Vuosi: 2020

Seura tiedottaa

FC Honka ja Etelä-Espoon Pallo yhteistyösopimukseen

FC Honka ja Etelä-Espoon Pallo ovat solmineet sopimuksen, jolla määritellään seurojen välinen yhteistyö ja pelaajien siirtyminen seurojen välillä. Yhteistyön tavoitteena on rakentaa jokaiselle pelaajalle yksilöllisesti paras ja laadukkain mahdollinen pelaajapolku kohti pelaajan omaa huippua parhaissa mahdollisissa olosuhteissa

Seurojen välillä siirtymisen kannalta pelaajan etu on ensisijainen. Päätökset siirtymisestä seurasta toiseen tehdään aina pelaajan etua ajatellen. Siirtyvien pelaajien kehitystä seurataan ja siitä raportoidaan molemmille seuroille. Tarkkailu ja raportointi toteutetaan uudessa ryhmässä vähintään yhden vuoden ajan. Seurannan tavoitteena on varmistaa pelaajan pärjääminen, kehittyminen sekä arjen parantuminen uudessa ryhmässä.

”Tämä on todella hieno päänavaus uuden strategiamme yhden päävalinnan suhteen. FC Hongan uuden strategian yksi päävalinta on alueellinen vastuunkanto, missä tavoitteenamme on toimiva, yhdessä kehittyvä, laaja seurayhteisö. Honka on seurayhteisön osaamista kehittävä, haluttu ja arvostettu kumppani sekä valtakunnallisestikin merkittävä lajin kehittäjä. Uskon, että espoolaisten seurojen yhteistyöllä meillä on saavutettavissa jotain todella suurta ja koko seurayhteisölle kilpailuetua tuottavaa toimintaa. FC Hongan ja EsPan yhteistyö on hyvä alku tähän työhön”, kertoo Petri Harainen, FC Honka ry:n toiminnanjohtaja.

EsPan tavoite on olla Hongan paras kasvattajaseura. Mittarina tälle käytetään Hongan edustusjoukkueisiin siirtyvien pelaajien lukumäärää. Muiden mittarien käyttö on myös mahdollista. EsPan rooli tässä yhteistyössä on toimia laadukkaana alueellisena kasvattajaseurana.

“Olen erittäin tyytyväinen sopimukseen; saamme oman pelaajapolkumme päähän Suomen korkeimman sarjatason sekä laadukkaan yhteistyökumppanin. Samalla tunnistamme kaikkien osapuolten toiminnan sekä pelaajan arjen laadun, joka on myös edellytys laadukkaalle yhteistyölle. Yhteistyöstä tekee ainutlaatuisen myös se, että pelaajien siirtymiset tapahtuvat molempiin suuntiin, mikä vain kulloinkin on pelaajan edun kannalta paras mahdollinen vaihtoehto. Odotan innokkaasti yhteistyötä, sen kehittämistä ja syventämistä yhdessä FC Hongan ja Esport Hongan kanssa”, toteaa Jussi Mononen, Etelä-Espoon Pallo ry:n hallituksen puheenjohtaja.

FC Honka ja Esport Honka haluavat tarjota Espoon ja Länsi-Uusimaan seurojen nuoriso- ja huippuvaiheen ikäluokkien lahjakkaimmille pelaajille laadukkaimman mahdollisen pelaajapolun, jossa pelaajalla on aito mahdollisuus saavuttaa oma huippunsa parhaissa mahdollisissa olosuhteissa ja valmennuksessa. Honka toimii tässä yhteistyössä huippu- ja nuorisovaiheen pelaajakehittäjän roolissa.

“Yhteistyössä on voimaa. Uskon vahvasti siihen, että espoolaisista ja länsiuusimaalaisista seuroista saadaan muodostettua yhteistyön ja yhdessä tekemisen verkosto. Meille huippuvaiheen toimijana tämä malli ja rooli sopii kuin nenä päähän. Olemme valmiit myös käyttämään henkilöresursseja tähän.

EsPa on meille läheinen ja tärkeä seura. Yhteistyö on jo valmiiksi laajaa ja monipuolista. Tämän sopimuksen myötä pääsemme sitä entisestään laajentamaan ja monipuolistamaan. Meidän silmään EsPa näyttäytyy laadukkaana ja hyvin johdettuna seurana, jolla on tämä hetki ja tulevaisuuden suunnitelmat hyvin hallussa”, kuvailee Esport Hongan manageri Hexi Arteva

EsPa ja Honka tarjoavat Palloliiton valmennuskoulutusta yhdessä ja alueellisesti. Seurat kouluttavat valmentajiaan aktiivisesti. Seurat etsivät aktiivisesti malleja yhteisten aamuharjoitusten, valmentajavaihtojen, valmennusresurssien sekä mentoroinnin toimintamalleiksi. Molempien seurojen tavoitteena on kehittää valmennusta yhdessä.

