Seura tiedottaa

Uusien rajoitusten vaikutukset harrastustoimintaan

Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä on asettanut uusia rajoituksia ja suosituksia, jotka vaikuttavat voimakkaasti myös harrastustoimintaan. Rajoitukset ovat voimassa ainakin 30.11.-20.12. välisen ajan.

Mm. seuraavat rajoitukset tulevat voimaan Helsingissä, Espoossa, Kauniaisissa ja Vantaalla maanantaina 30.11.:

 • Kaikki organisoitu harrastustoiminta keskeytetään sisätiloissa ja kaikki yli 20-vuotiaiden harrastustoiminta myös ulkona.
 • Kaikki yli 20-vuotiaiden harrastusvuorot ulkokentillä perutaan. Alle 20-vuotiaiden harrastustoiminta jatkuu ulkona jo aiemmin myönnetyillä vuoroilla. Uusia vuoroja ei myönnetä.
 • Kilpailuja, otteluita tai sarjatoimintaa ei järjestetä.

Lisätietoa

Seurassa on aloitettu uusien rajoitustoimien mukaisen toiminnan valmistelu. Tiedotamme joukkueenjohtajia ja valmentajia rajoitusten aikaisista toimintatavoista viimeistään huomenna 28.11. Joukkueenjohtajat ja valmentajat käyvät toimintatavat läpi omissa joukkueissaan samoin kuin tulevan viikonlopun ohjelman.

On erittäin tärkeää, että jokainen huolehtii turvallisista toimintatavoista, kun osallistuu seuran toimintaan.

#MeOllaanHonka

Toiminnanjohtajan kiitos kaudesta 2019-2020

Mennyt kausi oli kokonaisuudessaan hyvin poikkeuksellinen. Koronavirusepidemian aiheuttama katkos keväällä pysäytti lähes koko yhteiskunnan ja sen myötä myös harrastustoiminnan. Olimme kaikki täysin uuden edessä.

Vaikeuksista huolimatta pääsimme vetämään poikkeusoloissa kauden hyvin lävitse. Olen todella tyytyväinen seuramme kykyyn reagoida ketterästi muuttuvissa tilanteissa. Haluan esittää suuret kiitoksen henkilöstöllemme kuluneesta kaudesta. Tämä ei varmasti ole ollut kenellekään helppoa, mutta teitte mukisematta töitä yhteisen hyvän eteen, ja jokainen laittoi varmasti itsensä täysillä peliin. Olette loistavia!

Todella ison kiitoksen haluan antaa myös kaikille toimihenkilörooleissa toimineille. Hallituksen jäsenet, joukkueenjohtajat, rahastonhoitajat, huoltajat ja muut kortensa kekoon laittavat vapaaehtoistoimijat; teette todella arvokasta työtä lasten harrastamisen mahdollistamiseksi. Tänä poikkeusvuonna teidän panoksenne on ollut täysin korvaamatonta. Hattu päästä!

FC Honka ry:n puolesta haluan kiittää jäseniämme, toimihenkilöitä, henkilöstöämme sekä yhteistyökumppaneitamme kuluneesta kaudesta ja toivottaa jaksamista vallitsevaan poikkeustilanteeseen. Pidetään huolta itsestämme ja toisistamme. Yhteisön voimalla pääsemme näissäkin olosuhteissa eteenpäin – #MeOllaanHonka

Petri Harainen, toiminnanjohtaja

FC Honka ry

FC Honka ry:n juniorirahaston hakuaika on 2.11.-11.11.2020

Tuki on tarkoitettu auttamaan motivoituneen pelaajan jalkapalloharrastuksen jatkumista tilanteessa, jossa perheellä on haasteita suoriutua harrastusmaksuista.

Tuen kautta pelaaja voi saada alennuksen seuran toimintamaksuun. Avustusta jaettaessa ovat kaikki toimintamaksun piirissä olevat pelaajat oikeutettuja hakemaan avustusta.

