Etsi tältä sivustolta

Tarkennuksia uusien koronarajoitusten vaikutuksista FC Honka ry:n toimintaan

Julkaistu

TIEDOTE 9.3.2021

Palloliitto on julkaissut 6.3.2021 uusia suosituksia koskien harrastustoimintaa. Linjauksia tarkennettiin uudelleen 9.3.2021.

Uudella ohjeistuksella on vaikutusta FC Honka ry:n toimintaan seuraavasti:

  • Alle 12-vuotiaat (alakouluikäiset ja nuoremmat):Kiihtymis- ja leviämisvaiheen alueilla voivat vuonna 2008 syntyneet ja nuoremmat ikäluokat harjoitella ulkona normaaliin tapaan (max 50 hlö).

    Vaikutus FC Honka ry:n toimintaan: ohjeistus sama kuin aiemmin.

    Sisätiloissa voi olla kerralla max 10 hlö / ¼ kenttä. Henkilömäärä 10 tulee pitää sisällään myös valmentajan(t). Sisätiloissa toiminta toteutetaan siten, että osallistujien välillä vältetään lähikontakteja ja/tai fyysistä kontaktia.

    Vaikutus FC Honka ry:n toimintaan: Poikkeaa aiemmasta ohjeesta henkilömäärän suhteen.

  • Yli 12-vuotiaat:Vuonna 2007 syntyneiden ja vanhempien toiminnassa 2 metrin turvavälejä tulee noudattaa myös ulkotiloissa tapahtuvassa harrastustoiminnassa, ja pelinomainen harjoittelu lähikontakteilla ei ole mahdollista.

    Vaikutus FC Honka ry:n toimintaan: Harjoittelussa siirryttävä malliin, jossa lähikontakteja ei synny.

Muuten toiminta järjestetään aiemman, alla olevan ohjeistuksen mukaisesti. Uudet ohjeistukset ovat voimassa 7.3. alkaen.

Palloliiton ohjeistus

FC Honka noudattaa toiminnassaan viranomaisten ohjeita sekä Palloliiton suosituksia niiltä osin kuin ne ovat yhdenmukaisia alueellisen viranomaisen ohjeiden kanssa.


TIEDOTE 1.3.2021

Koronavirustilanne FC Hongan toiminta-alueella on haastava ja seurana haluamme toimia mahdollisimman vastuullisesti ja niin, että toimintatapamme tukevat sitä, ettei koronavirus pääsisi leviämään honkalaisten lasten ja nuorten keskuudessa.

FC Hongan tahtotilana on lasten ja nuorten turvallisen joukkuetoiminnan jatkuminen ohjatusti ja erityisjärjestelyin, terveysturvallisuusohjeita noudattaen. Kokemus viime keväältä opetti meille sen, että organisoimaton yksilöharjoittelu aiheutti kentille kontrolloimattoman tilanteen, johon seuroilla ei ollut mitään mahdollisuutta puuttua. Organisoitu pienryhmäharjoittelu todettiin jo keväällä yksilöharjoittelua merkittävästi toimivammaksi ja vastuullisemmaksi tavaksi toimia. Organisoidun pienryhmäharjoittelun aikana kaikki toiminta oli valmentajajohtoista ja pystyimme noudattamaan toiminnassa kaikkia rajoituksia, joita toiminnalle oli asetettu.

Espoon kaupunki on kyselyin selvittänyt koronaviruksen leviämistä seuroissa, viimeksi helmikuussa 2021. Yhtään seurojen sisäistä jatkotartuntaa ei ole ilmoitettu helmikuun aikana. Tämä tosiasia puoltaa sitä, että harrastamisen jatkaminen terveysturvallisuusohjeita noudattaen, on vastuullista. Helsingin Sanomien juttu aiheesta on luettavissa täällä.

Alla olevat linjaukset perustuvat viranomaisohjeisiin ja päivitämme ohjeistuksia tarvittaessa sitä mukaa, kun viranomaisten määräykset ja suositukset tarkentuvat. Jokaisen on ehdottoman tärkeää noudattaa terveysturvallisuusohjeita, jotka on kerrattu vielä tämän viestin lopussa.