Seurat kehittävät espoolaisia jalkapallon olosuhteita yhdessä ja yhteistyössä. Tavoitteena on saavuttaa tilanne, jossa olosuhteet vahvistavat ja tukevat seurojen ja niiden pelaajien kehittymistä. Seurat jakavat aktiivisesti toisilleen tietoa olosuhteista ja niiden kehittymisestä.

FC Hongan ja EsPan välisellä yhteistyöllä tavoitellaan myös Esport Hongan tunnettuuteen positiivisesta kasvua, Veikkausliigan ja Kansallisen liigan kotiotteluiden yleisömäärien sekä jalkapallon merkittävyyden että harrastajamäärän kasvua Espoossa.

Seura tiedottaa

Syyskokouksen päätöksiä

FC Honka ry:n sääntömääräinen syyskokous pidettiin keskiviikkona, 21.10. Kokouksessa vahvistettiin kauden 2021 toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä seuraavan toimintakauden jäsenmaksut. Kokouksessa valittiin myös jäsenet seuran hallitukseen sekä seuran puheenjohtajat. Kokous vietiin läpi seuran uusien sääntöjen mukaisesti.

Kausi 2020-21 käynnistää FC Honka ry:n 45. toimintakauden. Kauden toiminnan suunnittelua sekä toteutusta ohjaa seuran uusi strategia, jonka mukaan FC Honka haluaa erottua 2020-luvulla niin seuratyöllään, urheilutyöllään kuin yhteistyöllään. Toiminnan painopisteet on kiteytetty visioon: tuloksellista pelaajakehitystyötä sekä neljään sitä tukevaan päävalintaan: 1) ammattimainen seuratoiminta, 2) osaamisen kehittäminen, 3) entistä vahvempi seurayhteisö ja 4) alueellinen vastuunkanto. Toimintasuunnitelma laadittiin näiden painopisteiden pohjalta tuloskorttimuotoisesti.

Jäsenkokouksen vahvistamat jäsenmaksut kaudelle 2021

Jäsenkokous vahvisti kauden 2021 jäsenmaksut, jotka säilyivät samalla tasolla kauden 2020 kanssa. Sääntöuudistuksen myötä seuran jäseniksi voi liittyä aiempien pelaaja-, huoltaja- ja kannatusjäsenien lisäksi myös toimihenkilöjäseniä. Tällä halutaan kannustaa entistä useampia toimihenkilöitä osallistumaan myös seuran päätöksentekoon. Seuran kokouksissa äänivaltaisia jäseniä ovat jäsenmaksunsa suorittaneet ja 18 vuotta täyttäneet pelaaja-, toimihenkilö-, huoltaja-, kunnia- ja yksityiset kannattajajäsenet. Uuden toimihenkilöjäsenmaksun suuruudeksi päätettiin 10 euroa.

Pelaajajäsenmaksu:
• Lapsi- ja nuorisourheiluvaihe: 175 euroa
• Aikuisharraste: 50 euroa
• Jalkapallokoulu: 25 euroa (vapaaehtoinen)*
• Erityisryhmäjäsen: 5 euroa

Toimihenkilöjäsenmaksu: 10 euroa
Huoltajajäsenmaksu: 30 euroa
Kannattajajäsen (hlö): 150 euroa
Kannattava yhteisöjäsen: 500 euroa

* Jalkapallokoulun vapaaehtoisella jäsenmaksulla mahdollistetaan honkalaiseen perheeseen liittyminen ja seuran huippu-urheiluvaiheen seuraaminen Veikkausliigan ja Kansallisen Liigan kausikorteilla.

Talousarvion käsittelyn yhteydessä hyväksyttiin, nyt jo kolmatta kertaa, mahdollisuus seuran ylimääräisen toimintamaksun keräämiseen seuran toimintamaksun piiriin kuuluvilta pelaajilta. Maksu on kaudessa maksimissaan 120 euroa/pelaaja. Sama ylimääräinen toimintamaksu on ollut budjetoituna seuran talousarviossa myös kuluvalla ja sitä edellisellä kaudella, mutta sitä ei toistaiseksi ole ollut tarvetta laskuttaa jäseniltä.

