Futisvalmentajan starttikoulutus

Futisvalmentajan startti – kokonaisuus muodostuu kontaktiopetuksesta, itseopiskelusta, verkkomoduuleista, sekä kokemuskortista. Kokonaisuus on rakennettu palvelemaan seuroissa aloittelevia valmentajia.

Koulutuksen jälkeen valmentaja: 

 • on tutustunut Palloliiton valmennuslinjaan, kokonaisvaltaisen
  valmennuksen ideaan ja liikuntamäärien merkitykseen lapsen kasvussa ja
  kehityksessä ja saa keinoja innostaa pelaajia harjoittelemaan myös
  omalla ajalla
 • on saanut valmiuksia suunnitella ja toteuttaa innostavia
  harjoituksia, joissa pelaajat ovat aktiivisia/liikkeessä vähintään 70%
  harjoitusajasta – on saanut valmiuksia kannustavan, turvallisen ja
  rohkean ilmapiirin rakentamiseen
 • antaa pelaajien kokeilla ja oivaltaa sekä antaa pelaajille vaikuttamisen mahdollisuuksia
 • on saanut tietoa nykyaikaisesta oppimisen mallista ja keinoja rakentaa oppimista tukevia ympäristöjä
 • tunnistaa omia mahdollisuuksiaan valmentajana kehittymiseen ja innostuu itsensä kehittämisestä

Yhteistyössä