Poikkeusjärjestelyt kestävät tämän hetken tiedon mukaan 28.3.2021 asti. FC Honka ry:n aikuisjoukkueiden toiminnan keskeytys jatkuu 31.3.2021 asti.


Alakouluikäisten ja nuorempien toiminta 1.3. eteenpäin

AVI on 1.3.2021 korjannut päätöstään lasten harrastustoiminnan osalta – myös 2008 syntyneet voivat jatkaa harrastamista sisä- ja ulkovuoroillaan.

2008 syntyneiden ja nuorempien harrastustoiminta saa siis jatkua, mutta turvallisuuteen on kiinnitettävä erityistä huomiota. Mikäli harjoituksiin osallistuu sisätiloissa yli 10 henkilöä ja ulkotiloissa yli 50 henkilöä, on pelaajien välisen etäisyyden oltava koko harjoituksen ajan yli 2 metriä. Alkuverryttely tulee suorittaa pääsääntöisesti ulkona tai kenttäalueen ulkopuolella.

FC Honka ry:n harjoittelu toteutetaan sisätiloissa maksimissaan kymmenen hengen ja ulkotiloissa maksimissaan 25 henkilön ryhmässä. Hallin kenttätila tulee olla 10 hengen ryhmälle ¼ kenttä ja ulkotiloissa kenttätila tulee olla 25 hengen ryhmälle ½ kenttä. Tällöin pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmän ohjeistuksen mukaisesti lajinomainen harjoittelu on mahdollista. Harjoitteet tulee kuitenkin suunnitella niin, että tarpeettomia lähikontakteja vältetään. EBK-Honka-Areenalta sekä Esport Arenalta tulee erilliset ohjeistukset turvallisen harjoittelun toteuttamiseksi.

Sisätiloissa toteutettava fysiikkaharjoittelu keskeytetään 28.3. asti. Esportin fysiikkaharjoittelussa mukana olevien joukkueiden fysiikkavalmennus toteutetaan videoiden välityksellä.

Otteluita, kilpailuita tai turnauksia ei järjestetä. FC Hongan joukkueiden keskinäisiä pelejä ja harjoitusotteluita ei saa pelata.

Harjoitusvuorot

Nuorisourheiluvaiheen vuorot (2008 ja 2009 syntyneet) ovat samat kuin talvelle myönnetyt alkuperäiset harjoitusvuorot, ellei ole muuta seuran kanssa sovittu.

Lapsiurheiluvaiheen harjoitusvuorot siirtyvät TUP2 kentältä TUP1 ja TUP3 kentille. Tästä tulee erillinen ohjeistus ikäluokkavastaaville ja joukkueenjohtajille.

Koulun salivuorot eivät ole käytössä maaliskuun aikana.


Yläkouluikäisten ja vanhempien junioreiden harrastustoiminta 1.3. eteenpäin

U14-U20 -juniorit voivat harjoitella ulkona FC Honka ry:n omalla TUP2 kentällä.

Joukkueet eivät voi harjoitella halleissa tai Espoon kaupungin ulkokentillä tai koulun saleissa.

Yli 20-vuotiaiden toiminta on edelleen keskeytettynä.

U14-U20 harjoitusvuorot toimitetaan joukkueenjohtajille ja valmennukselle vielä tämän illan aikana.

Harjoitusryhmän koko ei saa ylittää 25 henkilöä. Ryhmäkoon pysyessä alle 25 henkilön on pelinomainen harjoittelu mahdollista, mutta harjoitukset on suunniteltava niin, että tarpeettomia lähikontakteja vältetään. Ulkotiloissa kenttätila tulee olla 25 hengen ryhmälle ½ kenttää.

Otteluita, kilpailuita tai turnauksia ei järjestetä. FC Hongan joukkueiden keskinäisiä pelejä ja harjoitusotteluita ei saa pelata.


Harjoituksiin osallistuminen

Harjoituksiin osallistuminen on vapaaehtoista ja jokainen pelaaja osallistuu harjoituksiin omalla vastuullaan. Perhe tekee itse päätöksen osallistumisesta. Mikäli perheessä on riskiryhmään kuuluvia, niin tämä tulee ottaa huomioon, kun pohtii harjoituksiin osallistumista.