Henkilövalinnat kaudelle 2021

Syyskokous valitsi yhdistyksen uusien sääntöjen mukaisesti seuralle uuden hallituksen, joka koostuu puheenjohtajasta, varapuheenjohtajasta ja kuudesta jäsenestä. Seuran puheenjohtajana jatkaa Mariet Louhento ja varapuheenjohtajaksi valittiin pitkän pelaajauran Hongassa tehnyt Anton Ropa. Hallituksen jäseniksi valittiin Pirkko Ilmonen, Irina Kupiainen, Timo Lanki, Kalle Lehtinen, Antti Nousiainen ja Mika Pulliainen. Henkilöt valittiin tehtäviin yksimielisesti.

Seura kiittää samalla kautensa hallituksessa päättäneitä jäseniä, varapuheenjohtaja Mikko Ronikonmäkeä, jäsen Jani Tukiaa ja jäsen Raimo Konkolaa merkittävästä panoksestaan seurakehitystyössä.

Seuran tilintarkastajana jatkaa KHT Marko Saxell ja toiminnantarkastajana Anu Karjalainen, varalla Satu Maaranen.

Syyskokous kutsui seuran kunniajäseniksi seurassa pitkään eri tehtävissä ansiokkaasti toimineet Kalle Lehtisen (nro 17), Antti Nousiaisen (nro 18) sekä Jani Tukian (nro 19). Seurassa on tämän jälkeen kaikkiaan yhdeksäntoista kunniajäsentä.

Kuvassa seuran kunniajäseniksi kutsutut Jani Tukia (vas.), Kalle Lehtinen ja Antti Nousiainen.

Koronaepidemian mahdolliset vaikutukset kaudella 2020-21

Syyskokouksen aikaan koronavirustartuntojen määrä Suomessa on voimakkaassa kasvussa. Kokouksessa todettiinkin, että on mahdollista, että epidemialla on vaikutusta tulevaan kauteen, esimerkiksi toimintasuunnitelman toteutumiseen suunnitellulla tavalla.

Seuralla on lähtökohtaisesti hyvä toimintavalmius muuttuvissa tilanteissa. Mahdollisia uusia rajoituksia ja suosituksia on ennakoitu laatimalla suunnitelmia, joita otetaan käyttöön tarpeen mukaan. Tilannetta seurataan ja seurassa noudatetaan valtioneuvoston, aluehallintoviraston, THL:n sekä Palloliiton määräyksiä ja suosituksia.

Kuten ensi kauden toimintasuunnitelmassakin todetaan, meille Hongassa on tärkeää, että jäseniemme suhde jalkapalloon säilyy kiinteänä myös tällaisena poikkeusaikana ja haluamme jatkossakin kehittää pelaajiamme ilon, ammattiylpeyden ja lajirakkauden ilmapiirissä. Olemme sitoutuneet tekemään sinnikkäästi töitä sen mahdollistamiseksi, oli tilanne mikä hyvänsä.

Tervetuloa uusi kausi, tehdään siitä yhdessä hyvä!

Joukkueuutiset

ASM etsii uusia pelaajia

FC Hongan ASM-joukkue etsii motivoituneita ja tavoitteellisia pelaajia! Järjestämme kahden viikon avoimet harjoitukset alkaen 21.10.2020.

Joukkue sijoittui SM-sarjassa viidenneksi ja tavoitteena on parantaa sijoitusta tulevalla kaudella.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä vastuuvalmentaja Jussi Väyryseen: jussi.vayrynen@fchonka.fi / 050 370 7359.

Seura tiedottaa

Maskipakko sisätiloissa 14.10. alkaen

Vaikeutuneen koronatilanteen sekä viranomaisten tarkentuneiden suositusten pohjalta FC Honka ry:n sisätiloissa on maskipakko ke 14.10. alkaen. Maskin käyttö on pakollista kaikissa sisätiloissa, kuten FC Hongan toimistossa ja pukuhuonetiloissa. Maskipakko koskee kaikkia yli 15-vuotiaita, jotka oleskelevat seuran tiloissa.

Suosittelemme edelleen välttämään kokoontumisia sisätiloissa. Etätyön tekemistä suositellaan aina, kun se on mahdollista.

Seura tiedottaa

Seuran yhteiset päättäjäiset peruttu

FC Honka ry:n yhteisiä päättäjäisiä ei vallitsevat koronatilanteen vuoksi järjestetä tällä kaudella. Päättäjäiset oli tarkoitus järjestää 24.10.2020.

Seura hoitaa pelaajien palkitsemisen muilla tavoin. Lämmin kiitos kaikille seuralaisille kuluneesta kaudesta!

