvalmennuspalvelut (esim. fysiikkahuoneen käyttö EHA:lla) 
 • Valmentaja- ja toimihenkilökoulutus (jotka eivät sisälly jäsen- tai toimintamaksuun) 
 • Ylimääräiset kenttä– ja turnausvaraukset 

  

5. MUUT MAKSUT 

Muita maksuja ovat yllämainittujen lisäksi toiminnasta pelaajille, joukkueille tai seuralle aiheutuvat maksut, jotka yleensä ovat vapaaehtoisia tai sakkoja. Tällaisia voivat olla muun muassa seuraavat maksut: 

 • SPL:n ja piirin järjestämät lisätoiminnot pelaajille 
 • Seuran järjestämät leirit ja tapahtumat 
 • SPL:n, piirin asettamat sanktiot joukkueelle tai yksittäisille henkilöille 
 • Toisesta seurasta siirtyvältä pelaajalta veloitetaan siirtomaksu 

 

MAKSUJEN LASKUTUS  

Jäsen ja toimintamaksujen laskutuksesta vastaa seura, joukkuelaskutuksesta joukkue tai ikäluokka vanhempainkokouksessa sovitun mukaisesti. Muiden laskujen osalta laskusta vastaa pääasiallisesti taho, jolle maksu tulee suorittaa. 

Seuran sisäisessä laskutuksessa käytetään aina myClub –asiakashallintajärjestelmää ja noudatetaan seuran talousohjesääntöä.  

Jäsenmaksut laskutetaan toimintakauden alussa tai jäseneksi rekisteröityessä yhdellä laskulla. Joukkueen toimintamaksujen osalta laskutus tapahtuu pääsääntöisesti 12 laskuerässä. Seuran toimintamaksu laskutetaan yhdessä tai useammassa erässä. Joukkuemaksujen laskutuksesta päättää vanhempainkokous tai sen nimeämät vastuuhenkilöt (rahastonhoitaja ja joukkueenjohtaja).