Etsi tältä sivustolta

FC Honka ry:n tiedote koronavirukseen liittyen

Julkaistu

Hyvä Honkalainen,

Koronavirus on asettanut koko suomalaisen yhteiskunnan haastavaan tilanteeseen. Päätöksiä on tehtävä nopeasti ja ratkaisuja tehdään kaiken kokoisissa organisaatioissa alati muuttuvin tiedoin.

Valtakunnallisesti jopa miljoonaa lasta, vanhempaa ja muuta läheistä viikoittain liikuttava seuratoiminta on keskeytynyt. Teemme omassa yhteisössämme periksiantamattomasti töitä sen eteen, että seuran toimintaedellytykset säilyvät niin keskeytyksen aikana kuin sen jälkeenkin. Tämän mahdollistamiseksi tarvitsemme koko keltamustan yhteisön tukea ja osallistumista. Rakennamme nyt siltaa, jonka pituutta emme vielä tiedä ja jonka toinen pää ei vielä ole näkyvissä.

Olemme koonneet jäsenistöllemme tähän tiedoksiantoon tilannekatsauksen toteutetuista ja toteutettavaksi tulevista toimenpiteistä. Ymmärrämme, että jäsenistölläkin on paljon kysymyksiä ja vastaamme niihin mielellämme – huoli on yhteinen. Tulemme lähestymään teitä lähipäivinä kyselyllä, johon vastaamalla pääsette mukaan luomaan yhteistä kuvaa tilanteesta.

Seurassa toteutetut ennakoivat toimenpiteet

Käynnistimme Hongassa varautumisen koronavirukseen maaliskuun alussa ja ensimmäisen tiedote jäsenistölle lähetettiin 2.3., jossa kerrottiin muutoksista seuran päivittäisessä toiminnassa. Päivitimme ohjeistustamme 12.3. kahdella ohjeistuksella. 

Keskeytimme seuran harjoittelu- ja kilpailutoiminnan perjantaina 13.3. Valtioneuvoston ja Suomen Palloliiton antamien suositusten mukaisesti. Myös seuran toimisto on ollut suljettuna viime perjantaista lähtien, mutta hallinto on palvellut jäsenistöä normaalisti sekä puhelimitse puhelinaikoina että sähköpostitse myös muina aikoina.

Urheilutoimen osalta seuran päätoimiset työntekijät ovat työskennelleet suunnitelmallisesti ikäluokkakohtaisten omatoimiharjoitteiden ja harjoitussuunnitelmien laatimiseksi sekä jalkauttamiseksi. Sisältöä on koottu digitaalisen alustan kautta jaettavaksi, jotta yhteys lajiin ja säännölliseen harjoitteluun säilyisi keskeytyksen aikana parhaalla mahdollisella tavalla. Jokaisen ikäluokan jokaisella tasolla pelaavan jäsenemme tulisikin nyt olla saanut ohjeistuksen omatoimiseen harjoitteluun sekä linkin harjoitesisältöön. Harjoitemateriaalia kuvataan parhaillaan lisää, joten sisältö tulee päivittymään.

Seuran toimintaedellytysten varmistaminen

Olemme varautuneet toiminnan keskeyttämisestä lähtien toteuttamaan eriasteisia sopeutustoimia, joilla kaikilla tähdätään seuran toimintaedellytysten ylläpitämiseen nyt ja tulevaisuudessa. Olemme noudattaneet suunnitelmissa Palloliiton suositusta, jonka mukaan seurojen tulee valmistella ja toteuttaa kustannuksia leikkaavia toimia viivytyksettä. Näitä toimenpiteitä joudutaan ikäväksemme kohdistamaan väistämättä myös henkilöstöön.