Avustuksia jaettaessa otetaan huomioon seuraavat kriteerit:

• Perheen taloudellinen tilanne: tulot, menot, tuen tarve

• Perheen elämäntilanne: lasten määrä, työttömyys, perheessä asuvien aikuisten määrä, terveydelliset seikat, muut harrastukset

• Tuen tarpeen määräaikaisuus tai jatkuvuus

• Hakijan aktiivinen ja säännöllinen harrastaminen

Tuki myönnetään maksimissaan yhdelle toimintakaudelle kerrallaan. Myönnettävä avustussumma riippuu rahaston taloudellisesta tilanteesta ja hakemusten määrästä. Rahaston varoilla tuetaan ensisijaisesti FC Honka ry:n alaikäisiä junioripelaajia.

Tukea voi hakea vain tuleviin maksuihin.

FC Hongan hallituksen valitsema rahaston johtoryhmä käsittelee hakemukset hakuajan päättymisen jälkeen, tekee päätökset tuen hyväksymisestä tai hylkäämisestä sekä myönnettyjen tukien suuruudesta ja pituudesta.

Seurakoordinaattori tai toiminnanjohtaja pyytää tarvittaessa lisätietoja ennen käsittelyä, sekä ilmoittaa päätöksen hakijalle henkilökohtaisesti.

Perhe on velvollinen ilmoittamaan, mikäli tuen tarpeeseen tulee kauden aikana muutos ja myönnettyä tukea ei enää tarvita. Jos pelaaja lopettaa FC Hongassa niin tuen maksaminen päättyy. Loukkaantumistilanteissa sovelletaan seuran talousohjesääntöä eikä maksuvapauskuukausilta myönnetä tukea.

Täytetty ja allekirjoitettu hakemus toimitetaan skannattuna osoitteeseen annariina.seppa@fchonka.fi tai postitse osoitteeseen FC Honka ry / seurakoordinaattori, Urheilupuistontie 2, 02200 Espoo. Hakuaika on 2.11.-11.11.2020. Sähköpostitse lähetettävän hakemuksen otsikoksi kirjoitetaan ”tukihakemus”. Hakukaavake on lähetetty jäsenille sähköpostitse.

Suosittelemme käyttämään salattua sähköpostia, jos toimitatte hakemuksen sähköpostitse.

Tukea voidaan poikkeustapauksissa myöntää myös muulloin kuin hakuaikoina, mikäli perheen tilanne akuutisti muuttuu.

Lisätietoja tuesta ja hakuprosessista: annariina.seppa@fchonka.fi / 020 730 4651.

Application period for support: 2nd of November to 11th of November 2020

The support is meant for players who are motivated and whose family has difficulties to manage the payments.

Every player who is making payments towards FC Honka´s monthly fee is entitled to apply for the discount.

Here are the criteria for receiving the discount:

 • Family´s economical situation: income, expenses, the need of financial support
 • Family´s life situation: number of children, unemployment, number of adults in the family, health, other hobbies
 • If the need for support is temporary or prolonged
 • The motivation and regularity of practicing

The support will be granted for no more than one term at the time. The amount of support depends on the number of applicants and the economic situation of FC Honka´s fund. It will primarily be granted for underage players.

One can only apply the support for the coming payments.

FC Honka´s board has named an operating committee who will make the decisions about the reliefs.

A member of the committee can ask for additional information from the applicant if necessary and will inform the applicant directly of the decision.

The family is obligated to inform the committee if the support is no longer needed. If the player stops playing with FC Honka the support will not be issued any longer.

Application form, that have been sent by email to FC Honka members, should be delivered by email to annariina.seppa@fchonka.fi or by post to Urheilupuistontie 2, 02200 Espoo. The application period is from 2ns of November to 11th of November 2020. In special cases, the support can be granted outside the application period.

We recommend using encrypted email if the application is sent via email.

If you need any additional information, please contact Annariina Seppä: annariina.seppa@fchonka.fi or 020 730 4651.

FC Honka ja Etelä-Espoon Pallo yhteistyösopimukseen

FC Honka ja Etelä-Espoon Pallo ovat solmineet sopimuksen, jolla määritellään seurojen välinen yhteistyö ja pelaajien siirtyminen seurojen välillä. Yhteistyön tavoitteena on rakentaa jokaiselle pelaajalle yksilöllisesti paras ja laadukkain mahdollinen pelaajapolku kohti pelaajan omaa huippua parhaissa mahdollisissa olosuhteissa

Seurojen välillä siirtymisen kannalta pelaajan etu on ensisijainen. Päätökset siirtymisestä seurasta toiseen tehdään aina pelaajan etua ajatellen. Siirtyvien pelaajien kehitystä seurataan ja siitä raportoidaan molemmille seuroille. Tarkkailu ja raportointi toteutetaan uudessa ryhmässä vähintään yhden vuoden ajan. Seurannan tavoitteena on varmistaa pelaajan pärjääminen, kehittyminen sekä arjen parantuminen uudessa ryhmässä.

