Etsi tältä sivustolta

Maksut

SEURATOIMINNAN MAKSUT 2022-23

Seuratoiminnan kulut katetaan erilaisin maksuin. FC Hongassa viisi (5) keskeisintä maksuluokkaa ovat; 

 1. Jäsenmaksut – Laskutetaan yhdistyksen sääntöjen mukaisesti ja syyskokouksen määrittämillä summilla.
 2. Joukkueen toimintamaksut – Laskutetaan toimintamaksujen piiriin kuuluvien joukkueiden pelaajilta syyskokouksen hyväksymän talousarvion mukaisesti. Toimintamaksut vahvistetaan hallituksen kokouksessa ja niiden suuruutta tarkastellaan hallituksen kokouksessa kvartaaleittain.
 3. Seuran toimintamaksut – Laskutetaan tarvittaessa kokonaisuudessaan tai osittain toimintamaksujen piiriin kuuluvien joukkueiden pelaajilta syyskokouksen vahvistamalla summalla.
 4. Joukkuemaksut – Laskutetaan ikäluokkamalleissa ja joukkueissa pelaajilta vanhempainkokouksen hyväksymän budjetin mukaisesti ja toimintaryhmäkohtaisiin kustannuksiin perustuen (muun muassa joukkueiden leirit, varusteet).
 5. Muut maksut – Muihin maksuihin kuuluvat pääasiassa vapaaehtoiset lisäharjoittelumaksut, kuten kesäleiritoiminta tai seuran järjestämät ylimääräiset tapahtumat.                                                  
1. JÄSENMAKSUT

FC Hongassa on käytössä useampia erilaisia jäsenmaksuja. Jäsenmaksuista ja niiden suuruudesta päättää yhdistyksen syyskokous aina yhdeksi toimintavuodeksi kerrallaan. Erilaisilla jäsenillä on seurassa erilaisia oikeuksia ja palveluita. Alla erittely tämän hetkisistä jäsenyyksistä ja niiden sisältämistä oikeuksista ja palveluista. 

Pelaajajäsenmaksu
peritään kaikilta seuran toimintaan aktiivisesti ja säännöllisesti osallistuvilta jalkapallon harrastajilta.  

Pelaajajäsenmaksulla katetaan mm. seuraavat järjestelmät ja palvelut: 

 • Internetsivut  
 • myClub (asiakashallintajärjestelmä) 
 • Toimisto- ja henkilöstöpalvelut 
 • Seuran sisäinen valmentaja- ja toimihenkilökoulutus 
 • Valmennuslinja 
 • Seuratapahtumat 
 • Vuosittain vaihtuvat yhteistyökumppanien etuudet 
 • Muut seurahallinnon kulut (mm. talous- ja palkkahallinto, SPL:n jäsenyys) 

 1.11.2022–31.10.2023 

 • Pelaajajäsen 185 euroa 
 • Aikuisharrastejäsen 60 euroa 
 • Jalkapallokoululainen (vapaaehtoinen) 25 euroa 
 • Erityisryhmäjäsen: 5 euroa 

Pelaajajäsenmaksut laskutetaan joulukuussa kaikilta pelaajilta, jotka ovat joukkueen toiminnassa mukana 1.12. Kauden ensimmäisen puolen vuoden aikana ei jäsenmaksusta ole mahdollista saada alennusta. Mikäli pelaaja aloittaa seurassa touko-heinäkuussa, häneltä laskutetaan 50 % jäsenmaksusta. Mikäli pelaaja aloittaa seurassa elo-syyskuussa, häneltä laskutetaan 25% jäsenmaksusta.

Toimihenkilöjäsenmaksu
on vapaaehtoinen maksu, jolla seuran joukkueissa toimihenkilönä toimiva henkilö voi päästä mukaan vaikuttamaan seuran päätöksentekoon ja lunastaa itselleen äänioikeuden seuran sääntömääräisiin kokouksiin. 

 1.11.2022–31.10.2023 

Toimihenkilöjäsenmaksu: 10 euroa 

Huoltajajäsenmaksu
on vapaaehtoinen maksu, jolla alle 18–vuotiaan pelaajajäsenen huoltaja voi lunastaa itselleen äänioikeuden seuran sääntömääräisiin kokouksiin. 