#meollaanhonka

Uutiset

FC Hongan tyttöjen jalkapallo on hyvässä nosteessa

 
Naisten jalkapallo on maailmalla selvästi nouseva laji ja tämä näkyy positiivisella tavalla myös suomalaisissa seuroissa. Maailman huippujoukkueissa pelaavien suomalaisten naisten kautta tytöillä on hienoja esikuvia ja mahdollisuus aidosti unelmoida ammattilaisuudesta ja pelaamisesta missä vain!
 
FC Honka naisten edustusjoukkueen päävalmentaja Rosa Lappi-Seppälä muistelee omaa uraansa ja vertaa omia kokemuksiaan nykyhetkeen: ”Vaikka myöhemmin urallani pelasinkin lukuisia vuosia ulkomailla USA:ssa, Belgiassa ja Italiassa, en pystynyt omassa lapsuudessani edes unelmoimaan ammattilaisuudesta. Esikuvia ei vain ollut. Nykyään mahdollisuuksia on koko ajan kasvavassa määrin niin Euroopassa kuin muualla maailmassa. Ammattilaisura vaatii jo varhaisessa vaiheessa pitkäjänteistä työtä, intohimoa sekä rohkeutta omistautua lajille. Moni nykyinen huippupelaaja on myös onnistunut loistavasti yhdistämään futisammattilaisuuden ja futisuran jälkeiseen ammattiin valmistumisen.”
 
FC Hongan tavoitteena on lisätä tyttöpelaajien määrää ja kehittää tyttöjen pelaajapolkua
 
FC Hongassa on voimakas halu kehittää tyttöjen ja naisten jalkapalloa. Tällä hetkellä FC Honka ry:ssä harrastaa noin 300 tyttö- ja naispelaajaa ja lisäksi seurassa on Kansallisen Liigan edustusjoukkue Esport Hongan puolella.
 
Tavoitteena on saada pelaajamassaa kasvatettua niin, että saamme jatkossa muodostettua useampia joukkueita myös tyttöpuolella jo heti pienten ikäluokissa. Suuntaus on tässä positiivinen ja innokkaita pieniä tyttöjä on saatu runsaasti mukaan jalkapallokouluihin ja sitä kautta joukkueisiin. Uusia joukkueita tullaan tulevalla kaudella perustamaan pienten ikäluokkiin ja seuran kaikkiin tyttöjoukkueisiin toivotaan motivoituneita pelaajia lisää.
 
”Meidän seurassamme on ainutlaatuinen mahdollisuus kehittyä pelaajana, kun pelaajapolkumme sallii sen naisten joukkueeseen asti. Seurana pyrimme luomaan jokaiselle pelaajalle mahdollisimman hyvän kehittymisympäristön ja autamme motivoituneita pelaajia eteenpäin”, kertoo lapsiurheiluvaiheen tyttöjoukkueiden vastuuvalmentaja Mirka Hulkkonen.
 
”FC Hongassa on tavoitteena edelleen kehittää tyttöjen pelaajapolkua niin, että se on yhtenäinen ja suunnitelmallinen alkaen jo pienten ikäluokista aina B-tyttöihin ja siitä eteenpäin. Tätä kehitystä on saatu vietyä eteenpäin ja edelleen kehitetään niin, että honkalainen pelaajapolku on yhtenäinen koko seurassa”, TBSM-joukkueen vastuuvalmentaja ja nuorisourheiluvaiheen tyttöpuolen vastaava Ari Innala lisää.

Talenttivalmentaja tukemassa lahjakkaita pelaajia

FC Hongan tyttöjen talenttivalmentajana on kauden alusta toiminut Omar Adlani, jonka tavoitteena on seuran lahjakkaimpien pelaajien valmennuksen sekä laadukkaan arjen varmistaminen. Tämä on ensimmäinen kerta, kun FC Honka sai Palloliiton tukea myös tyttöpuolen valmennukseen.

”Tämä kausi on ollut hieno oppimiskokemus kaikille ja olemme saaneet rakennettua hyviä toimintamalleja. Tulevalle kaudelle valitsemme joitakin tyttöjä mukaan kehittymisprosessiin, joka koostuu fyysisestä, teknis-taktisesta, mentaalisesta ja sosiaalisesta puolesta. Valittavat pelaajat ovat syntyneet vuosina 2007-2003 ja pelaajien kanssa toimitaan päivittäin ja näin varmistetaan, että pelaaja tulee kohdatuksi kaikilla osa-alueilla. FC Hongassa tavoitteena on luoda kaikille pelaajille ammattimainen toimintaympäristö”, Omar Adlani kertoo.

