Etsi tältä sivustolta

Syyskokouksen päätöksiä

Julkaistu
FC Honka ry:n sääntömääräinen syyskokous pidettiin sunnuntaina, 27.10. Kokouksessa vahvistettiin kauden 2020 toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä seuraavan toimintavuoden jäsenmaksut. Kokouksessa valittiin myös jäseniä seuran johtokuntaan sekä seuran puheenjohtaja.

Toimintasuunnitelma kaudelle 2020 sisältää uuden strategian painopistealueiden esittelyn sekä urheilutoimen ja hallinnon & talouden linjaukset toimintavuodelle. Uusi strategia lanseerataan kokonaisuudessaan maaliskuun vuosikokouksen yhteydessä.

FC Honka_toimintasuunnitelma_2020

Jäsenkokouksen vahvistamat jäsenmaksut kaudelle 2020

Pelaajajäsenmaksu:

  • Lapsi- ja nuorisourheiluvaihe: 175 euroa
  • Aikuisharraste: 50 euroa
  • Jalkapallokoulu: 25 euroa (vapaaehtoinen)*
  • Erityisryhmäjäsen: 5 euroa

Huoltajajäsenmaksu: 30 euroa

Kannattajajäsen (hlö): 150 euroa

Kannattava yhteisöjäsen: 500 euroa

*Jalkapallokoulun vapaaehtoisella jäsenmaksulla mahdollistetaan honkalaiseen perheeseen liittyminen ja seuran huippu-urheiluvaiheen seuraaminen Veikkausliigan ja Naisten Liigan kausikorteilla.

Henkilövalinnat kaudelle 2020

Seuran puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Mariet Louhento, joka aloittaa kolmannen kautensa tehtävässä. Johtokunnan jäsenistä erovuorossa oli neljä henkilöä ja heidän tilalleen valittiin uusina jäseninä Irina Kupiainen, Timo Lanki ja Anton Ropa. Jani Tukia jatkaa uudella kaudella johtokunnassa. Henkilöt valittiin yksimielisesti. Tämän lisäksi johtokunnassa jatkavat vuoden 2018 syyskokouksessa kaksivuotiskaudelle valitut Pirkko Ilmonen, Raimo Konkola, Kalle Lehtinen, Antti Nousiainen, Mika Pulliainen ja Mikko Ronikonmäki. Seura kiittää kautensa päättäneitä jäseniä Petri Juhalaa, Jussi Tellaa ja Jari Wallasvaaraa panoksestaan seurakehitystyössä.

Seuran tilintarkastajana jatkaa KHT Marko Saxell ja toiminnantarkastajana Anu Karjalainen, varalla Satu Maaranen.

Yhdistyksen sääntöuudistus

Kokouksen muina asioina käsiteltiin johtokunnan esitys yhdistyksen sääntöuudistukseksi. Sääntöuudistuksen keskeisiä esityksiä ovat johtokunnan kokoonpanoon liittyvä muutos, jossa jäsenmäärää  ehdotetaan pienennettäväksi. Nykyinen kokoonpano on 10 jäsentä sekä puheenjohtaja, jossa jäsenet valitaan kaksivuotiskaudelle ja puheenjohtaja vuosittain. Varapuheenjohtajan valitsee voimassa olevien sääntöjen mukaisesti johtokunta keskuudestaan. Esityksen mukaisesti kokoonpanon jäsenmäärää esitetään pienennettäväksi kuuteen (6). Tämän lisäksi esitetään, että puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja molemmat valitaan jäsenkokouksessa ja kumpikin aina kaksivuotiskaudelle. Johtokunta -nimitys esitetään muutettavaksi hallitukseksi.

Seuran jäsenistöön liittyvänä uudistuksena esitettiin toimihenkilöjäsenyyden lisäämistä. Kokous päätti myös, että jäsentasona pidetään edelleen myös huoltajajäsenyys. Kokous hyväksyi esityksen jäsentasoihin liittyvän muutoksen jälkeen yksimielisesti. Samalla hyväksyttiin ehdotus jäsenkokoukseen osallistuvan jäsenen alaikärajan korottamisesta 15-vuodesta 18-vuoteen.

Tullakseen voimaan on esityksen saatava jäsenkokouksessa läsnäolevien äänioikeutettujen kolmen neljäsosan äänten enemmistön kannatus kahdessa perättäisessä kokouksessa. Esitys käsitellään sääntöjen mukaisesti toistamiseen seuraavassa jäsenkokouksessa, joka on maaliskuussa kokoontuva vuosikokous.

FC Honka kiittää kaikkia kokoukseen osallistuneita jäseniään.

Back to top