Seura tiedottaa

Pelaajakehitysohjelma 2020-2024 vie FC Honkaa kohti Palloliiton tasoa viisi 

Suomen Palloliitto on rakentanut tavoitteellisten seurojensa tueksi Laatujärjestelmän, jota käyttää jo lähes 200 jalkapalloseuraa. Seurojen laatujärjestelmällä kehitetään kokonaisvaltaisesti seurojen toimintaa ja se on ensisijaisesti seuran kehittämisen väline.

Kokonaisvaltaisen kehittämisen tavoitteena on tukea seuroja pitkäjänteiseen ja suunnitelmalliseen toimintaan, jonka pohjana on vahva seuraidentiteetti ja seuran jäsenistön laajasti hyväksymä toimintamalli. Laatujärjestelmä tukee seuran kehittämistä kolmella osa-alueella (urheilutoiminnassa, johtamisessa ja viestintä/markkinoinnissa) ja viidellä eri tasolla. Tasojen kriteerien vaativuus kasvaa alkaen tasolta 1 ja päättyen tasolle 5. 

 FC Honka on päässyt Laatujärjestelmän korkeimman tason 5 osalta vaiheeseen, jossa seurayhteisölle on luotu pelaajakehitysohjelma. Seuran visiona on toiminta, jossa pelaajakehitystyötä toteutetaan motivoivasti, pitkäjänteisesti ja kiirehtimättä niin, että tulokset kantavat hedelmää läpi lapsi- ja nuorisourheiluvaiheen. Seurayhteisön yhteisenä visiona on kattava pelaajapolku lapsiurheiluvaiheesta aina edustusjoukkueisiin asti.  

Laatujärjestelmän korkein taso viisi muodostuu kolmesta osasta: pelaajakehityksen kehitysohjelmasta, seuran ulkoisesta ja Palloliiton sisäisestä arvioinnista.  

Prosessissa mentorina toiminut Palloliiton seurakehityspäällikkö Henri Alho kertoo, että kun seura on saanut Palloliiton fasilitoimana pelaajakehityksen kehitysohjelmansa valmiiksi, on seuralla n. 6-12 kuukauden sisällä Laatujärjestelmän ulkoinen arviointi, mikä toteutetaan yhteistyössä Palloliiton kumppanin Laatukeskus ry:n kanssa. Ulkoinen arviointi ratkaisee saavuttaako seura Laatujärjestelmän Tason 5 ja se pohjautuu osittain EFQM-malliin ja Palloliiton Tason 5 laatujärjestelmän kriteereihin.  

Ulkoisen arvioinnin voi jakaa kolmeen pääteemaan eli strategian toimeenpanoon, tärkeimpien sidosryhmien kuulemiseen ja suorituskyvyn mittaamiseen. Strategian toimeenpanossa tarkastellaan erityisesti, kuinka strategia toteuttaa seuran perustehtävää ja millä toimintatavoilla seuran eri toimijat (valmentajat operatiiviset toimihenkilöt, luottamusjohto) on sitoutettu strategisten päämäärien saavuttamiseen. Koska seuran olisi tuotettava arvoa jäsenistölleen ja muille keskeisille sidosryhmilleen, niin seuran on myös kyettävä näyttämään, miten se on huomioinut toiminnassaan näiden keskeisten sidosryhmiensä odotukset ja tarpeet.  

Kolmas keskeinen teema on seuran suorituskyvyn mittaaminen eli millaisilla indikaattoreilla, tunnusluvuilla ja sidosryhmäkyselyillä seura tarkastelee päämääriensä saavuttamista, miten ne linkittyvät strategiaan ja millaisia mitattavia tavoitteita suorituskyvylle asetetaan 

 FC Honka on jo usean vuoden ajan systemaattisesti hyödyntänyt Laatujärjestelmää seuran kehittämisessä. Viime vuoden kehitysohjelmaprosessissa lähijaksoineen, nousi esille mm. seuran terveen kriittinen ote oman toiminnan arvioinnissa ja tavoitteiden asettelussa, jolle loi hyvän pohjan edustus- ja junioriyhteisön yhteinen tahtotila ja avoin ilmapiiri. Kehitysohjelman lopullisen onnistumisen ratkaisee tietysti sen käyttöönotto ja siitä syntyvät tulokset, joita myös ulkoisessa arvioinnissa tarkastellaan”, toteaa Henri Alho. 