FC Honka ry työllistää tällä hetkellä 20 päätoimista ja 41 osa-aikaista työntekijää. Päätoimisista seitsemän työskentelee toistaiseksi voimassa olevin sopimuksin ja loput 13 päätoimista määräaikaisin sopimuksin. Osa-aikaisista kaikki valmentajamme työskentelevät määräaikaisin sopimuksin. Palkanmaksuvelvollisuutemme koskee kuukausittain siten yli 60 henkilöä.

Työntekijäkohtaiset sopeuttamistoimenpiteet riippuvat sopimuksen muodosta ja kestosta. Valtioneuvoston tiistaina 16.3. antamien uusien määräysten johdosta toiminnan keskeytys tulee jatkumaan toistaiseksi määräämättömän ajan. Olemme tästä johtuen joutuneet antamaan määräaikaisin työsopimuksin oman toimen ohella seurassamme toimiville valmentajille 17.3. ilmoituksen palkanmaksun keskeyttämisestä Työsopimuslain 2. luvun 12 § 2 momentin mukaisesti. Tämän henkilöstöryhmän osalta palkanmaksu keskeytyy toistaiseksi ja lain määräämällä tavalla 14 vuorokautta ilmoituksesta eli 31.3.2020.

Edellisen lisäksi olemme antaneet vastaavan ilmoituksen myös seurassamme päätoimisina, määräaikaisin työsopimuksin toimiville valmentajille. Heidän työvelvoitteensa päättyy myös toistaiseksi sen jälkeen, kun seuran pelaajien omatoiminen harjoittelu on suunniteltu ja jalkautettu jäsentasolle käyttöön. Arvioitu ajankohta työvelvoitteen päätymiselle on kuun loppu. Palkanmaksuvelvoite heidän kohdallaan päättynee siten huhtikuun puolessa välissä. Toimenpiteet ovat ennakoivia ja niiden toimeenpanoa voidaan muuttaa, mikäli tilanteeseen tulee positiivinen muutos. Tilannekuva huomioiden on kuitenkin todennäköistä, että toiminnan keskeytys tulee jatkumaan useamman kuukauden. Työntekijöille on annettu ohjeistus, miten toimia lomautuksen tai palkanmaksun keskeytyksen toteutuessa.

Edellä mainittujen toimenpiteiden lisäksi seurassa käynnistetään yhteistoimintamenettely koskien seurassa päätoimisina, toistaiseksi voimassa olevin sopimuksin työskenteleviä työntekijöitä, joita on yhteensä seitsemän. Neuvottelut käynnistyvät esityksen mukaisesti huomenna torstaina. Henkilöstöön kohdistuvien sopeuttamistoimenpiteiden yhteinen tavoite on yhtä aikaa leikata kustannuksia keskeytyksen aikana sekä ylläpitää toiminnan kannalta keskeisiä ydintoimintoja, jotta toiminnan käynnistäminen keskeytyksen jälkeen on mahdollista mahdollisimman ripeästi.

Muita merkittäviä kiinteitä kuluja toiminnalle aiheuttavat olosuhteet. Talvikaudella olosuhteiden kiinteät kulut normaalioloissa ovat keskimäärin 35.000 euroa kuukaudessa.  Käymme parhaillamme neuvotteluja niiden yksityisten palveluntarjoajien kanssa, joilta seura ostaa harjoitusvuoroja talvikaudella. Espoon kaupunki on osaltaan 16.3. ilmoittanut, että jo varatut kaupungin vuorot eivät aiheuta seuroille taloudellisia lisäpaineita. Olemme lisäksi neuvotelleet mm. vakuutus- ja työeläkemaksujen siirtämistä sekä maksuajan lisäämistä jo toteutuneiden olosuhdekustannusten osalta.

Miten tästä eteenpäin?