Menestystä FC Hongan tyttöjoukkueissa
 
Kuluvalla kaudella on tullut mukavasti menestystä FC Hongan tyttöjoukkueissa. Muutamia esimerkkejä ovat mm. T08 Akatemian Helsinki Cupin sekä PLG-turnauksen voitot. T07 Akatemia sai upeasti hopeaa Helsinki Cupissa. TBSM-joukkue varmisti syyskuussa SM-sarjan toisen sijan, mikä on upea saavutus.
 
Maajoukkueleireille valittuja tyttöpelaajia on kuluneella kaudella ollut viisi FC Honka ry:n joukkueista.
 
FC Hongan tyttöjen Akatemia-joukkueiden tavoitteena on pelata korkeimmalla sarjatasolla ja tässä tavoitteessa on erinomaisesti onnistuttu.
 
FC Honka kasvattaa tytöistä valmentajia
 
Pelaajapolun ohella FC Hongassa on mahdollisuus kehittyä myös valmentajana. Seura tukee motivoituneita valmentajia ja antaa mahdollisuuden kasvaa honkalaisten arvojen ja tavoitteiden kautta ammattilaiseksi.
 
Mirka Hulkkonen toimii lapsiurheiluvaiheen tyttöpuolen vastuuvalmentajana ja ensi kaudella myös nuorisourheiluvaiheeseen siirtyvän ja akatemiaksi päivittyvän T09 -joukkueen vastuuvalmentajana. ”Olen itse käynyt Hongan pelaajapolun B-tyttöihin asti. Nyt olen ollut Hongassa jo melkein 15 vuotta ensin pelaajana ja sitten valmentajana. Kakkoslajini oli pitkään maastohiihto, joka jäi sitten jalkapallon myötä. ”
 
”Opiskelen tällä hetkellä VAT-tutkintoa oppisopimuksella ja halu kehittää itseä valmentajana on suuri. Hongassa olen päässyt kehittymään valmentajana valtavasti! Olen iloinen, että meillä on niin motivoiva ympäristö ja annetaan mahdollisuuksia kehittyä ja tehdä omaa juttua ja edetä myös valmentajapolulla. Unelmia ja haaveita minulla on paljon tulevaisuutta ajatellen, mutta yksi niistä on, että pääsisin opiskelemaan valmentamista ulkomaille ja myös itse valmentamaan sinne. Se olisi kova juttu!”, kertoo Mirka.
 
FC Hongassa toimii tällä hetkellä Future Coacheina viisi nuorta naista. Future Coachit toimivat FC Hongan Perhefutiksissa ja jalkapallokouluissa ohjaajina. Seura tarjoaa Future Coacheille maksuttoman valmentajapolun UEFA C tasolle asti, minkä jälkeen on mahdollista siirtyä joukkuetoimintaan valmentajaksi. Seurassa toimii enenevissä määrin naisia sopimusvalmentajina sekä vapaaehtoisina vanhempivalmentajina.
 
Tyttöjoukkueen some-viikko käynnistyy
 
Viikolla 41 on mahdollisuus päästä seuraamaan tyttöjoukkueen iloista arkea, kun T09 -joukkue ottaa FC Honka ry:n Instagram-tilin haltuunsa! Jos et vielä seuraa FC Honkaa Instagramissa niin nyt kannattaa viimeistään ottaa kanava seurantaan.
 
****************************
 
FC Hongan kaikkiin tyttöjoukkueisiin haetaan lisää motivoituneita pelaajia. Tyttöjoukkueisiin otetaan uusia pelaajia kokeilemaan ympäri vuoden. Erityisesti tällä hetkellä uusia pelaajia kaivataan T11- ja T12 -ikäluokkiin sekä T06 Akatemiaan.
 
FC Hongan joukkueiden yhteystiedot löytyvät seuran nettisivuilta jokaisen joukkueen alta. Lapsiurheiluvaiheen osalta voi olla yhteydessä Mirka Hulkkoseen: mirka.hulkkonen@fchonka.fi

****************************

Annariina Seppä

Seura tiedottaa

Palloliiton päivitetyt koronaohjeet

Suomen Palloliitto on julkaissut päivitetyt koronaohjeistukset 1.10.2020. Ohjeistus on luettavissa kokonaisuudessaan täältä: https://www.palloliitto.fi/jalkapallouutiset/paivitetty-koronaohjeistus-ottelutapahtumien-toteuttamiseen-julkaistu