Kehitysohjelma ja tärkeimmät kehityskohdat 

FC Hongan prosessin aikana seuralle on kehitysohjelmassa määritelty viisi kehityskohtaa, joiden kautta se voi edelleen parantaa pelaajakehitystyötään, sen tuloksellisuutta sekä laatua: 

 1. Valmennuslinjan kehittäminen 
 2. Pelin opettaminen ja taktisten valmiuksien kehittäminen 
 3. Teknisten valmiuksien kehittäminen 
 4. Fyysisten valmiuksien kehittäminen 
 5. Urheilijan kasvu ja henkisten valmiuksien kehittäminen 

Prossin ohjaajana toimineen Jorma Vertaisen mukaan kehitysohjelman rakentamisen jälkeen varsinainen työ alkaa.  

Onnistunut ohjelman käyttöönotto edellyttää määrätietoisen johtamisotteen lisäksi samaa rehellistä yhteistyöotetta ja valmiutta erilaisten näkemysten kuuntelemiseen, jota ryhmä jo prosessin aikana osoitti. Honka on jo lyhyellä aikavälillä näyttänyt olevansa valmis konkreettisiin ratkaisuihin  kehitysohjelman suunnassa. Tiivis pelaajakehityksen yhteistyö ry:n ja oy:n välillä, yhteinen urheilutoimenjohtajan ratkaisu ja hyvä vuorovaikutus lähiympäristön eri jalkapallotoimijoiden suuntaan antavat vahvan perustan kehitystyölle”, toteaa Vertainen. 

Seurayhteisön yhteinen prosessi  

Prosessin kautta FC Honka ry:n ja Esport Honka oy:n avaintoimijoille on syntynyt yhteinen tahtotila pelaajakehitysohjelman tavoitteista, sisällöstä, resursseista ja toimintatavoista. Prosessin aikana on tunnistettu jo olemassa olevia, eri osa-alueiden vahvuuksia, haasteita ja kehityskohteita. Ratkaisuja on pohdittu yhdessä, avoimesti keskustellen. Kauden 2020-2024 strategisia tavoitteita ja mittareita on tarkennettu ja määritetty tahtotila strategiakauden loppuun. 

“Henri Alhon ja Jorma Vertaisen ohjaama laatutason 5 työskentely  oli Honkayhteisöä lähentävä,  avoin ja rehellinen  prosessi, jossa mielestäni pystyimme hyvin tunnistamaan seuramme vahvuudet ja kehityskohteet.  Uskon, että meillä on nyt selkeä suunta ja yhteinen tahtotila lähteä viemään Honkayhteisöä kohti huipputasoa kaikilla osa-alueilla. Määrätietoisella työskentelyllä askel  kerrallaan pystymme  saavuttamaan  tason 5 prosessin kautta syntyneet  tavoitteet”, kertoo FC Honka ry:n toiminnanjohtaja Petri Harainen. 

“Täytyy rehellisesti sanoa, että tämä prosessi yllätti positiivisesti. Saimme käytyä läpi seuran ja osin myös seurayhteisön keskeisiä haasteita ja niihin syntyviä ratkaisuja. Rohkenen väittää, että tällaiset prosessit ovat parasta mahdollista tukea perinteiseen huippujalkapallosta vastaavan osakeyhtiön ja junioritoimintaa pyörittävän yhdistyksen rajapinnassa oleviin haasteisiin. Olemme nyt saaneet kirkastettua meidän yhteiset tavoitteemme, sitoutuneet niihin ja muodostaneet uskottavan tiekartan tavoitteiden saavuttamiseksi”, toteaa Esport Hongan GM Hexi Arteva. 