 1.11.2022–31.10.2023 

Huoltajajäsenmaksu: 30 euroa 

Kannatusjäsenmaksu
on yksi seuran tukemisen muoto. Kannattajajäsenet ovat yksityisiä henkilöitä, jotka suorittavat syyskokouksen määräämän kertakaikkisen tai vuosittaisen kannattajajäsenmaksun. Yksityisellä kannattajajäsenellä on seuran kokouksissa puhe- ja äänioikeus.

1.11.2022–31.10.2023 

Kannatusjäsenmaksu150 euroa 

Kannattavan yhteisön jäsenmaksu
on yksi seuran tukemisen muoto. Kannattavat yhteisöjäsenet ovat oikeustoimikelpoisia yhteisöjä, jotka suorittavat syyskokouksen määräämän kertakaikkisen tai vuosittaisen kannattajajäsenmaksun. Kannattavalla yhteisöjäsenellä on seuran kokouksissa puheoikeus, mutta ei äänioikeutta.

 1.11.2022–31.10.2023

Kannattavan yhteisön jäsenmaksu: 500 euroa

Kunniajäsen
on seuran johtokunnan myöntämä arvonimi henkilölle, joka on tehnyt mittavan uran honkalaisen jalkapallon ja seuratoiminnan eteen. Kunniajäseniltä ei peritä maksua, mutta he ovat äänioikeutettuja yhdistyksen sääntömääräisissä kokouksissa.

  

2.  JOUKKUEEN TOIMINTAMAKSUT 

Toimintamaksu on maksu, joka on käytössä seuran kaikissa lapsi- ja nuorisourheiluvaiheen poika- ja tyttöjoukkueissa aina U20-ikäluokkaan asti.   

Toimintamaksu laskutetaan kunakin toimintavuonna erikseen sovitun mukaisesti kussakin ikävaiheessa. Seuralla on joukkue- tai ikäluokkakohtaisesti mahdollisuus sopia toimintamaksujen osittain laskuttamatta jättämisestä tai suoritusten korvaamisesta esimerkiksi seuralle hankittuna varainkeruuna tai talkootyönä. 

 Toimintamaksun sisältö: 

 • Joukkueen valmennus  tai ikäluokkavalmentaja  
 • Olosuhteet  (vakiovuorot)  
 • Lisenssit ja vakuutukset  (lapsiurheiluvaihe) 
 • Palloliiton sarjatoiminta*  
 • U9-U7 ikäluokat: Espoon Liiga (2 ryhmää, ei lopputurnaus)
 • Maalivahtivalmennus seuran linjan mukaan  
 • Pelaajien  aamuharjoitukset  seuran linjan mukaan  
 • Fyysinen testaus, seuranta ja valmennus**  
 • Taloudellinen tuki loukkaantumisten tai pitkien poissaolojen ajaksi***  
 • Valmentaja- ja toimihenkilökoulutus

– Erotuomari- ja pelinohjaajakustannukset eivät kuulu lapsiurheiluvaiheessa toimintamaksuun. Nuorisourheiluvaiheessa kulut sisältyvät toimintamaksuun yhden sarjan osalta (ei koske nuorisourheiluvaiheen vihreitä joukkueita).
– Minihuuhkaja- ja -minihelmaripäivät eivät sisälly toimintamaksuun missään ikäluokassa.

* Palloliiton sarjatoiminta:
– joukkueen osallistuminen yhteen Palloliiton sarjaan (ei koske nuorisourheiluvaiheen vihreitä joukkueita).
– U11 ja U10 -ikäluokissa sarjamaksut eivät sisälly toimintamaksuun.

**  Fyysinen testaus, seuranta ja valmennus määritellään joukkuekohtaisesti vuosittain.

*** Pelaajan loukkaantuessa tai jäädessä muutoin toiminnasta pois pidemmäksi aikaa, esimerkiksi opiskeluista tai muutosta johtuen, toimintamaksuissa on mahdollisuus osittaiseen tai täysimääräiseen maksuhuojennukseen. Pelaajalla on poikkeustilanteissa aina yhden toimintakuukauden mittainen omavastuuaika, joka tarkoittaa, ettei alle 4 viikon yhtäjaksoisista poissaoloista saa maksuhuojennuksia. Pelaajan ollessa täydellisessä urheilukiellossa tai joukkueen vastuuvalmentajan kanssa käydyn keskustelun perusteella hänen ei ole mahdollista toteuttaa oheisharjoittelua, on maksuhuojennus lähtökohtaisesti täysimääräinen aina sitä anottaessa. Mikäli Akatemia tai Mustan joukkueen pelaaja pystyy osallistumaan harjoitteluun osittain tai hänelle pystytään laatimaan henkilökohtainen harjoitusohjelma, otetaan käyttöön osittainen eli sovellettu maksuhuojennus, joka on 50 % kokonaismaksusta. 

