Etsi tältä sivustolta

FC Hongan pienryhmäharjoittelu käynnistyy

Julkaistu

FC Honka ry käynnistää pienryhmäharjoittelun 14.5. alkaen noudattaen sekä valtioneuvoston että Palloliiton linjauksia ja ohjeistuksia.

Suomen hallitus on ryhtynyt asteittain purkamaan koronavirukseen liittyviä rajoitustoimia, mutta poikkeusolot Suomessa jatkuvat edelleen. Pienryhmäharjoittelu on askel kohti normaalia joukkueharjoittelua.  Noudatamme pienryhmäharjoittelun suunnittelussa ja organisoinnissa Palloliiton ohjeistuksia tarkasti, jotta pelaajamme voivat harjoitella turvallisesti ja niin, että koronaviruksen tartuntariski harjoituksen yhteydessä minimoidaan. 

Pienryhmäharjoittelu koskee FC Hongassa seuran kaikkia toimintamaksun piirissä harrastavia pelaajia, harrastustasosta riippumatta, lukuun ottamatta nuorimpia ikäluokkia (2013 ja 2014 syntyneet). Nuorimpien ikäluokkien osalta päätös perustuu Palloliiton ohjeistukseen, jonka mukaan pienryhmäharjoittelu voidaan aloittaa vain sen ikäisille ja tasoisille pelaajille, jotka pystyvät noudattamaan etäisyyssääntöä ja muita terveyden kannalta tärkeitä ohjeita koko tapahtuman ajan. 

”Suurella innolla ja mielellään mahdollisimman pian” 

Jäsenillemme osoitetun kyselyn mukaan 95% vastaajista suhtautuu myönteisesti pienryhmäharjoittelun käynnistämiseen. Kyselyyn vastasi hieman yli puolet seuran jäsenistä. Useissa vastauksissa toivottiin harjoittelun käynnistämistä heti, kun mahdollista. Samalla kuitenkin nostettiin esiin huoli turvaetäisyyksistä sekä muiden turvaohjeiden noudattamisesta. Osalla perheistä on lähipiirissa riskiryhmään kuuluvia henkilöitä, joten huoli on aiheellinen. Turvallisen toiminnan lähtökohtana toimivat Palloliiton ohjeet pienryhmäharjoitteluun, jotka käydään pelaajien kanssa läpi ennen pienryhmäharjoittelun käynnistämistä.  

Osallistuminen pienryhmäharjoituksiin on vapaaehtoista. Perheet ovat tehneet itse päätöksen pelaajan osallistumisesta, arvioituaan toimintaan liittyvät eri seikat oman perheensä näkökulmasta. Tällä hetkellä harjoitteluun on ilmoittautunut noin 70 prosenttia toimintamaksun piiriin kuuluvista jäsenistä. Kyselyn perusteella pystyimme odottamaan, että kiinnostusta pienryhmäharjoitteluun löytyy, mutta silti ilmoittautuneitten määrä oli meille iloinen yllätys. 

Pienryhmäharjoittelua toteutetaan toukokuun aikana. Tämän hetkisten tietojen ja mukaisesti normaali joukkuetoiminta on mahdollista käynnistää 1.6. alkaen. Seuraamme tilannetta ja tiedotamme mahdollisista muutoksista.

Pienryhmäharjoittelu toteutetaan seuran päätoimisten työntekijöiden toimesta 

Pienryhmäharjoittelun käynnistäminen mahdollistaa seuran päätoimisten työntekijöiden kutsumisen takaisin töihin täydellä työpanoksella. Henkilöstö on ollut lomautettuna osa-aikaisesti 15.4. lähtien. Kilpailutoiminnan käynnistyessä kesäkuussa ja joukkuetoiminnan normalisoituessa odotamme, että myös oman toimen ohessa toimivat valmentajat voidaan kutsua takaisin tehtäviinsä. Tilanne on ollut kaikille haasteellinen ja nyt toivotaan, että suunta säilyy samana, eikä rajoitustoimien purkamisessa tule takapakkia.  

Huomioitavia seikkoja pienryhmäharjoitteluun liittyen 

  • Pelaaja osallistuu toimintaan omalla vastuulla. Koronavirusepidemia ei ole ohi. Noudatamme turvaohjeistuksia ja hygieniaohjeita, mutta pieni tartunnan mahdollisuus on kuitenkin olemassa.  
  • Pelaaja ei voi osallistua harjoituksiin, mikäli tuntee olonsa vähänkään kipeäksi. Tällä suojelemme sekä muita pelaajia tartunnalta että pelaajaa itseään mahdollisen koronaviruksen vakavammilta muodoilta. 
  • Pelaaja on velvollinen viipymättä ilmoittamaan seuraan, mikäli sairastuu koronaviruksen aiheuttamaan tautiin.  
  • Pelaajan tulee sitoutua Palloliiton turvaohjeisiinjotta hän voi osallistua pienryhmäharjoitteluun. Edelleen on tärkeää, että lähikontakteja vältetään ja jokainen huolehtii käsihygieniasta. Turvaväliä muihin ihmisiin tulee noudattaa myös ennen harjoituksia ja harjoituksista poistuttaessa. 
  • Harjoittelu toteutetaan ulkona. 
  • Harjoitusajat ja -paikat sekä tarkemmat ohjeet toimitetaan jäsenille jäsenviestinnän kautta.  

Harjoitepankki tukee omatoimista harjoittelua 

Seuran harjoitepankki on edelleen erinomainen tuki omatoiseen harjoitteluun. Lapsiurheiluvaiheessa (U6-U11)  omatoimiharjoittelun keskeisenä tavoitteena on kehittää pelaajien perusmotorisia, liiketaidollisia, lajitaidollisia ja fyysisiä ominaisuuksia mahdollisimman monipuolisesti. Nuorisourheiluvaiheessa (U12-U20) tavoitteena on kehittää pelaajien fyysisiä sekä teknis-taktisia ominaisuuksia mahdollisimman monipuolisesti. Maalivahdeille löytyy harjoitepankeista omat, erilliset sisällöt. Omatoimisessa harjoittelussa ja liikunnassa tulee muistaa valtioneuvoston antamat ohjeet ja välttää lähikontakteja. 

Lisätietoa pienryhmä- ja omatoimiharjoittelusta 
Lapsiurheiluvaihe: Jere Matinlassi, jere.matinlassi@fchonka.fi 
Nuorisourheiluvaihe: Niko Laiho, niko.laiho@fchonka.fi 

Ensi kesän leirit tullaan toteuttamaan kesäkuussa normaalisti, tosin pienennetyin osallistujamäärin ja voimassa olevia ohjeistuksia noudattaen. Tiedotamme tästä lisää lähipäivinä. 

#MeOllaanHonka

Back to top