Kehitysohjelma ja sen tavoitteet ovat yhteisiä koko FC Hongan organisaatiolle ja kehitysohjelman työstämisestä on vastannut ryhmä, johon kuuluivat FC Honka ry:n puheenjohtaja Mariet Louhento, FC Honka ry:n toiminnanjohtaja Petri HarainenEsport Honka Oy:n GM Hexi Arteva, pelaajakehityspäällikkö Niko Laiho, miesten edustusjoukkueen päävalmentaja Vesa Vasara, naisten edustusjoukkueen päävalmentaja Rosa Lappi-Seppälä, valmentaja Petri Vuorinen, valmentaja Riku Paularinne, valmentaja Abdi Mohamed, lapsiurheiluvaiheen koordinaattori Jere Matinlassi ja seurakoordinaattori Annariina Seppä. Prosessin ohjaajana toimi Jorma Vertainen ja mentorina Henri Alho Palloliitosta.  

Ryhmä kokoontui prosessin aikana, helmi-lokakuussa 2020, yhteensä seitsemän kertaa eri teemojen ympärille. Lähijaksojen välillä kehitysryhmän jäsenet tekivät useita valmistelutehtäviä.  

Prosessin kautta syntyneen kehitysohjelman johdonmukainen käyttöönotto mahdollistaa seuran siirtymisen laatujärjestelmän ylimmälle tasolle. 

FC Honka Taso 5 – Pelaajakehitysohjelma 2020-2024

Ystävänpäiväviikon tempaus somessa!

Näytä sun kaveritaidot!

FC Honka osallistuu ystävänpäivätempaukseen, jossa ovat mukana pääkaupunkiseudun kaupungit, poliisi ja yhteisöjä. Haastamme mukaan jokaisen joukkueemme! Täytetään some ystävänpäivän alla ja ystävänpäivänä 14.2. kaveritaidoilla!

Ystävänpäivätempauksella kannustetaan toimijoita jakamaan työtään lasten ja nuorten hyvinvoinnin eteen sekä kiusaamisen ehkäisemiseksi. Tempaus on osa Samalla puolella -kampanjaa, jossa kerrotaan kiusaamisen vastaisesta työstä ja muistutetaan jokaisen tärkeästä roolista siinä.

Samalla puolella -kampanja kertoo kiusaamisen vastaisesta työstä ja kannustaa yhteistyöhön: https://www.esbo.fi/fi-FI/Samalla_puolella__Vantaa_Espoo_Helsinki_(189524).

Miltä kaveritaitojen harjoittelu tai hyvän ryhmähengen luonti näyttää kuvana?

Ottakaa kuva kaveritaitojen harjoittelusta!

Jaa kuva somessa ystävänpäiväviikolla tunnisteella #SamallaPuolella. Lisää päivityksiin tai esim. Instagramin tarinoihin @fc_honka_ry niin saamme ne julkaistua seuran somessa.

Kirjoita kuvaukseksi esimerkki: miten kaveritaitoja harjoitellaan tai miten luodaan ryhmähenkeä. Voitte vapaasti valita päivityksen tekstin niin, että se liittyy ystävyyteen ja/tai kiusaamisen vastaisuuteen.

Me ollaan Honka, kiusaamista vastaan!

Yhteistyö Pohjola Sairaalan kanssa jatkuu

FC Honka ry sekä Esport Honka ovat tehneet jatkosopimukset Pohjola Sairaalan kanssa. Sopimukset astuivat voimaan 1.1.2021 ja ovat voimassa vuoden loppuun tai mikäli optiovuosi käytetään niin sopimuksen voimassaolo jatkuu vuoden 2022 loppuun.

Pohjola Sairaalan kanssa tehtävään yhteistyöhön kuuluvat vakuutusprosessit sekä kattava hoitopolku, joka on käytössä FC Hongan organisaation pelaajilla.

”Olemme jo muutaman vuoden tehneet yhteistyötä Pohjola Sairaalan kanssa. Ilolla voin sanoa, että heidän konseptinsa, jossa tapaturmaan liittyvät vakuutusprosessit hoidetaan aivan huipputason sairaalapalveluiden kanssa saman sateenvarjon alla, on poikkeuksellisen hyvä kokonaisuus. Pystymme tilastoista toteamaan pelaajiemme loukkaantumisten toipumisajan lyhentyneen ja kokonaisvaltaisen tyytyväisyyden lisääntyneen. Meille tärkeä ja luotettava strateginen yhteistyö”, kertoo Esport Honka oy:n GM Hexi Arteva.