HUOMIOITAVA ERITYISESTI: 

 • Yhtäjaksoisesta pidemmästä poissaolosta (pois lukien yllättävät tilanteet, kuten loukkaantumiset) tulee aina sopia ennakkoon vastuuvalmentajan ja seuran kanssa. 
 • Loma-aikojen poissaoloista ei myönnetä maksuvapautuksia eikä missään tilanteessa alle kahden kuukauden poissaoloista muuten kuin loukkaantumis- ja sairastumistilanteissa.  
 • Oheisharjoitteluista ja käytännöstä sovitaan vastuuvalmentajan kanssa. 
 • Nuorisourheiluvaiheessa on toimintamaksun osalta kahden kokonaisen kuukauden maksuvelvoite lopettamisilmoituksesta laskien, jos pelaaja lopettaa tai vaihtaa seuraa kesken kauden. Lapsiurheiluvaiheessa on yhden kokonaisen kuukauden maksuvelvoiteaika, jos pelaaja lopettaa tai vaihtaa seuraa kesken kauden. Poikkeuksena tästä ovat loukkaantumis- tai sairastumistilanteet. Mikäli lopettamisilmoitus tulee ennen kuun 10. päivää katsotaan ilmoituskuukausi yhdeksi maksuvelvoitekuukaudeksi.

 

3. SEURAN TOIMINTAMAKSUT

Seuran toimintamaksu voidaan laskuttaa hallituksen niin päättäessä ja tarpeen vaatiessa kauden aikana kokonaisuudessaan tai osittain toimintamaksun piiriin kuuluvien joukkueiden pelaajilta.

 

4. JOUKKUEMAKSUT 

Joukkueet ja Ikäluokat laskuttavat toiminnassaan mukana olevia pelaajia sellaisten kulujen osalta, jotka eivät sisälly seuran laskuttamiin toimintamaksuihin. Tällaisista kuluista vanhempainkokouksen tehtävänä on laatia kausikohtainen budjetti ja taloussuunnitelma. 

Joukkuemaksuihin kuuluvat muun muassa 

 • Toimintaryhmien omat leirit kotimaassa ja ulkomailla 
 • Turnaus- ja sarjamaksut, jotka eivät sisälly toimintamaksuun
 • Varusteet 
 • Viirit 
 • Erityistapahtumat (esim. Helmari– ja Huuhkajapäivät) 
 • Lisä- ja oheisvalmennuspalvelut 
 • Valmentaja- ja toimihenkilökoulutukset, jotka eivät sisälly jäsen- tai toimintamaksuun 
 • Ylimääräiset kenttä– ja turnausvaraukset 

  

5. MUUT MAKSUT 

Muita maksuja ovat yllämainittujen lisäksi toiminnasta pelaajille, joukkueille tai seuralle aiheutuvat maksut, jotka yleensä ovat vapaaehtoisia tai sakkoja. Tällaisia voivat olla muun muassa seuraavat maksut: 

 • SPL:n  järjestämät lisätoiminnot pelaajille 
 • Seuran järjestämät leirit ja tapahtumat 
 • SPL:n asettamat sanktiot joukkueelle tai yksittäisille henkilöille 
 • Toisesta seurasta siirtyvältä pelaajalta veloitetaan siirtomaksu 

 

MAKSUJEN LASKUTUS  

Jäsen ja toimintamaksujen laskutuksesta vastaa seura, joukkuelaskutuksesta joukkue tai ikäluokka vanhempainkokouksessa sovitun mukaisesti. Muiden laskujen osalta laskusta vastaa pääasiallisesti taho, jolle maksu tulee suorittaa. 

Seuran sisäisessä laskutuksessa noudatetaan seuran talousohjesääntöä.  

Jäsenmaksut laskutetaan toimintakauden alussa tai jäseneksi rekisteröityessä yhdellä laskulla. Joukkueen toimintamaksujen osalta laskutus tapahtuu 11 tai 12 laskuerässä. Joukkuemaksujen laskutuksesta päättää vanhempainkokous tai sen nimeämät vastuuhenkilöt (taloudenhoitaja ja joukkueenjohtaja). 

Takaisin ylös