Etsi tältä sivustolta

Vuosikokouksen päätöksiä

Julkaistu

FC Honka ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 17.6.2020. Yhdistyksen sääntöjen mukaan vuosikokous tulisi pitää vuosittain maaliskuun loppuun mennessä, mutta koska koronaviruksesta johtuen jäsenistön osallistumismahdollisuus kokoukseen oli merkittävästi heikentynyt, päätti seuran johtokunta sen siirtämisestä turvallisempaan ajankohtaan. Kokouksen siirtämispäätöksen yhteydessä johtokunta totesi myös, ettei sen siirtämisestä ei aiheutuisi kenellekään yksittäiselle osapuolelle vahinkoa.

Vuosikokouksessa käsiteltiin yhdistyksen sääntömääräiset asiat; hyväksyttiin kauden 2019-19 toimintakertomus ja tilinpäätös sekä myönnettiin seuran johtokunnalle vastuuvapaus kyseiseltä tilikaudelta.

Yhdistyksen sääntöuudistus hyväksyttiin

Vuosikokouksen käsittelyssä oli myös yhdistyksen sääntöuudistus. Voimassa olevien sääntöjen mukaan, sääntöuudistusehdotuksen on saatava läsnäolevien äänioikeutettujen kolmen neljäsosan äänten enemmistön kannatus kahdessa perättäisessä pidetyssä kokouksessa. Sääntöuudistus tuli vuosikokouksessa hyväksyttyä vaaditun toisen kerran, sillä se hyväksyttiin ensimmäisen kerran syyskokouksessa 27.10.2019.

Uudet säännöt tulevat voimaan, kun ne on rekisteröity. Sääntöjen tultua voimaan, yhdistyksen tulevan syyskokouksen tehtävänä on valita uusi johtokunta ja puheenjohtajat näiden sääntöjen mukaan, jolloin aiemmin valittu hallitus ja sen puheenjohtajat jättävät tehtävänsä. Samalla yhdistyksen kokous ratkaisee arvalla uuden hallituksen jäsenten erovuoroisuuden. Johtokuntaa tullaan kutsumaan sääntömuutoksen astuttua voimaan hallitukseksi. Samalla hallituksen koko pienenee kahdeksaan henkilöön, mukaan lukien puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, jotka molemmat tulevat jatkossa jäenkokouksen valittaviksi. Jäsenistön kiinnostusta hallitustehtäviin tullaan tiedustelemaan hyvissä ajoin ennen kokousta, jotta ehdokasasettelu saadaan tehtyä hyvää hallintotapaa noudattaen.

Lyhyt katsaus kauteen 2018-2019

30.10.2019 päättynyt toimintakausi oli 17.11.1975 perustetun yhdistyksen järjestyksessään 43. toimintakausi. Seuran jäsenmäärä oli kauden päättyessä 1870 ja Palloliiton pelipasseja jäsenistöllä oli 1710. Edellisestä vuodesta pelipassien määrä kasvoi 137 pelipassilla. Pelipassien määrässä mitattuna FC Honka oli kauden päättyessä Espoon suurin jalkapalloseura.

Kausi 2018-19 näyttäytyi Hongassa vahvan muutoksen jälkeisenä vuotena, jolloin toimintatapoja lähdettiin aktiivisesti viemään ammattimaisemmin toimivan organisaation mukaisiksi. Vastuullisten toimintatapojen kehittämisessä seuran tavoitteena oli ja on turvata jokaiselle seurassa harrastavalle lapselle ja nuorelle turvallinen ja ammattimaisesti toimiva harrastusympäristö.

Kauden päätavoitteita oli päättyvän strategiakauden neljän pääteeman (1. seurahallinnon kehittäminen, 2. yhtenäisen valmennuslinjan jalkauttaminen, 3. harjoitusolosuhteiden parantaminen sekä 4. yhteisöllisyyden ja avoimuuden vahvistaminen) lisäksi uuden strategian valmistelu sekä Palloliiton laatutasojärjestelmässä tason neljä saavuttaminen. Taso neljä saavutettiin tavoitteiden mukaisesti ja tällä hetkellä kymmenhenkinen ry:n ja oy:n asiantuntijoista koostuva työryhmä osallistuu laatutasolle 5 tähtäävään kehitystyöhön Palloliiton johtamassa prosessissa.

Kohti yhä tuloksellisempaa pelaajakehitystä

Uuden strategiakauden 2020-2024 linjaukset valmistuivat aikataulussaan ja sen päävalinnat esiteltiin jo syyskokouksen yhteydessä kauden 2020 toimintasuunnitelmassa. Vuosikokouksen yhteydessä julkaistiin strategiaan liittyvä visio 20204: Me ollaan Honka – tuloksellista pelaajakehitystä sekä seuran arvojen – taito, kilpailu, vastuu – kiteytykset.

Uuden strategiansa mukaan FC Honka erottuu 2020-luvulla seuratyöllään, urheilutyöllään sekä yhteistyöllään. Toiminnan painopisteinä on uudella strategiakaudella neljä päävalintaa: 1) ammattimainen seuratoiminta, 2) valmennusosaamisen kehittäminen, 3) seurayhteisön vahvistaminen sekä 4) alueellinen vastuunkanto.

Lue lisää seuran strategiasta »
Lue lisää seuran visiosta ja arvoista »

#MeOllaanHonka

Back to top