FC Honka ry ostaa Pohjola Vakuutukset lapsiurheiluvaiheen pelaajilleen ja suosittelee Pohjola Vakuutuksen ostamista ja erinomaisesti toimivaa Pohjola Sairaalan hoitopolkua myös nuorisourheiluvaiheen pelaajilleen.

”Olemme olleet tyytyväisiä yhteistyöhön sekä Pohjola Sairaalan tarjoamaan hoitopolkuun. Jäsenistöltä saamamme palaute Pohjola Sairaalan toiminnasta on ollut todella positiivista.  On hienoa, että voimme tarjota pelaajille Pohjola Sairaalan ammattimaisen hoitopolun loukkaantumistilanteissa myös jatkossa”, toteaa FC Honka ry:n toiminnanjohtaja Petri Harainen.

”Me Pohjola Sairaalassa olemme tyytyväisiä, että yhteistyö Esportin ja FC Hongan kanssa jatkuu ja tiivistyy. Jalkapallossa sattuu paljon tapaturmia. Yhteisenä tavoitteenamme on huolehtia siitä, että vamman sattuessa jokainen pelaaja ja harrastaja pääsee huippuluokan hoitoon. Meidän lääkärimme tuntevat hyvin lajin erityispiirteet. Näin jokaisen vamman hoito voidaan suunnitella ja toteuttaa yksilöllisesti, mikä mahdollistaa nopean ja turvallisen toipumisen pelikuntoon”, kertoo Pohjola Sairaalan toimitusjohtaja Markus Torkki.

Uusi perhefutisryhmä aloittaa 7.2.!

 • FC Hongan Perhefutis on suunnattu 2017 ja 2018 syntyneille lapsille, jotka ovat kiinnostuneita aloittamaan harrastustoiminnan liikunnallisten leikkien ja pelien kautta, yhdessä aikuisen kanssa.
 • Perhefutiksessa tutustutaan palloon pelivälineenä ja kehitetään lasten liikunnallisia perusvalmiuksia.
 • Perhefutis on aikuisen ja lapsen yhteinen harrastus, jonka tärkein tavoite on saada lapset ja aikuiset nauttimaan liikkumisesta sekä tietysti futiksesta.
 • Yhdessä oppimista ja oivaltamista!
 • Noudatamme toiminnan osalta Valtioneuvoston ja Palloliiton ohjeita koronavirustilanteeseen liittyen.

Kevätturnauksen ennakkoilmoittautujan hinta voimassa 17.1. asti!

Joulutauko ja uusivuosi ovat nyt ohi, ja harrastustoiminta käynnistelee itseään pikkuhiljaa kohti normaalia. Me FC Hongassa haluamme vuoden 2021 kunniaksi järjestää Pk-seudun laadukkaimman kevätturnauksen, jossa jokainen peliryhmä pääsee haastamaan itseään oman tasoisia vastustajiaan vastaan. Turnauksessa on kutsusarja ja haastesarja ja turnaus on tarkoitettu 2012 ja 2013 syntyneille pojille.

Molemmissa sarjoissa pääpointtina ovat kovatempoiset pelit, joissa jokainen minuutti ratkaisee. Kovan tempon takaavat vain 15 minuutin kestoiset ottelut, keskittyneet ja innostuneet pelaajat sekä osaavat tuomarit.

Turnaukset ovat pelaajille hauskoja ja tärkeitä tapahtumia kehittymisen kannalta. Haluamme tarjota myös valmentajille mahdollisuuden kehittyä  ja verkostoitua turnauksen aikana. Järjestämme toimistollamme vapaaehtoisen koulutuksen kaikille turnaukseen osallistuville valmentajille lapsiurheiluvaiheen valmentamisen ajankohtaisista teemoista. Lisäksi toimistomme Lounge-tiloissa on mahdollisuus vapaamuotoiseen keskusteluun ja verkostoitumiseen koko turnauksen ajan.

Turnaus järjestetään 17.-18.4.2021 Tapiolan urheilupuistossa. Haastesarja on yksipäiväinen ja kutsusarja kaksipäiväinen. Turnauksen hinta on 200e, mutta 150 euron EarlyBird hinnalla  turnaukseen voi ilmoittautua vielä sunnuntaihin 17.1 mennessä.