Kukaan ei voi varmuudella sanoa, kuinka kauan tilanne jatkuu. Seuran tulee voida kuitenkin varmistua siitä, että toiminnan edellytykset säilyvät. Palloliiton mukaan seuran ja joukkueen jäsenyys luo kaikille seuran pelaajille vastuun niiden välttämättömien kustannusten kattamiseen, jotka syntyvät sen jälkeen, kun seura on tehnyt toiminnan sopeuttamiseen liittyvät, kustannuksia leikkaavat toimet. Liiton näkemys on selkeä, mutta ymmärrämme myös, että tämän poikkeustilanteen koskettaessa meitä kaikkia samanaikaisesti, ovat sen vaikutukset perheille ja pelaajille jokaiselle yksilöllisiä ja koskettavat eri tavoin.

Meillä on tällä hetkellä melko hyvä tilannekuva niistä välttämättömistä kustannuksia, joita seuralle edelleen kuukausittain näiden sopeutustoimien jälkeen aiheutuu. Viitaten edellä mainittuun liiton suositukseen, tästä osasta kustannuksia tullaan muodostamaan jäsenille kohdistettava toimintamaksu, jolla turvataan toiminnan jatkuminen keskeytyksen aikana ja ennen kaikkea sen jälkeen. Olemme tästä jäsenistöömme yhteydessä heti kun laskelmat valmistuvat ja meillä on asiaan selkeä näkemys. Varmaa on, että seura tarvitsee teitä kaikkia selviytyäkseen. 

Seurayhteisö kantaa

Ajatus, jossa sukupolvi honkalaisia menettäisi otteensa aktiiviseen urheiluun kokonaan, on tunteita herättävä. Näyttää kuitenkin siltä, että sellaisen vaihtoehdon toteutuminen on vielä kaukana. Kiitämme lämpimästi kaikista niistä yhteydenotoista, joita olemme jäsenistöltämme tähän mennessä saaneet, sitoutumista yhteiseen tulevaisuuteen on. Haluamme myös jakaa kiitosta urheilutoimen henkilöstöllemme, joka on toiminut haastavasta tilanteesta huolimatta työlleen sitoutuneesti, harjoitussisältöjä valmistellen ja tulevaan valmistautuen. Kiitos myös hallinnon henkilöstölle, joka on toiminut tehtävässään asiantuntevasti, aktiivisesti ja tietoa jakaen.

Tämä on haastava tilanne meille kaikille, mutta se menee sitä nopeammin ja vähemmin vahingoin ohi, mitä fiksummin toimimme. Ja vaikka tämä viesti onkin sävyltään jäsenistöön vetoava sekä sisältää toiveen sellaisesta yhteisestä tahtotilasta, joka mahdollistaa honkalaisen toiminnan myös jatkossa, on jokaisen meistä ajateltava nyt ennen kaikkea kanssaihmisiä, läheisiämme ja heidän hyvinvointiaan.

Seuraamme jatkuvasti koronatilanteen etenemistä, noudatamme viranomaisen ohjeita ja tiedotamme säännöllisesti tilanteen etenemisestä.

Me ollaan Honka. Yhdessä.

FC Honka ry

Mariet Louhento, puheenjohtaja

Petri Harainen, toiminnanjohtaja

Johtokunta


Seuran koronavirukseen liittyvät tiedotteet 2.3.2020 alkaen (uudemmasta vanhempaan):

17.3.2020

FC Honka ry:n vuosikokouksen siirtäminen

14.3.2020

Seuran puheenjohtajan ajatuksia koronaviruksen vaikutuksista urheiluseuratoimintaan

13.3.2020

Koronavirustilanne vaikuttaa myös naisten ja miesten pääsarjojen käynnistämiseen

13.3.2020

Toimisto suljettu toistaiseksi

13.3.2020

Coronavirus guidelines for players

12.3.2020

Päivitetty ohjeistus koronavirukseen liittyen (klo 22:20)

12.3.2020

Päivitetty ohjeistus koronavirukseen liittyen (klo 12:54)

2.3.2020

Tiedote FC Honka ry:n pelaajille ja huoltajille koronavirukseen liittyen

Back to top