Tärkeimmät joukkueita koskevat muutokset aiempiin ohjeistuksiin nähden

 • Ohjeistuksen mukaan joukkueen jäseniä suositellaan käyttämään kasvomaskia ottelumatkoilla matkustettaessa millä tahansa kulkuneuvolla ja lisäksi mahdollisten pysähdysten yhteydessä, kun käytetään julkisia tiloja (huoltoasemat, ravintolat jne.). 
 • Lisäksi julkista liikennettä suositetaan välttämään. Mikäli joukkueen jäsenet matkustavat julkisella liikenteellä, suositetaan ehdottomasti noudattamaan kasvomaskin käyttöön liittyviä suosituksia. 
 • Mikäli pukuhuonetiloissa ei pystytä takaamaan riittäviä turvaetäisyyksiä, suositetaan käyttämään kasvomaskia joukkueen jäsenten kesken alueilla, joissa tauti on kiihtymisvaiheessa. Myös erotuomareita suositetaan käyttämään kasvomaskeja pukuhuonetiloissa, ellei turvaetäisyyksiä voida noudattaa ja alueellinen tautitilanne on kiihtymisvaiheessa. 
 • Huomioitavaa on, että THL:n kasvomaskisuositus ei koske alle 15-vuotiaita ja näiden nuorempien ikäluokkien osalta suositellaan vahvasti, että pukukoppeja ei käytetä. 
 • Ottelutapahtumien turvajärjestelyissä suositetaan edelleen tarkkaa suunnittelua 1-2 metrin turvavälien ylläpitämiseksi kaikissa tilanteissa. 

FC Hongan toimintaohjeet

Muistuttaisimme teitä lisäksi tärkeistä toimintatavoista FC Hongan toiminnassa: 

 • Harjoituksiin ei koskaan voi osallistua, mikäli tuntee olonsa vähänkään sairaaksi. Poissaoloista ilmoitetaan valmentajalle.  
 • Perhe tekee itse päätöksen osallistumisesta harjoituksiin. Mikäli perheessä on riskiryhmään kuuluvia, niin tämä tulee ottaa huomioon, kun pohtii harjoituksiin osallistumista. Jokainen pelaaja osallistuu harjoituksiin omalla vastuullaan.  
 • Ennen harjoituksiin osallistumista tulee pestä kädet huolella ja myös harjoitusten jälkeen. Omaa desinfiointiainetta on myös hyvä pitää mukana.  
 • Harjoituksiin ei saavuta ennen oman harjoitusvuoron alkua.  
 • Juomapullo on harjoituksissa vain omassa käytössä eikä juomapulloa saa lainata kenellekään.  
 • Sylkemistä kentällä tulee välttää.  
 • Jos joudut yskimään tai aivastamaan, yski tai aivasta hihaasi tai paitasi sisään.  
 • Pukuhuoneiden käyttöä ei suositella. Harjoituksiin saavutaan harjoitusvarusteissa ja kengät tms. vaihdetaan kentän laidalla.  
 • Tapiolan urheilupuiston yleiset WC:t ovat käytössä ja kaupungilta tulleen tiedon mukaan vessojen siivousta on tehostettu.  
 • Vanhemmat eivät voi tulla harjoitusten aikana kenttäalueelle, jotta saamme henkilömäärän pidettyä riittävän pienenä.  
 • Joukkueenjohtajat ja huoltajat sekä muut joukkueen toimihenkilöt pysyttelevät myös kenttäalueen ulkopuolella ja tulevat kentälle ainoastaan tarvittaessa.  
 • FC Honka suosittelee vanhempainpalaverien ja muiden palaverien pitämistä etänä tai ulkotiloissa. 
 • FC Hongan valmentajien osalta noudatamme edelleen sitä, että etäisyys valmentajan ja muiden ihmisten välillä on 1-2 metriä koko harjoituksen ajan. Valmentajamme valmentavat monessa tapauksessa useampaa joukkuetta tai ryhmää ja on tärkeää, että he eivät altistu koronavirukselle.  
 • Tartuntatautitapauksessa mahdollisesti altistuneiden henkilöiden kontaktointi ja selvitystyön vastuu on Espoon kaupungin tartuntatautiviranomaisilla. Viranomaisten pyynnöstä seura antaa selvityksen mahdollisista altistuneista sekä heidän yhteystietonsa viranomaisten käyttöön. Olisi toivottavaa, että tartunnan saaneen pelaajan huoltajat olisivat yhteydessä seuraan tartunnan tultua ilmi.  

Toimintamaksut sairastumis- ja altistumistilanteissa

Noudatamme sairastumisten osalta normaalisti talousohjesääntöämme eli yli neljän viikon yhtämittaisista poissaoloista saa vapautuksen toimintamaksusta. 