LUE LISÄÄ JA ILMOITTAUDU

Juhani Järvenpää

Harrastustoiminnan rajoitukset jatkuvat

Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä linjasi kokouksessaan 5.1.2021, että 26.11.2020 tehdyn linjauksen mukaiset rajoitukset jatkuvat 31.1.2021 saakka. Linjauksilla reagoidaan epidemian leviämisen ja sosiaali- ja terveydenhuollon ylikuormittumisen uhkaan. Määräaikaisia suosituksia ja rajoituksia jatketaan tarvittaessa.

Koronakoordinaatioryhmä arvioi 14.1.2021 uudelleen, voidaanko lasten ja nuorten harrastustoimintaa avata asteittaisesti. Tiedotamme joukkueenjohtajia ja valmentajia mahdollisista muutoksista perjantaina 15.1.2021.
 

Vaikutukset FC Honka ry:n toimintaan

Hallit ovat edelleen suljettuna ja kaikki harjoittelu tapahtuu ulkona. Yli 20-vuotiaiden toiminta on keskeytetty kokonaan. 30.11.2020 myönnettyjen poikkeusajan harjoitusvuorojen voimassaoloa jatketaan 31.1.2021 asti.

FC Honka ry ei määrittele harjoituksille tarkkaa pakkas- tai kelirajoitusta. Suosittelemme kuitenkin pakkasrajan asettamista -15 asteeseen. Olosuhteiden vuoksi tehtävä peruutus mietitään yhdessä joukkueen valmennuksen ja joukkueenjohdon kanssa.
 

Toimintamaksut

Tammikuun toimintamaksut laskutetaan normaalisti ensi viikon alussa. FC Honka ry:n hallitus tarkastelee olosuhdekuluista saatuja säästöjä ja niiden vaikutuksia toimintamaksuun sitten, kun rajoitusten kokonaiskesto ja vaikutukset ovat selvillä.

N2-joukkueelta ei peritä tammikuun toimintamaksua, koska aikuisjoukkueen toiminta on kokonaan keskeytetty.
 

Toimintaohjeet epidemian aikana

Edelleen on tärkeää noudattaa seuraavia toimintaohjeita:

 • Harjoituksiin ei koskaan voi osallistua, mikäli tuntee olonsa vähänkään sairaaksi. Poissaoloista ilmoitetaan valmentajalle. 
 • Perhe tekee itse päätöksen osallistumisesta harjoituksiin. Mikäli perheessä on riskiryhmään kuuluvia, niin tämä tulee ottaa huomioon, kun pohtii harjoituksiin osallistumista. Jokainen pelaaja osallistuu harjoituksiin omalla vastuullaan. 
 • Ennen harjoituksiin osallistumista tulee pestä kädet huolella ja kädet on hyvä pestä myös harjoitusten jälkeen. Omaa desinfiointiainetta on myös hyvä pitää mukana. 
 • Harjoituksiin ei saavuta ennen oman harjoitusvuoron alkua. 
 • Juomapullo on harjoituksissa vain omassa käytössä eikä juomapulloa saa lainata kenellekään. 
 • Sylkemistä kentällä tulee välttää. 
 • Jos joudut yskimään tai aivastamaan, yski tai aivasta hihaasi tai paitasi sisään. 
 • Pukuhuoneissa ja muissa sisätiloissa kokoontuminen ei ole sallittua tällä hetkellä.
 • Yli 15-vuotiaiden tulee käyttää kasvomaskia kaikissa muissa kuin varsinaisessa harjoitustilanteessa. Kasvomaskin käyttöä suositellaan myös tätä nuoremmille.
 • FC Honka ry:n valmentajien osalta noudatamme edelleen sitä, että etäisyys valmentajan ja muiden ihmisten välillä on 1-2 metriä koko harjoituksen ajan. Suosittelemme etäisyyden pitämistä kaikille aina, kun se on mahdollista.
 • Tartuntatautitapauksessa mahdollisesti altistuneiden henkilöiden kontaktointi ja selvitystyön vastuu on Espoon kaupungin tartuntatautiviranomaisilla. Viranomaisten pyynnöstä seura antaa selvityksen mahdollisista altistuneista sekä heidän yhteystietonsa viranomaisten käyttöön. Olisi toivottavaa, että tartunnan saaneen pelaajan huoltajat olisivat yhteydessä seuraan tartunnan tultua ilmi.
 • Espoon kaupungin ohjeistus tartuntaepäilyjen kohdalla.