”Tämä on todella hieno päänavaus uuden strategiamme yhden päävalinnan suhteen. FC Hongan uuden strategian yksi päävalinta on alueellinen vastuunkanto, missä tavoitteenamme on toimiva, yhdessä kehittyvä, laaja seurayhteisö. Honka on seurayhteisön osaamista kehittävä, haluttu ja arvostettu kumppani sekä valtakunnallisestikin merkittävä lajin kehittäjä. Uskon, että espoolaisten seurojen yhteistyöllä meillä on saavutettavissa jotain todella suurta ja koko seurayhteisölle kilpailuetua tuottavaa toimintaa. FC Hongan ja EsPan yhteistyö on hyvä alku tähän työhön”, kertoo Petri Harainen, FC Honka ry:n toiminnanjohtaja.

EsPan tavoite on olla Hongan paras kasvattajaseura. Mittarina tälle käytetään Hongan edustusjoukkueisiin siirtyvien pelaajien lukumäärää. Muiden mittarien käyttö on myös mahdollista. EsPan rooli tässä yhteistyössä on toimia laadukkaana alueellisena kasvattajaseurana.

“Olen erittäin tyytyväinen sopimukseen; saamme oman pelaajapolkumme päähän Suomen korkeimman sarjatason sekä laadukkaan yhteistyökumppanin. Samalla tunnistamme kaikkien osapuolten toiminnan sekä pelaajan arjen laadun, joka on myös edellytys laadukkaalle yhteistyölle. Yhteistyöstä tekee ainutlaatuisen myös se, että pelaajien siirtymiset tapahtuvat molempiin suuntiin, mikä vain kulloinkin on pelaajan edun kannalta paras mahdollinen vaihtoehto. Odotan innokkaasti yhteistyötä, sen kehittämistä ja syventämistä yhdessä FC Hongan ja Esport Hongan kanssa”, toteaa Jussi Mononen, Etelä-Espoon Pallo ry:n hallituksen puheenjohtaja.

FC Honka ja Esport Honka haluavat tarjota Espoon ja Länsi-Uusimaan seurojen nuoriso- ja huippuvaiheen ikäluokkien lahjakkaimmille pelaajille laadukkaimman mahdollisen pelaajapolun, jossa pelaajalla on aito mahdollisuus saavuttaa oma huippunsa parhaissa mahdollisissa olosuhteissa ja valmennuksessa. Honka toimii tässä yhteistyössä huippu- ja nuorisovaiheen pelaajakehittäjän roolissa.

“Yhteistyössä on voimaa. Uskon vahvasti siihen, että espoolaisista ja länsiuusimaalaisista seuroista saadaan muodostettua yhteistyön ja yhdessä tekemisen verkosto. Meille huippuvaiheen toimijana tämä malli ja rooli sopii kuin nenä päähän. Olemme valmiit myös käyttämään henkilöresursseja tähän.

EsPa on meille läheinen ja tärkeä seura. Yhteistyö on jo valmiiksi laajaa ja monipuolista. Tämän sopimuksen myötä pääsemme sitä entisestään laajentamaan ja monipuolistamaan. Meidän silmään EsPa näyttäytyy laadukkaana ja hyvin johdettuna seurana, jolla on tämä hetki ja tulevaisuuden suunnitelmat hyvin hallussa”, kuvailee Esport Hongan manageri Hexi Arteva

EsPa ja Honka tarjoavat Palloliiton valmennuskoulutusta yhdessä ja alueellisesti. Seurat kouluttavat valmentajiaan aktiivisesti. Seurat etsivät aktiivisesti malleja yhteisten aamuharjoitusten, valmentajavaihtojen, valmennusresurssien sekä mentoroinnin toimintamalleiksi. Molempien seurojen tavoitteena on kehittää valmennusta yhdessä.

