Etsi tältä sivustolta

Tietosuojakäytäntö

Me FC Honka ry:ssä arvostamme palveluiden käyttäjiemme yksityisyyttä ja noudatamme henkilötietojen käsittelyssä Suomessa voimassa olevaa tietosuojasääntelyä. Tässä tietosuojakäytännössä kuvataan henkilötietojen ja evästeiden käyttö FC Honka ry:n sivustolla. Käyttämällä sivustoa hyväksyt tämän käytännön ja evästeiden käytön.

Keräämämme tiedot

Keräämme käyttäjistä henkilötietoja vain niissä määrin, kuin tarvitsemme niitä ylläpitääksemme ja hoitaaksemme jäsen- tai asiakassuhdettamme tai muuta niihin verrattavaa suhdettamme. Tällaisia tietoja ovat esimerkiksi käyttäjän nimi, yhteystiedot, asiakaspalaute- tai tilaustiedot, suoramarkkinointilupiin tai -kieltoihin liittyvät tiedot sekä muut käyttäjän antamat tiedot, kuten käyttäjän mielenkiinnonkohteet. Käyttäjät voivat vierailla sivustollamme ja käyttää useimpia palvelujamme myös antamatta henkilötietojaan.

Pääasiallisesti henkilötiedot kerätään käyttäjältä itseltään internetin kautta, sähköpostitse, puhelimitse, lomakkeella, tai muulla vastaavalla tavalla. Lisäksi keräämme tietoja seuran jäsenrekisteristä, seuran käyttämän lipunvälittäjän lipunmyynti- ja kulunvalvontajärjestelmästä, erilaisten markkinointitoimenpiteiden ja -kampanjoiden sekä muiden vastaavien toimenpiteiden yhteydessä suoraan rekisteröidyltä. Henkilötietoja voidaan kerätä ja kerättyjä henkilötietoja päivittää myös yhteistyökumppaneiltamme sekä henkilötietoja koskevia palveluja tarjoavilta viranomaisilta ja yrityksiltä, kuten yhteystietojen päivityspalveluja tarjoavilta viranomaisilta tai yrityksiltä, esimerkiksi: VRK/Väestötietojärjestelmästä, Postin osoitetietojärjestelmästä, puhelinyhtiöiden yhteystietorekistereistä ja muista vastaavista yksityisistä ja julkisista rekistereistä.

Tietojen käsittely

Henkilötietoja käsitellään perustuen rekisteröidyn suostumukseen, rekisteröidyn ja seuran välillä solmitun sopimuksen, taikka seuran ja asiakkaan välisen asiakas-, asiointi- tai sidosryhmäsuhteen tai muun asiallisen yhteyden perusteella, jolloin lainmukainen käsittelyperuste on rekisterinpitäjän oikeutettu etu, etenkin seuraaviin käsittelyn tarkoituksiin:

  • Kohdennettu sähköinen suoramarkkinointi
  • Asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen
  • Analysointi ja tilastointi
  • Tarjoukset, ostaminen ja palvelun toteuttaminen
  • Sisällöt ja niiden personointi

Rekisterinpitäjän työntekijät voivat käsitellä henkilötietoja voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään kulloinkin voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti tässä tietosuojakäytännössä esitetyllä tavalla. Käytämme tässä tietosuojakäytännössä eriteltyjen tarkoitusten mukaisessa tietojenkäsittelyssä kumppaneita ja voimme tässä yhteydessä siirtää käsittelemiämme henkilötietoja EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle kulloinkin voimassa olevaa lainsäädäntöä noudattaen.

Tietojen suojaaminen

Käytämme tarpeellisia teknisiä ja organisatorisia tietoturvakeinoja henkilötietojen suojaamiseksi oikeudetonta pääsyä, luovuttamista, hävittämistä tai muuta oikeudetonta käsittelyä vastaan. Digitaalisesti tallennetut ja käsiteltävät tiedot ovat tietokannoissa, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muiden teknisten keinojen avulla suojattuja. Henkilötietoja käsittelevät ainoastaan asianmukaisen käyttöoikeuden saaneet ja siihen koulutetut henkilöt.

Evästeiden käyttö

Käyttäämme evästeitä (”cookies”) mm. keräämään tilastoja kävijämääristä sekä kehittääksemme palvelujamme edelleen käyttäjiä paremmin palveleviksi. Tilastoista ei voi yksilöidä yksittäistä käyttäjää, vaan tiedot tallennetaan anonyymisti.

Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka internetselain tallentaa käyttäjän laitteelle. Evästeet sisältävät usein nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat selaimet ja niitä käytetään verkkosivuilla mm. tiedon tekniseen välittämiseen ja palvelun käytön helpottamiseksi.

Evästeet tai muut tekniikat eivät vahingoita käyttäjän päätelaitetta tai tiedostoja, eikä evästeitä voi käyttää ohjelmien käyttämiseen tai virusten levittämiseen. Evästeestä ei ole laitteelle minkäänlaista haittaa.

Käyttäjä voi hyväksyä tai olla hyväksymättä evästeiden käytön internet-selaimensa asetuksista. Asetuksen muuttaminen riippuu käytössä olevasta internet-selaimesta. On huomioitava, että evästeiden poistaminen käytöstä voi aiheuttaa sen, että osa sivuston toiminnallisuudesta tai palveluista lakkaa toimimasta.

Tietojen tarkastus- ja oikaisuoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen: FC Honka ry/Tietosuoja Urheilupuistontie 2, 02200 Espoo tai sähköpostitse osoitteeseen toimisto@fchonka.fi

Tarkastuspyyntö voidaan esittää myös henkilökohtaisesti osoitteessa Urheilupuistontie 2, 02200 Espoo.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ilmoittamalla siitä kirjallisesti yllä olevaan postiosoitteeseen tai sähköpostitse toimisto@fchonka.fi.

Kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin sekä mielipide- ja markkinatutkimukseen ilmoittamalla siitä kirjallisesti yllä olevaan postiosoitteeseen tai sähköpostitse toimisto@fchonka.fi.

Oikeus poistaa tiedot

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää poistamaan hänen tietonsa rekisterinpitäjän markkinointirekisteristä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yllä olevaan postiosoitteeseen tai sähköpostitse toimisto@fchonka.fi.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on aina oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle tavasta, jolla käsittelemme rekisteröidyn henkilötietoja. Valitus tehdään toimivaltaisen viranomaisen ohjeistamalla tavalla suoraan toimivaltaiselle viranomaiselle, joka Suomessa on tietosuojavaltuutettu.

Tietosuojakäytännön päivittäminen

Kehitämme palvelujamme jatkuvasti ja pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojakäytäntöä ilmoittamalla siitä palveluissamme. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen.

Yhteydenotot tietosuojakäytäntöä koskevissa asioissa

FC Honka ry
toimisto@fchonka.fi

Tietosuojaseloste FC Honka

Back to top