Uusien rajoitusten vaikutukset harrastustoimintaan

Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä on asettanut uusia rajoituksia ja suosituksia, jotka vaikuttavat voimakkaasti myös harrastustoimintaan. Rajoitukset ovat voimassa ainakin 30.11.-20.12. välisen ajan.

Mm. seuraavat rajoitukset tulevat voimaan Helsingissä, Espoossa, Kauniaisissa ja Vantaalla maanantaina 30.11.:

 • Kaikki organisoitu harrastustoiminta keskeytetään sisätiloissa ja kaikki yli 20-vuotiaiden harrastustoiminta myös ulkona.
 • Kaikki yli 20-vuotiaiden harrastusvuorot ulkokentillä perutaan. Alle 20-vuotiaiden harrastustoiminta jatkuu ulkona jo aiemmin myönnetyillä vuoroilla. Uusia vuoroja ei myönnetä.
 • Kilpailuja, otteluita tai sarjatoimintaa ei järjestetä.

Lisätietoa

Seurassa on aloitettu uusien rajoitustoimien mukaisen toiminnan valmistelu. Tiedotamme joukkueenjohtajia ja valmentajia rajoitusten aikaisista toimintatavoista viimeistään huomenna 28.11. Joukkueenjohtajat ja valmentajat käyvät toimintatavat läpi omissa joukkueissaan samoin kuin tulevan viikonlopun ohjelman.

On erittäin tärkeää, että jokainen huolehtii turvallisista toimintatavoista, kun osallistuu seuran toimintaan.

#MeOllaanHonka

Toiminnanjohtajan kiitos kaudesta 2019-2020

Mennyt kausi oli kokonaisuudessaan hyvin poikkeuksellinen. Koronavirusepidemian aiheuttama katkos keväällä pysäytti lähes koko yhteiskunnan ja sen myötä myös harrastustoiminnan. Olimme kaikki täysin uuden edessä.

Vaikeuksista huolimatta pääsimme vetämään poikkeusoloissa kauden hyvin lävitse. Olen todella tyytyväinen seuramme kykyyn reagoida ketterästi muuttuvissa tilanteissa. Haluan esittää suuret kiitoksen henkilöstöllemme kuluneesta kaudesta. Tämä ei varmasti ole ollut kenellekään helppoa, mutta teitte mukisematta töitä yhteisen hyvän eteen, ja jokainen laittoi varmasti itsensä täysillä peliin. Olette loistavia!

Todella ison kiitoksen haluan antaa myös kaikille toimihenkilörooleissa toimineille. Hallituksen jäsenet, joukkueenjohtajat, rahastonhoitajat, huoltajat ja muut kortensa kekoon laittavat vapaaehtoistoimijat; teette todella arvokasta työtä lasten harrastamisen mahdollistamiseksi. Tänä poikkeusvuonna teidän panoksenne on ollut täysin korvaamatonta. Hattu päästä!

FC Honka ry:n puolesta haluan kiittää jäseniämme, toimihenkilöitä, henkilöstöämme sekä yhteistyökumppaneitamme kuluneesta kaudesta ja toivottaa jaksamista vallitsevaan poikkeustilanteeseen. Pidetään huolta itsestämme ja toisistamme. Yhteisön voimalla pääsemme näissäkin olosuhteissa eteenpäin – #MeOllaanHonka

Petri Harainen, toiminnanjohtaja

FC Honka ry

FC Honka ry:n juniorirahaston hakuaika on 2.11.-11.11.2020

Tuki on tarkoitettu auttamaan motivoituneen pelaajan jalkapalloharrastuksen jatkumista tilanteessa, jossa perheellä on haasteita suoriutua harrastusmaksuista.

