Etsi tältä sivustolta

Ikävaihekoulutus

Ikävaihekoulutuksessa valmentaja:


Urheilu ja lajiosaaminen
– suunnittelee ja vetää ikävaiheelle kokonaisvaltaisen ja teeman mukaisen intensiivisen harjoituksen
– tutustuu ikävaiheen taktiseen, teknis-taktiseen ja teknisten asioiden sisältöihin ja kokeilee erilaisia keinoja auttaa pelaajia taitojen oppimisessa
– tutustuu ja saa keinoja valmentaa ikävaiheen fyysisen harjoittelun painopistealueita
– saa keinoja aktivoida lapsia ja perheitä omaehtoiseen harjoitteluun ja liikkumiseen
– tutustuu lasten maalivahtipelaamisen harjoitteluun ja maalivahtitaitoihin
– tutustuu futsaliin ja saa vinkkejä ikävaiheen teknis-taktisten asioiden opettamiseen saliympäristössä
– tunnistaa ja huomioi lasten kehittymisen vaiheita

Ihmissuhdetaidot
– tunnistaa oman ohjaustyylinsä sekä erilaisten valmennus- / ohjaustyylien vaikutuksen valmentamiseen
– saa keinoja rakentaa ryhmän henkeä ja toimintaa
– tukee lasten omistajuuden ja määrätietoisuuden ja sisäisen motivaation kasvua ottelu- ja harjoitustapahtumissa

Itsensä kehittämisen taidot
– tuntee Palloliiton valmentajuuden osaamisen kehittämisen polut ja seuran tukitoimet valmentajana kehittymiseen
– tiedostaa ja tunnistaa omia voimavarojaan ja mahdollisuuksiaan valmentajana kehittymiseen
– tekee itsearvioinnin sekä suunnittelee oman jatkokouluttamisen

Back to top