Etsi tältä sivustolta

Ympäristö ja ilmasto

Osana vastuullista seuratyötä FC Honka ry on tehnyt ympäristövaikutusten arvioinnin keskittyen toimintansa ilmastovaikutuksiin. Projekti aloitettiin maaliskuussa 2023 ja arviointi koski vuoden 2022 toimintaa. Tavoitteena oli ensimmäisessä vaiheessa selvittää hiilijalanjäljen nykytila ja sen myötä vähentää toiminnan ilmastokuormitusta tulevaisuudessa.

Ympäristö ja ilmasto sekä siihen liittyvä hiilijalanjäljen pienentäminen on yksi osa FC Honka ry:n kokonaisvastuullisuutta. Muita osa-alueita ovat mm. turvallinen toimintaympäristö, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo, terveys ja hyvinvointi, hyvä hallinto sekä juniorirahastoon liittyvä työ.

Merkittävimmät ilmastokuormaa aiheuttavat tekijät

FC Honka ry:n toiminnassa merkittävimmiksi ilmastovaikutusta aiheuttaviksi toimiksi nousivat kaukolämmön kulutus, harjoituksiin kulkeminen sekä kansainväliset turnausmatkat. Hallien ja kenttien lämmitys sekä matkustaminen harjoituksiin, leireille ja peleihin muodostavat yli 95 % toiminnan hiilijalanjäljestä. On hyvä huomioida, että vuonna 2022 kansainvälisiä turnausmatkoja ei vielä koronarajoitusten jälkeen tehty aivan niin paljon kuin normaali vuosina.

Toiminnan hiilijalanjälki, yhteenveto
 kgCO2eq.
Kaukolämmön kulutus248 328
Harjoituksiin kulkeminen234 933
Kansainväliset turnausmatkat115 126
Muut76 283
Yhteensä674 670

Toiminnan kädenjälki

FC Hongan ydintoiminta eli jalkapallo ja liikunta, on itsessään vastuullista ja vaikuttavaa ja se lisää lasten, nuorten ja aikuisten hyvinvointia sekä parantaa terveyttä. Joukkueeseen kuuluminen turvallisessa toimintaympäristössä vahvistaa mielenterveyttä, luo tärkeää ryhmään kuulumisen tunnetta lapsille ja nuorille ja parhaimmillaan ennaltaehkäisee syrjäytymistä.

Toiminnan kädenjälki (positiivinen vaikuttavuus) on merkittävä. Liikunnan lisääminen on tulevaisuudessa ratkaisu moneen yhteiskunnan terveyshaasteeseen.

Jatkoaskeleet

Työn tuloksena ehdotetaan selkeitä seuraavia askeleita, jotka vähentävät entisestään suhteellisen alhaista ympäristörasitusta. Ilmastokuormituksen vähentäminen tulevaisuudessa tulee koskemaan nimenomaan seuran merkittävimpiä ympäristökuormaa aiheuttavia toimia eli kaukolämmön kulutusta ja liikkumista. Nyt saatujen tulosten pohjalta tullaan käymään keskustelua laajemmin seuran sisällä sekä sidosryhmien kanssa ja määritellään jatkoaskeleet, joiden avulla toiminnan ilmastovaikutuksia saadaan vähennettyä.

Vastuullisuus seuratoiminnassa tulee nähdä kokonaisuutena, jonka osa-alueet ovat sidoksissa toisiinsa. Esimerkiksi kun lisäämme kulkemista pyörällä tai kävellen niin vähennämme ilmastokuormaa ja samalla lisäämme arkiliikuntaa. Toisaalta ulkomaanmatkoja tai varustekierrätystä pohdittaessa tulee huomioida ilmaston lisäksi harrastustoiminnan kokonaiskustannukset.

Työryhmä

FC Hongan ympäristöhanketta on koordinoinut pitkään joukkueenjohtajana toiminut Saija Vatanen, jolla on myös pitkä työkokemus ympäristövastuullisuudesta. Muita hankeryhmän jäseniä ovat Jouko Riihimäki, Sami Sivola, Karoliina Ketola,ja Kaarina Kaminen. Laskenta suoritettiin FC Hongan toimistolta saadun datan ja laskentaoletuksien perusteella. FC Hongan puolelta selvitystyöstä ovat vastanneet toiminnanjohtaja Petri Harainen sekä hallinto- ja viestintäpäällikkö Annariina Seppä.

Back to top