Etsi tältä sivustolta

Hyvä hallinto

Hyvä hallintotapa ja kestävän toiminnan periaatteet

Toimintamme on hyvän hallinnon mukaista, avointa ja läpinäkyvää. Uskomme, että se luo kestävimmän mahdollisen pohjan koko seuran toiminnalle. Edistämme yhdenvertaisia ja tasa-arvoisia mahdollisuuksia osallistua lajiin ja sen päätöksentekoon.

FC Hongan säännöt sekä strategia ja arvot ohjaavat kaikkea seuran toimintaa.


Taloushallinto

FC Honka ry:n taloushallinto on rakennettu vastuullisesti ja avoimuuden periaatteita noudattaen. Niin seuran kuin joukkueiden taloushallinto toimii sähköisessä taloushallinto-ohjelma Netvisorissa. Taloushallintoa ohjaa seuran talousohjesääntö. Linjaukset ja selkeät prosessit ennaltaehkäisevät väärinkäytöksiä. Varainhankitamme on vastuullista.


Johtaminen

Jalkapalloseuran johtamisessa on huolehdittava hyvästä hallinnosta ja eettisten arvojen toteutumisesta. Hyvä johtajuus tukee työpaikan ilmapiiriä ja huomioi erilaiset toimijat työpaikalla. Esihenkilön tehtävänä on tukea työntekijöiden hyvinvointia ja työhön sitoutumista. Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden lisäksi esihenkilöillä on vastuu arjen työn sujumisesta. Esihenkilön tärkeä tehtävä on mahdollistaa työntekijöiden työtä, auttaa heitä onnistumaan ja voimaan hyvin. Työssä jaksaminen korostuu urheiluseuraympäristössä.


Tietosuoja

FC Hongassa huolehditaan tietosuojasta asianmukaisesti ja tietosuojaan suhtaudutaan erityisellä vakavuudella, koska käsittelemme alaikäisten henkilötietoja. Tietosuojaseloste kuvaa FC Hongan toimintatapoja. FC Honka ry:ssä arvostamme palveluiden käyttäjiemme yksityisyyttä ja noudatamme henkilötietojen käsittelyssä Suomessa voimassa olevaa tietosuojasääntelyä.


Viestintä

Seuran viestintä on avointa ja ajantasaista. Seuran strategiaan pohjautuva viestintäsuunnitelma ohjaa viestinnän tekemistä. Seuran viestinnän tavoitteena on kertoa avoimesti seuran toiminnasta ja sen tarjoamista mahdollisuuksista. Tavoitteena on vahvistaa seuran brändiä ja erottua joukosta ammattimaisena, vastuullisena ja positiivisia tuloksia aikaan saavana seurana. 


Palaute

Pyydämme säännöllisesti palautetta jäsenistöltä, vapaaehtoisilta ja työntekijöiltä ja kehitämme edelleen työtämme annetun palautteen pohjalta. Palautetta pyydetään myös suoraan pelaajilta.


Back to top