Seurat kehittävät espoolaisia jalkapallon olosuhteita yhdessä ja yhteistyössä. Tavoitteena on saavuttaa tilanne, jossa olosuhteet vahvistavat ja tukevat seurojen ja niiden pelaajien kehittymistä. Seurat jakavat aktiivisesti toisilleen tietoa olosuhteista ja niiden kehittymisestä.

FC Hongan ja EsPan välisellä yhteistyöllä tavoitellaan myös Esport Hongan tunnettuuteen positiivisesta kasvua, Veikkausliigan ja Kansallisen liigan kotiotteluiden yleisömäärien sekä jalkapallon merkittävyyden että harrastajamäärän kasvua Espoossa.

Syyskokouksen päätöksiä

FC Honka ry:n sääntömääräinen syyskokous pidettiin keskiviikkona, 21.10. Kokouksessa vahvistettiin kauden 2021 toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä seuraavan toimintakauden jäsenmaksut. Kokouksessa valittiin myös jäsenet seuran hallitukseen sekä seuran puheenjohtajat. Kokous vietiin läpi seuran uusien sääntöjen mukaisesti.

Kausi 2020-21 käynnistää FC Honka ry:n 45. toimintakauden. Kauden toiminnan suunnittelua sekä toteutusta ohjaa seuran uusi strategia, jonka mukaan FC Honka haluaa erottua 2020-luvulla niin seuratyöllään, urheilutyöllään kuin yhteistyöllään. Toiminnan painopisteet on kiteytetty visioon: tuloksellista pelaajakehitystyötä sekä neljään sitä tukevaan päävalintaan: 1) ammattimainen seuratoiminta, 2) osaamisen kehittäminen, 3) entistä vahvempi seurayhteisö ja 4) alueellinen vastuunkanto. Toimintasuunnitelma laadittiin näiden painopisteiden pohjalta tuloskorttimuotoisesti.

Jäsenkokouksen vahvistamat jäsenmaksut kaudelle 2021

Jäsenkokous vahvisti kauden 2021 jäsenmaksut, jotka säilyivät samalla tasolla kauden 2020 kanssa. Sääntöuudistuksen myötä seuran jäseniksi voi liittyä aiempien pelaaja-, huoltaja- ja kannatusjäsenien lisäksi myös toimihenkilöjäseniä. Tällä halutaan kannustaa entistä useampia toimihenkilöitä osallistumaan myös seuran päätöksentekoon. Seuran kokouksissa äänivaltaisia jäseniä ovat jäsenmaksunsa suorittaneet ja 18 vuotta täyttäneet pelaaja-, toimihenkilö-, huoltaja-, kunnia- ja yksityiset kannattajajäsenet. Uuden toimihenkilöjäsenmaksun suuruudeksi päätettiin 10 euroa.

Pelaajajäsenmaksu:
• Lapsi- ja nuorisourheiluvaihe: 175 euroa
• Aikuisharraste: 50 euroa
• Jalkapallokoulu: 25 euroa (vapaaehtoinen)*
• Erityisryhmäjäsen: 5 euroa

Toimihenkilöjäsenmaksu: 10 euroa
Huoltajajäsenmaksu: 30 euroa
Kannattajajäsen (hlö): 150 euroa
Kannattava yhteisöjäsen: 500 euroa

* Jalkapallokoulun vapaaehtoisella jäsenmaksulla mahdollistetaan honkalaiseen perheeseen liittyminen ja seuran huippu-urheiluvaiheen seuraaminen Veikkausliigan ja Kansallisen Liigan kausikorteilla.

Talousarvion käsittelyn yhteydessä hyväksyttiin, nyt jo kolmatta kertaa, mahdollisuus seuran ylimääräisen toimintamaksun keräämiseen seuran toimintamaksun piiriin kuuluvilta pelaajilta. Maksu on kaudessa maksimissaan 120 euroa/pelaaja. Sama ylimääräinen toimintamaksu on ollut budjetoituna seuran talousarviossa myös kuluvalla ja sitä edellisellä kaudella, mutta sitä ei toistaiseksi ole ollut tarvetta laskuttaa jäseniltä.