Seura tarjoaa etävalmennuspaketin (yksilöharjoitteet/harjoitepankki), mikäli pelaaja on altistunut koronavirukselle eikä viranomaispäätöksen mukaan voi osallistua joukkuetoimintaan. Tämä siis siinä tapauksessa, että pelaaja on terve ja voi tehdä lajiharjoittelua etänä. Mikäli karanteeni jatkuu koko seuraavan kuukauden ajan, on pelaaja oikeutettu 50 %:n alennukseen toimintamaksusta.  

Tapahtumat

FC Honka ry:n syyskokous 21.10.

FC Honka ry:n syyskokous pidetään 21.10.2020 klo 18.00 Esport Arenan kabinetissa.

Käsittelemme syyskokouksessa uusien sääntöjemme mukaiset asiat sekä mahdolliset jäsenten vireille panemat asiat. Pääset tutustumaan uusiin sääntöihin nettisivuillamme: https://fchonka.fi/seura/saannot/

Mikäli jäsen haluaa tuoda asioita kokoukseen käsiteltäväksi niin 1.10. mennessä tulee olla yhteydessä toiminnanjohtaja Petri Haraiseen: petri.harainen@fchonka.fi

Ilmoittaudu syyskokoukseen: https://fchonka.myclub.fi/flow/events/2490195

Tervetuloa!

#meollaanhonka

Seura tiedottaa

FC Honka ry kausi 2020-2021: valmennus ja uudet pelaajat

Valmentajat kaudelle 2020-2021  

FC Honka ry on saanut viimeisteltyä sopimukset tulevan kauden akatemia ja mustanlinjan joukkueiden valmennuksen osalta. Muiden FC Honka ry:n joukkueiden valmennus julkaistaan lähiviikkoina. Suurin osa päätoimisista valmentajistamme jatkaa seurassa tulevalla kaudella. Uusina valmentajina seurassa aloittavat TBSM:n vastuuvalmentajaksi palkattu Sasha Navalkar sekä TB Youthin vastuuvalmentajana aloittava Kia Varis. B reservi -joukkueen vastuuvalmentajana aloittaa Sarkhan Huseynov.  

Valmennus / nuorisourheiluvaihe kaudella 2020-2021: 

 • N2:  vastuuvalmentaja Ari Innala
 • A1: vastuuvalmentaja Jussi Väyrynen, valmentaja Sarkhan Huseynov
 • BSM: vastuuvalmentaja Abdi Mohammed, valmentaja Jussi Vasara
 • B reservi: vastuuvalmentaja Sarkhan Huseynov, valmentaja Jussi Väyrynen
 • B3: vastuuvalmentaja Timo Askolin, valmentaja Raimo Konkola
 • B4: vastuuvalmentaja Tino Paavola
 • TBSM: vastuuvalmentaja Sasha Navalkar, valmentajat Kia Varis, Omar Adlani
 • TB Youth: vastuuvalmentaja Kia Varis, valmentaja Sasha Navalkar  
 • U15 Akatemia (P2006): vastuuvalmentaja Niko Laiho, valmentaja Tero Tainio  
 • U15 Musta (P2006): vastuuvalmentaja Markku Heikkinen  
 • U15 Akatemia (T2006): vastuuvalmentaja Johanna Tiinus, valmentaja Ari Innala
 • U14 Akatemia (P2007): vastuuvalmentaja Tero Tainio, valmentaja Niko Laiho
 • U14 Musta1 (P2007): vastuuvalmentaja Edward Kukko, valmentaja Samu Pakarinen
 • U14 Musta2 (P2007): vastuuvalmentaja Jens Dideriksen, valmentaja Wayne Phillips
 • U14 Akatemia (T2007): vastuuvalmentaja Timo Lumivaara
 • U13 Akatemia (P2008): vastuuvalmentaja Henri Kaasalainen, valmentajat  Mikko Tarvainen, Jussi Koivula
 • U13 Musta (P2008): vastuuvalmentaja Samu Pakarinen, valmentaja Edward Kukko    
 • U13 Akatemia (T2008): vastuuvalmentaja Timo Lumivaara
 • U12 Akatemia (P2009): vastuuvalmentaja Mikko Tarvainen, valmentajat Henri Kaasalainen, Jussi Koivula
 • U12 Musta (P2009): vastuuvalmentaja Tuomas Partanen
 • U12 Akatemia (T2009): vastuuvalmentaja Mirka Hulkkonen

Ikäluokkavastaavat kaudella 2020-2021:

 • U11 (P2010): Niko Vainio
 • U11 (T2010): Mirka Hulkkonen
 • U10 (P2011): Pekka Lagerblom
 • U10 (T2011): Mirka Hulkkonen
 • U9 (P2012): Felix Lück
 • U9 (T2012): (Mirka Hulkkonen)
 • U8 (P2013): Olli Juusela
 • U8 (T2013): (Mirka Hulkkonen)
 • U7 ja U6 (P2014 ja P2015): Olli Juusela ja Felix Lück
Uusien pelaajien liittyminen nuorisourheiluvaiheen akatemia ja mustan linjan joukkueisiin kaudelle 2020-2021 

FC Honka ry ei järjestä kilpajoukkueiden osalta avoimia harjoituksia uusille pelaajille, mutta kiinnostuneet pelaajat voivat olla suoraan yhteydessä joukkueen vastuuvalmentajaan syyskuun aikana ja viimeistään 11.10.2020. Tyttöjoukkueiden osalta voi vastuuvalmentajaan olla yhteydessä läpi kauden. 

