Etsi tältä sivustolta

Hallitus ja päätoimiset työntekijät kartoittivat henkilöstöresurssien tarpeet – rekrytointien kautta entistä laadukkaampaa pelaajakehitystyötä

Julkaistu


 
FC Hongan tavoitteena ja visiona on tuloksellinen pelaajakehitystyö. Huippu-urheiluun tähtäävän pelaajapolun kautta Honka tarjoaa pelaajilleen erinomaisen ympäristön kehittyä ja tavoitella sekä kansallista että kansainvälistä kärkeä. Pelaajakehitystyön laadun edelleen kehittäminen on yksi tärkeimmistä lähivuosien tavoitteista. FC Hongan toimintaa ohjaa tuore strategiamme, joka on suunniteltu vuosille 2020-2024.  
 
FC Honka ry on kasvanut henkilöstömäärältään viimeisen kolmen vuoden aikana merkittävästi. Tällä hetkellä työllistämme 22 päätoimista työntekijää sekä noin 40 osa-aikaista työntekijää. Organisaatiorakenne ja henkilöstön toimenkuvat ovat rakentuneet tunnistetun tarpeen mukaisesti. 
 
Laadukkaan pelaajakehitystyön toteutumiseen tarvitaan riittävät resurssit. Seurassa on tunnistettu lisäresurssien tarve lapsiurheiluvaiheen pienimpien lasten ikäluokissa sekä valmennuksen johtamisessa.  


 
Resurssien ja tulevan kauden tarpeiden kartoittaminen  


 
FC Honka ry:ssä käynnistettiin keväällä 2021 prosessi, jonka tavoitteena oli kartoittaa henkilöresurssien nykytilanne ja esittää ihannetilanne, jotta laadukas pelaajakehitystyö toteutuisi jokaisella osa-alueella mahdollisimman hyvin. Prosessin lähtökohtana oli henkilöstön osallistuttaminen: jotta todelliset resurssitarpeet voitiin tunnistaa mahdollisimman kattavasti, oli tärkeää, että seuran päätoimiset työntekijät olivat mukana prosessissa yhdessä FC Honka ry:n hallituksen kanssa. 
 
Prosessin alussa urheilutoimi jaettiin neljään eri osa-alueeseen, joiden ympärille muodostettiin työryhmät:  
 
1. Lapsiurheiluvaihe 
2. Nuorisourheiluvaihe U12-U15; keltainen ja vihreä linja 
3. Nuorisourheiluvaihe U12-U15; akatemia ja musta linja 
4. Nuorisourheiluvaihe B- ja A-juniorit 
 
Pienryhmätyöskentelyn jälkeen kokonaisuus käytiin yhdessä hallituksen ja päätoimisten kesken läpi. Pienryhmätyöskentelyn kautta syntyi selkeä kuva ja konkreettiset ehdotukset siitä, millainen organisaatioranteen tulisi optimitilanteessa tulevalla kaudella olla. 


 
Uudet rekrytoinnit lapsi- ja nuorisourheiluvaiheeseen 
 

Prosessin myötä FC Honkaan on rekrytoitu tai tullaan rekrytoimaan uusia henkilöitä seuraaviin tehtäviin: 

  • Valmennuspäällikkö nuorisourheiluvaiheeseen vastaamaan akatemia ja mustan linjan toiminnasta
  • Ikäluokkavastaava lapsiurheiluvaiheen nuorimpiin ikäluokkiin sekä palvelutuotteisiin 

Haku valmennuspäällikön tehtävään tullaan avaamaan lähiaikoina ja siitä tiedotetaan seuran nettisivuilla ja some-kanavissa. 
 
Lapsiurheiluvaiheen ikäluokkavastaavaksi on palkattu seurassa jo vuodesta 2018 valmennustehtävissä toiminut Edward Kukko (kuvassa), joka jatkaa toistaiseksi myös P07 Musta1 -joukkueen vastuuvalmentajana sekä P08 Mustan joukkueen valmentajana. Edward on osoittautunut erinomaiseksi valmentajaksi ja olemme iloisia, että hän liittyy nyt päätoimisten työntekijöiden joukkoon. Hän aloittaa uudessa tehtävässään heti. 


 
Seurayhteisön yhteinen visio 


 
FC Hongan seurayhteisön yhteisenä visiona on kattava pelaajapolku lapsiurheiluvaiheesta aina edustusjoukkueisiin asti sekä tyttö- että poikajoukkueissa. Henkilöstöresurssien kartoitusprosessi, uudet rekrytoinnit sekä työnkuvien tarkentaminen ja kirkastaminen ovat askeleita kohti yhteisen vision toteutumista. Me ollaan Honka! 

Back to top