Henkilövalinnat kaudelle 2021

Syyskokous valitsi yhdistyksen uusien sääntöjen mukaisesti seuralle uuden hallituksen, joka koostuu puheenjohtajasta, varapuheenjohtajasta ja kuudesta jäsenestä. Seuran puheenjohtajana jatkaa Mariet Louhento ja varapuheenjohtajaksi valittiin pitkän pelaajauran Hongassa tehnyt Anton Ropa. Hallituksen jäseniksi valittiin Pirkko Ilmonen, Irina Kupiainen, Timo Lanki, Kalle Lehtinen, Antti Nousiainen ja Mika Pulliainen. Henkilöt valittiin tehtäviin yksimielisesti.

Seura kiittää samalla kautensa hallituksessa päättäneitä jäseniä, varapuheenjohtaja Mikko Ronikonmäkeä, jäsen Jani Tukiaa ja jäsen Raimo Konkolaa merkittävästä panoksestaan seurakehitystyössä.

Seuran tilintarkastajana jatkaa KHT Marko Saxell ja toiminnantarkastajana Anu Karjalainen, varalla Satu Maaranen.

Syyskokous kutsui seuran kunniajäseniksi seurassa pitkään eri tehtävissä ansiokkaasti toimineet Kalle Lehtisen (nro 17), Antti Nousiaisen (nro 18) sekä Jani Tukian (nro 19). Seurassa on tämän jälkeen kaikkiaan yhdeksäntoista kunniajäsentä.

Kuvassa seuran kunniajäseniksi kutsutut Jani Tukia (vas.), Kalle Lehtinen ja Antti Nousiainen.

Koronaepidemian mahdolliset vaikutukset kaudella 2020-21

Syyskokouksen aikaan koronavirustartuntojen määrä Suomessa on voimakkaassa kasvussa. Kokouksessa todettiinkin, että on mahdollista, että epidemialla on vaikutusta tulevaan kauteen, esimerkiksi toimintasuunnitelman toteutumiseen suunnitellulla tavalla.

Seuralla on lähtökohtaisesti hyvä toimintavalmius muuttuvissa tilanteissa. Mahdollisia uusia rajoituksia ja suosituksia on ennakoitu laatimalla suunnitelmia, joita otetaan käyttöön tarpeen mukaan. Tilannetta seurataan ja seurassa noudatetaan valtioneuvoston, aluehallintoviraston, THL:n sekä Palloliiton määräyksiä ja suosituksia.

Kuten ensi kauden toimintasuunnitelmassakin todetaan, meille Hongassa on tärkeää, että jäseniemme suhde jalkapalloon säilyy kiinteänä myös tällaisena poikkeusaikana ja haluamme jatkossakin kehittää pelaajiamme ilon, ammattiylpeyden ja lajirakkauden ilmapiirissä. Olemme sitoutuneet tekemään sinnikkäästi töitä sen mahdollistamiseksi, oli tilanne mikä hyvänsä.

Tervetuloa uusi kausi, tehdään siitä yhdessä hyvä!

Maskipakko sisätiloissa 14.10. alkaen

Vaikeutuneen koronatilanteen sekä viranomaisten tarkentuneiden suositusten pohjalta FC Honka ry:n sisätiloissa on maskipakko ke 14.10. alkaen. Maskin käyttö on pakollista kaikissa sisätiloissa, kuten FC Hongan toimistossa ja pukuhuonetiloissa. Maskipakko koskee kaikkia yli 15-vuotiaita, jotka oleskelevat seuran tiloissa.

Suosittelemme edelleen välttämään kokoontumisia sisätiloissa. Etätyön tekemistä suositellaan aina, kun se on mahdollista.

Seuran yhteiset päättäjäiset peruttu

FC Honka ry:n yhteisiä päättäjäisiä ei vallitsevat koronatilanteen vuoksi järjestetä tällä kaudella. Päättäjäiset oli tarkoitus järjestää 24.10.2020.

Seura hoitaa pelaajien palkitsemisen muilla tavoin. Lämmin kiitos kaikille seuralaisille kuluneesta kaudesta!

