Etsi tältä sivustolta

FC Honka ry:n vuosikokous

Julkaistu

Paikka: FC Honka ry:n toimisto. Urheilupuistontie 2, 02200 Espoo

Aika: 22.3.2023 klo 18:00

Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntömääräiset asiat. Mikäli seuran jäsenet haluavat vuosikokoukseen asioita käsiteltäviksi, on tästä tehtävä hallitukselle kirjallinen esitys viimeistään 20 päivää ennen kokousta. Näin ollen esitys tulee toimittaa toiminnanjohtaja Petri Haraisen sähköpostiin viimeistään 3.3.2023 (petri.harainen@fchonka.fi).

Kokoukseen pyydetään ilmoittautumaan etukäteen.


Äänivaltaisia seuran kokouksissa ovat jäsenmaksunsa suorittaneet 18 vuotta täyttäneet pelaaja-, toimihenkilö-, huoltaja-, kunnia- ja yksityiset kannattajajäsenet. Kullakin jäsenellä on yksi ääni. Valtakirjalla ei saa äänestää.

Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa arpa. Vaalit toimitetaan vaadittaessa suljetuin lipuin.

Alle 18-vuotiaiden nuorisojäsenten huoltajilla, jotka eivät ole huoltajajäseniä, ja yhteisökannattajajäsenillä on puhe- ja läsnäolo-oikeus yhdistyksen kokouksissa.

Seuran säännöt

Huoltaja-, toimihenkilö- ja kannattajajäsenmaksut

Back to top