FC Hongan yleiset toimintaohjeet koronaepidemian aikana:

Harjoituksiin ei koskaan voi osallistua, mikäli tuntee olonsa vähänkään sairaaksi. Poissaoloista ilmoitetaan valmentajalle.

Aikuisten tulee käyttää kasvomaskia koko tapahtuman ajan ja kaikkien 12 vuotta täyttäneiden muuten, kuin urheilusuorituksen aikana.

Etäisyys toisiin ihmisiin tulee olla vähintään 2 metriä aina, kun se on mahdollista.

Pukuhuoneet eivät ole käytössä.

Harjoituksiin ei saavuta ennen oman harjoitusvuoron alkua.

Ennen harjoituksiin osallistumista tulee pestä kädet huolella ja myös harjoitusten jälkeen. Omaa desinfiointiainetta on myös hyvä pitää mukana.

Juomapullo on harjoituksissa vain omassa käytössä eikä juomapulloa saa lainata kenellekään.

Jos joudut yskimään tai aivastamaan, yski tai aivasta hihaasi tai paitasi sisään.

Tartuntatautitapauksessa mahdollisesti altistuneiden henkilöiden kontaktointi ja selvitystyön vastuu on Espoon kaupungin tartuntatautiviranomaisilla. Viranomaisten pyynnöstä seura antaa selvityksen mahdollisista altistuneista sekä heidän yhteystietonsa viranomaisten käyttöön. Olisi toivottavaa, että tartunnan saaneen pelaajan huoltajat olisivat yhteydessä seuraan tartunnan tultua ilmi.

Toiminnassa noudatetaan Espoon kaupungin, AVI:n, Olympiakomitean ja Palloliiton ohjeistuksia.


Käytännöt Tapiolan Urheilupuistossa ja halleissa

Tapiolan urheilupuiston kentät:

Kokoontuminen ja lämmittely kenttäalueen ulkopuolella

Ensiksi kentällä ollut porukka pois kenttäalueelta ja sitten uusi ryhmä tilalle

Ryhmät eivät saa kohdata tapahtuman aikana

EBK-Honka Areena:

1. Kuntosali ja fysiikkatila suljetaan 1.3. lähtien

2. 2008 ja sitä myöhemmin syntyneiden jalkapalloharjoittelu sallitaan 1.3. lähtien seuraavin ehdoin

– Vanhemmat eivät voi tulla halliin sisälle. Kahviossa voi olla. Alle kouluikäisten saattamisen osalta voidaan tehdä erityisjärjestelyjä.

– Ohjaajat ja 12 vuotta täyttäneet osallistujat käyttävät kasvomaskia, mikäli henkilöllä ei ole terveydellistä estettä kasvomaskin käyttämiselle.

– Jokainen joukkue on vastuussa siitä, että halliin ei pääse harjoitustapahtumaan kuulumattomia henkilöitä.

– Harjoitusvuoron varannut joukkue voi siirtyä halliin 5 minuuttia ennen harjoitusvuoroa yhdessä valmentajan johdolla

– Harjoituksiin tulevat joukkueet siirtyvät odottamaan vuoron alkua hallin lämmittelyalueille. Lämmittelyaluetta ei käytettä muuhun kuin kenkien ja vaatteiden vaihtoon. Pukuhuoneet eivät ole käytössä.

– Honka käyttää harjoituksiin kulkuun hallin ”sivuovea” (ovi keskellä pitkää sivua), muut käyttäjät kulkevat halliin pääoven kautta.

– 10 henkilöä / ¼ kenttä. Väliverhot tulee pitää alhaalla

– vuoron vaihdot porrastetusti, niin, että ryhmät eivät kohtaa

Esport Arena:

Tarkennetut ohjeet päivitetään lähipäivinä.


On mahdollista, että rajoituksiin tulee nopeitakin muutoksia, mutta pyrimme hyvin ketterästi tiedottamaan ja sopeuttamaan toiminnan rajoitusten mukaiseksi.

Pysytään terveinä ja toimitaan vastuullisesti niin kentällä kuin sen ulkopuolella.

#meollaanhonka

Back to top