#meollaanhonka

Palloliiton päivitetyt koronaohjeet

Suomen Palloliitto on julkaissut päivitetyt koronaohjeistukset 1.10.2020. Ohjeistus on luettavissa kokonaisuudessaan täältä: https://www.palloliitto.fi/jalkapallouutiset/paivitetty-koronaohjeistus-ottelutapahtumien-toteuttamiseen-julkaistu

Tärkeimmät joukkueita koskevat muutokset aiempiin ohjeistuksiin nähden

 • Ohjeistuksen mukaan joukkueen jäseniä suositellaan käyttämään kasvomaskia ottelumatkoilla matkustettaessa millä tahansa kulkuneuvolla ja lisäksi mahdollisten pysähdysten yhteydessä, kun käytetään julkisia tiloja (huoltoasemat, ravintolat jne.). 
 • Lisäksi julkista liikennettä suositetaan välttämään. Mikäli joukkueen jäsenet matkustavat julkisella liikenteellä, suositetaan ehdottomasti noudattamaan kasvomaskin käyttöön liittyviä suosituksia. 
 • Mikäli pukuhuonetiloissa ei pystytä takaamaan riittäviä turvaetäisyyksiä, suositetaan käyttämään kasvomaskia joukkueen jäsenten kesken alueilla, joissa tauti on kiihtymisvaiheessa. Myös erotuomareita suositetaan käyttämään kasvomaskeja pukuhuonetiloissa, ellei turvaetäisyyksiä voida noudattaa ja alueellinen tautitilanne on kiihtymisvaiheessa. 
 • Huomioitavaa on, että THL:n kasvomaskisuositus ei koske alle 15-vuotiaita ja näiden nuorempien ikäluokkien osalta suositellaan vahvasti, että pukukoppeja ei käytetä. 
 • Ottelutapahtumien turvajärjestelyissä suositetaan edelleen tarkkaa suunnittelua 1-2 metrin turvavälien ylläpitämiseksi kaikissa tilanteissa. 

FC Hongan toimintaohjeet

Muistuttaisimme teitä lisäksi tärkeistä toimintatavoista FC Hongan toiminnassa: 

 • Harjoituksiin ei koskaan voi osallistua, mikäli tuntee olonsa vähänkään sairaaksi. Poissaoloista ilmoitetaan valmentajalle.  
 • Perhe tekee itse päätöksen osallistumisesta harjoituksiin. Mikäli perheessä on riskiryhmään kuuluvia, niin tämä tulee ottaa huomioon, kun pohtii harjoituksiin osallistumista. Jokainen pelaaja osallistuu harjoituksiin omalla vastuullaan.  
 • Ennen harjoituksiin osallistumista tulee pestä kädet huolella ja myös harjoitusten jälkeen. Omaa desinfiointiainetta on myös hyvä pitää mukana.  
 • Harjoituksiin ei saavuta ennen oman harjoitusvuoron alkua.  
 • Juomapullo on harjoituksissa vain omassa käytössä eikä juomapulloa saa lainata kenellekään.  
 • Sylkemistä kentällä tulee välttää.  
 • Jos joudut yskimään tai aivastamaan, yski tai aivasta hihaasi tai paitasi sisään.  
 • Pukuhuoneiden käyttöä ei suositella. Harjoituksiin saavutaan harjoitusvarusteissa ja kengät tms. vaihdetaan kentän laidalla.  
 • Tapiolan urheilupuiston yleiset WC:t ovat käytössä ja kaupungilta tulleen tiedon mukaan vessojen siivousta on tehostettu.  
 • Vanhemmat eivät voi tulla harjoitusten aikana kenttäalueelle, jotta saamme henkilömäärän pidettyä riittävän pienenä.  
 • Joukkueenjohtajat ja huoltajat sekä muut joukkueen toimihenkilöt pysyttelevät myös kenttäalueen ulkopuolella ja tulevat kentälle ainoastaan tarvittaessa.  
 • FC Honka suosittelee vanhempainpalaverien ja muiden palaverien pitämistä etänä tai ulkotiloissa. 
 • FC Hongan valmentajien osalta noudatamme edelleen sitä, että etäisyys valmentajan ja muiden ihmisten välillä on 1-2 metriä koko harjoituksen ajan. Valmentajamme valmentavat monessa tapauksessa useampaa joukkuetta tai ryhmää ja on tärkeää, että he eivät altistu koronavirukselle.  
 • Tartuntatautitapauksessa mahdollisesti altistuneiden henkilöiden kontaktointi ja selvitystyön vastuu on Espoon kaupungin tartuntatautiviranomaisilla. Viranomaisten pyynnöstä seura antaa selvityksen mahdollisista altistuneista sekä heidän yhteystietonsa viranomaisten käyttöön. Olisi toivottavaa, että tartunnan saaneen pelaajan huoltajat olisivat yhteydessä seuraan tartunnan tultua ilmi.  