Yhteystiedot nuorisourheiluvaiheen akatemia ja mustan linjan joukkueiden osalta: 

Tytöt: 

N2: ari.innala@fchonka.fi  

TBSM: ari.innala@fchonka.fi 

TB Youth: ari.innala@fchonka.fi  

Akatemia T06: johanna@tiinus.fi

Akatemia T07: timo.lumivaara@fchonka.fi  

Akatemia T08: timo.lumivaara@fchonka.fi  

Akatemia T09: mirka.hulkkonen@fchonka.fi 

Pojat: 

A1 Akatemia: jussi.vayrynen@fchonka.fi  

U17 Akatemia (Esport Honka): abdi.mohamed@fchonka.fi  

B2 Reservi: jussi.vayrynen@fchonka.fi 

Akatemia P06 ja Musta P06: niko.laiho@fchonka.fi  

Akatemia P07, Musta1 P07, Musta2 P07: tero.tainio@fchonka.fi  

Akatemia P08, Musta P08: henri.kaasalainen@fchonka.fi 

Akatemia P09, Musta P09: mikko.tarvainen@fchonka.fi 

Nuorisourheiluvaiheen keltaisen ja vihreän linjan joukkueiden uudet pelaajat kaudelle 2020-2021 

Nuorisourheiluvaiheen keltaisten ja vihreiden sekä muiden A- ja B-juniorijoukkueiden osalta voi olla yhteydessä joukkueenjohtajaan tai vastuuvalmentajaan läpi kauden. Joukkueiden yhteystiedot löytyvät seuran nettisivuilta.

Lapsiurheiluvaiheen joukkueiden uudet pelaajat kaudelle 2020-2021 

Lapsiurheiluvaiheen seuraava kahden viikon kokeilujakso on 28.9.-11.10.2020. FC Honka tarjoaa kahden viikon maksuttoman kokeilujakson uusille pelaajille. Kahden viikon aikana voitte tehdä rauhassa lopullisen päätöksen lajivalinnasta ja liittymisestä seuraan. 

Tyttöjoukkueiden osalta voi olla vastuuvalmentaja Mirka Hulkkoseen yhteydessä läpi kauden ja tulla kokeilujaksolle joukkueeseen muinakin aikoina. 

Kokeilujakson aikana valmentajat seuraavat pelaajaa ja osoittavat oikean tasoisen toimintaryhmän pelaajalle oman kehittymisen tueksi. 

Kokeilujaksoihin osallistuvan tulee ilmoittautua etukäteen ikäluokkavastaavalle: 

Tytöt: mirka.hulkkonen@fchonka.fi (yhteydenotot ja kokeilujaksot läpi kauden) 

Pojat 2015-1013: olli.juusela@fchonka.fi 

Pojat 2012: felix.luck@fchonka.fi 

Pojat 2011: pekka.lagerblom@fchonka.fi  

Pojat 2010: niko.vainio@fchonka.fi   

Uutiset

Espoolaiset jalkapalloseurat kokoontuivat Tapiolassa

Espoolaiset jalkapalloseurat kokoontuivat 9.9.2020 Tapiolan Urheilupuistossa FC Hongan kutsumina. Tilaisuudessa kuultiin mm. tilannekatsaus valmennusosaamisen kehittämiseen liittyen sekä kaupungin katsaus olosuhteisiin. Henri Alho Palloliitosta sekä Jorma Vertainen esittelivät Palloliiton laatujärjestelmää ja erityisesti 5. tason prosessia, jota FC Honka ry ja Esport Honka yhdessä työstävät. Hexi Arteva, Petri Vuorinen ja Vesa Vasara kertoivat Esport Hongan organisaation kuulumisia. FC Honka ry:n puheenjohtajalta Mariet Louhennolta kuultiin Seurojen Palloliiton ajankohtaisia asioita. Illan kruunasi Veikkausliigaottelu FC Honka – Ilves, joka kääntyi espoolaisten voitoksi!