Tuen kautta pelaaja voi saada alennuksen seuran toimintamaksuun. Avustusta jaettaessa ovat kaikki toimintamaksun piirissä olevat pelaajat oikeutettuja hakemaan avustusta.

Avustuksia jaettaessa otetaan huomioon seuraavat kriteerit:

• Perheen taloudellinen tilanne: tulot, menot, tuen tarve

• Perheen elämäntilanne: lasten määrä, työttömyys, perheessä asuvien aikuisten määrä, terveydelliset seikat, muut harrastukset

• Tuen tarpeen määräaikaisuus tai jatkuvuus

• Hakijan aktiivinen ja säännöllinen harrastaminen

Tuki myönnetään maksimissaan yhdelle toimintakaudelle kerrallaan. Myönnettävä avustussumma riippuu rahaston taloudellisesta tilanteesta ja hakemusten määrästä. Rahaston varoilla tuetaan ensisijaisesti FC Honka ry:n alaikäisiä junioripelaajia.

Tukea voi hakea vain tuleviin maksuihin.

FC Hongan hallituksen valitsema rahaston johtoryhmä käsittelee hakemukset hakuajan päättymisen jälkeen, tekee päätökset tuen hyväksymisestä tai hylkäämisestä sekä myönnettyjen tukien suuruudesta ja pituudesta.

Seurakoordinaattori tai toiminnanjohtaja pyytää tarvittaessa lisätietoja ennen käsittelyä, sekä ilmoittaa päätöksen hakijalle henkilökohtaisesti.

Perhe on velvollinen ilmoittamaan, mikäli tuen tarpeeseen tulee kauden aikana muutos ja myönnettyä tukea ei enää tarvita. Jos pelaaja lopettaa FC Hongassa niin tuen maksaminen päättyy. Loukkaantumistilanteissa sovelletaan seuran talousohjesääntöä eikä maksuvapauskuukausilta myönnetä tukea.

Täytetty ja allekirjoitettu hakemus toimitetaan skannattuna osoitteeseen annariina.seppa@fchonka.fi tai postitse osoitteeseen FC Honka ry / seurakoordinaattori, Urheilupuistontie 2, 02200 Espoo. Hakuaika on 2.11.-11.11.2020. Sähköpostitse lähetettävän hakemuksen otsikoksi kirjoitetaan ”tukihakemus”. Hakukaavake on lähetetty jäsenille sähköpostitse.

Suosittelemme käyttämään salattua sähköpostia, jos toimitatte hakemuksen sähköpostitse.

Tukea voidaan poikkeustapauksissa myöntää myös muulloin kuin hakuaikoina, mikäli perheen tilanne akuutisti muuttuu.

Lisätietoja tuesta ja hakuprosessista: annariina.seppa@fchonka.fi / 020 730 4651.

Application period for support: 2nd of November to 11th of November 2020

The support is meant for players who are motivated and whose family has difficulties to manage the payments.

Every player who is making payments towards FC Honka´s monthly fee is entitled to apply for the discount.

Here are the criteria for receiving the discount:

 • Family´s economical situation: income, expenses, the need of financial support
 • Family´s life situation: number of children, unemployment, number of adults in the family, health, other hobbies
 • If the need for support is temporary or prolonged
 • The motivation and regularity of practicing

The support will be granted for no more than one term at the time. The amount of support depends on the number of applicants and the economic situation of FC Honka´s fund. It will primarily be granted for underage players.

One can only apply the support for the coming payments.

FC Honka´s board has named an operating committee who will make the decisions about the reliefs.

A member of the committee can ask for additional information from the applicant if necessary and will inform the applicant directly of the decision.

The family is obligated to inform the committee if the support is no longer needed. If the player stops playing with FC Honka the support will not be issued any longer.

Application form, that have been sent by email to FC Honka members, should be delivered by email to annariina.seppa@fchonka.fi or by post to Urheilupuistontie 2, 02200 Espoo. The application period is from 2ns of November to 11th of November 2020. In special cases, the support can be granted outside the application period.

We recommend using encrypted email if the application is sent via email.

If you need any additional information, please contact Annariina Seppä: annariina.seppa@fchonka.fi or 020 730 4651.

Yhteistyössä