Toimintamaksut sairastumis- ja altistumistilanteissa

Noudatamme sairastumisten osalta normaalisti talousohjesääntöämme eli yli neljän viikon yhtämittaisista poissaoloista saa vapautuksen toimintamaksusta. 

Seura tarjoaa etävalmennuspaketin (yksilöharjoitteet/harjoitepankki), mikäli pelaaja on altistunut koronavirukselle eikä viranomaispäätöksen mukaan voi osallistua joukkuetoimintaan. Tämä siis siinä tapauksessa, että pelaaja on terve ja voi tehdä lajiharjoittelua etänä. Mikäli karanteeni jatkuu koko seuraavan kuukauden ajan, on pelaaja oikeutettu 50 %:n alennukseen toimintamaksusta.  

FC Honka ry kausi 2020-2021: valmennus ja uudet pelaajat

Valmentajat kaudelle 2020-2021  

FC Honka ry on saanut viimeisteltyä sopimukset tulevan kauden akatemia ja mustanlinjan joukkueiden valmennuksen osalta. Muiden FC Honka ry:n joukkueiden valmennus julkaistaan lähiviikkoina. Suurin osa päätoimisista valmentajistamme jatkaa seurassa tulevalla kaudella. Uusina valmentajina seurassa aloittavat TBSM:n vastuuvalmentajaksi palkattu Sasha Navalkar sekä TB Youthin vastuuvalmentajana aloittava Kia Varis. B reservi -joukkueen vastuuvalmentajana aloittaa Sarkhan Huseynov.  

Valmennus / nuorisourheiluvaihe kaudella 2020-2021: 

 • N2:  vastuuvalmentaja Ari Innala
 • A1: vastuuvalmentaja Jussi Väyrynen, valmentaja Sarkhan Huseynov
 • BSM: vastuuvalmentaja Abdi Mohammed, valmentaja Jussi Vasara
 • B reservi: vastuuvalmentaja Sarkhan Huseynov, valmentaja Jussi Väyrynen
 • B3: vastuuvalmentaja Timo Askolin, valmentaja Raimo Konkola
 • B4: vastuuvalmentaja Tino Paavola
 • TBSM: vastuuvalmentaja Sasha Navalkar, valmentajat Kia Varis, Omar Adlani
 • TB Youth: vastuuvalmentaja Kia Varis, valmentaja Sasha Navalkar  
 • U15 Akatemia (P2006): vastuuvalmentaja Niko Laiho, valmentaja Tero Tainio  
 • U15 Musta (P2006): vastuuvalmentaja Markku Heikkinen  
 • U15 Akatemia (T2006): vastuuvalmentaja Johanna Tiinus, valmentaja Ari Innala
 • U14 Akatemia (P2007): vastuuvalmentaja Tero Tainio, valmentaja Niko Laiho
 • U14 Musta1 (P2007): vastuuvalmentaja Edward Kukko, valmentaja Samu Pakarinen
 • U14 Musta2 (P2007): vastuuvalmentaja Jens Dideriksen, valmentaja Wayne Phillips
 • U14 Akatemia (T2007): vastuuvalmentaja Timo Lumivaara
 • U13 Akatemia (P2008): vastuuvalmentaja Henri Kaasalainen, valmentajat  Mikko Tarvainen, Jussi Koivula
 • U13 Musta (P2008): vastuuvalmentaja Samu Pakarinen, valmentaja Edward Kukko    
 • U13 Akatemia (T2008): vastuuvalmentaja Timo Lumivaara
 • U12 Akatemia (P2009): vastuuvalmentaja Mikko Tarvainen, valmentajat Henri Kaasalainen, Jussi Koivula
 • U12 Musta (P2009): vastuuvalmentaja Tuomas Partanen
 • U12 Akatemia (T2009): vastuuvalmentaja Mirka Hulkkonen

