Etsi tältä sivustolta

UEFA C

UEFA C koulutuksen jälkeen valmentaja:

Urheilu ja lajiosaaminen

 • suunnittelee, analysoi ja toteuttaa nuorten vaiheen harjoituksia, harjoitusviikkoja ja jaksoja huomioiden lajin ja ikävaiheen vaatimukset kokonaisvaltaisesti
 • osallistuja huomioi ja hyödyntää
  • erilaisten harjoitetyyppien ja valmennustyylien käytön vaikutukset oppimisprosessiin ja harjoitusten intensiteettiin ja rasittavuuteen
  • ikävaiheen yksilölliset teknis-taktiset puolustus- ja hyökkäyspelaamisen valmiudet pelin keskuksessa ja joukkuepelaamisen perusteet pelin keskuksen ulkopuolella
  • nuorten maalivahtipelaamisen perusteita
  • nuorten pelin ymmärryksen ja havainnoinnin kehitysvaiheen
  • nuoren kasvun ja kehityksen vaiheet (fyysinen, henkinen, sosiaalinen)
  • fyysisten ominaisuuksien kehittämisen periaatteet, sekä vammojen ennaltaehkäisyn
  • seuran ja/tai Palloliiton valmennukselliset linjaukset
 • johtaa ottelutapahtuman pelaajien oppimista tukevasti, analysoi peliä pelin aikana ja pelin jälkeen itsenäisesti sekä yhdessä pelaajien kanssa
 • tuntee lajin säännöt

Ihmissuhdetaidot

 • tukee ja edistää pelaajien omistajuutta ja antaa nuorille vastuuta harjoittelusta ja pelaamisesta, niiden suunnittelusta ja omasta kehittymisestään urheilijana sekä ihmisenä
 • rakentaa positiivista toimintailmapiiriä
  • huomioi nuorten erilaiset motivaation tasot
  • pelaajan pystyvyyden tunnetta tukeva vuorovaikutus harjoituksissa ja otteluissa
 • toimii kehittävällä otteella yhteistyössä pelaajan toimintaympäristöön vaikuttavien tahojen, kuten valmennustiimin, vanhempien, kouluvalmennuksen ja liiton/alueen valmentajien kanssa
 • tunnistaa eettiset ongelmatilanteet ja hakee niihin ratkaisumalleja

Itsensä kehittämisen taidot

 • tuntee valmennusosaamisen mallin, tunnistaa sen avulla omia vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan ja hyödyntää erilaisia tapoja osaamisen lisäämiseen
 • arvioi ja seuraa omaa toimintaa ja pelaajien kehittymistä
 • suunnittelee omaa toimintaansa ja ymmärtää sen vaikutuksen omaan jaksamiseen ja hyvinvointiin
 • dokumentoi valmennusfilosofiansa
Back to top