Etsi tältä sivustolta

Turvallinen toimintaympäristö

FC Honka ry noudattaa kaikessa toiminnassaan avoimuutta. Lapsen turvallisuutta lisäävien toimintatapojen tarkoituksena on varmistaa ja edistää lasten turvallisuutta seurassamme. Toimintatapojemme avulla huolehdimme alaikäisten koskemattomuudesta ja ehkäisemme turvallisuutta vaarantavia tapahtumia ja tekoja.

Turvallisuudella ja koskemattomuudella tarkoitetaan sitä, että

  • lapsen perus- ja ihmisoikeudet toteutuvat
  • lapsen henkilökohtaista koskemattomuutta kunnioitetaan
  • lapsen turvallista kasvua, kehitystä ja hyvinvointia tuetaan
  • lasta suojellaan seksuaalirikoksilta, väkivaltarikollisuudelta, päihteiltä ja muilta lapsen turvallista kasvua uhkaavilta tekijöiltä.

Toimintatapojemme avulla

  • edistämme lasta suojaavan toimintakulttuurin syntymistä
  • tuemme alaikäisten turvallista osallistumista toimintaamme
  • vahvistamme lasten tietoisuutta omista oikeuksistaan.

FC Honka ry:ssä  selvitetään välittömästi toiminnassa mahdollisesti ilmenevät epäilyt alaikäisen lapsen koskemattomuutta ja turvallisuutta vaarantaneista tapahtumista ja teoista.

Toimintatavat ovat kaikkien nähtävissä FC Honka ry:n kotisivuilla ja niistä on tiedotettu vanhempia, valmentajia sekä vapaaehtoistoimijoita.


FC Hongan turvalliseen toimintaympäristöön liittyvät linkit ja dokumentit:Ennaltaehkäisevät toimenpiteet

Yhdistyksessämme noudatetaan avointa ja toisia kunnioittavaa ilmapiiriä, jossa kaikista asioista voidaan puhua avoimesti. Lisäksi varmistamme, että ohjeet ja käytännöt ovat kaikkien tiedossa ja helposti saatavilla, esimerkiksi seuran kotisivuilla.

Tiedotamme lasten ja nuorten huoltajille lasten turvallisuutta koskevista kysymyksistä osana muuta tiedottamista. Varmistamme, että lasten huoltajat tietävät keneen voivat olla yhteydessä, mikäli epäilyä väärinkäytöksistä ilmenee.

FC Honka ry:n seuratyöntekijöille, valmentajille ja vapaaehtoisille (joukkueenjohtajat, huoltajat ja vapaaehtoisena toimivat valmentajat)  tehdään rikosrekisteriotteen tarkistus. Palkattujen työntekijöiden tulee suorittaa Väestöliiton Et ole yksin -koulutus.

Yhdistyksemme vastuuhenkilönä alaikäisten turvallisuutta koskevissa kysymyksissä on hallinto- ja viestintäpäällikkö Annariina Seppä.


Back to top