Ikäluokkavastaavat kaudella 2020-2021:

 • U11 (P2010): Niko Vainio
 • U11 (T2010): Mirka Hulkkonen
 • U10 (P2011): Pekka Lagerblom
 • U10 (T2011): Mirka Hulkkonen
 • U9 (P2012): Felix Lück
 • U9 (T2012): (Mirka Hulkkonen)
 • U8 (P2013): Olli Juusela
 • U8 (T2013): (Mirka Hulkkonen)
 • U7 ja U6 (P2014 ja P2015): Olli Juusela ja Felix Lück
Uusien pelaajien liittyminen nuorisourheiluvaiheen akatemia ja mustan linjan joukkueisiin kaudelle 2020-2021 

FC Honka ry ei järjestä kilpajoukkueiden osalta avoimia harjoituksia uusille pelaajille, mutta kiinnostuneet pelaajat voivat olla suoraan yhteydessä joukkueen vastuuvalmentajaan syyskuun aikana ja viimeistään 11.10.2020. Tyttöjoukkueiden osalta voi vastuuvalmentajaan olla yhteydessä läpi kauden. 

Yhteystiedot nuorisourheiluvaiheen akatemia ja mustan linjan joukkueiden osalta: 

Tytöt: 

N2: ari.innala@fchonka.fi  

TBSM: ari.innala@fchonka.fi 

TB Youth: ari.innala@fchonka.fi  

Akatemia T06: johanna@tiinus.fi

Akatemia T07: timo.lumivaara@fchonka.fi  

Akatemia T08: timo.lumivaara@fchonka.fi  

Akatemia T09: mirka.hulkkonen@fchonka.fi 

Pojat: 

A1 Akatemia: jussi.vayrynen@fchonka.fi  

U17 Akatemia (Esport Honka): abdi.mohamed@fchonka.fi  

B2 Reservi: jussi.vayrynen@fchonka.fi 

Akatemia P06 ja Musta P06: niko.laiho@fchonka.fi  

Akatemia P07, Musta1 P07, Musta2 P07: tero.tainio@fchonka.fi  

Akatemia P08, Musta P08: henri.kaasalainen@fchonka.fi 

Akatemia P09, Musta P09: mikko.tarvainen@fchonka.fi 

Nuorisourheiluvaiheen keltaisen ja vihreän linjan joukkueiden uudet pelaajat kaudelle 2020-2021 

Nuorisourheiluvaiheen keltaisten ja vihreiden sekä muiden A- ja B-juniorijoukkueiden osalta voi olla yhteydessä joukkueenjohtajaan tai vastuuvalmentajaan läpi kauden. Joukkueiden yhteystiedot löytyvät seuran nettisivuilta.

Lapsiurheiluvaiheen joukkueiden uudet pelaajat kaudelle 2020-2021 

Lapsiurheiluvaiheen seuraava kahden viikon kokeilujakso on 28.9.-11.10.2020. FC Honka tarjoaa kahden viikon maksuttoman kokeilujakson uusille pelaajille. Kahden viikon aikana voitte tehdä rauhassa lopullisen päätöksen lajivalinnasta ja liittymisestä seuraan. 

Tyttöjoukkueiden osalta voi olla vastuuvalmentaja Mirka Hulkkoseen yhteydessä läpi kauden ja tulla kokeilujaksolle joukkueeseen muinakin aikoina. 

Kokeilujakson aikana valmentajat seuraavat pelaajaa ja osoittavat oikean tasoisen toimintaryhmän pelaajalle oman kehittymisen tueksi. 

Kokeilujaksoihin osallistuvan tulee ilmoittautua etukäteen ikäluokkavastaavalle: 

Tytöt: mirka.hulkkonen@fchonka.fi (yhteydenotot ja kokeilujaksot läpi kauden) 

Pojat 2015-1013: olli.juusela@fchonka.fi 

Pojat 2012: felix.luck@fchonka.fi 

Pojat 2011: pekka.lagerblom@fchonka.fi  

Pojat 2010: niko.vainio@fchonka.fi