Seura tiedottaa

Application period for support is from 17th of January to 31st of January

The support is meant for players who are motivated and whose family has difficulties to manage the payments. 

Every player who is making payments towards FC Honka´s monthly fee is entitled to apply for the discount. 

Here are the criteria for receiving the discount:

 • Family´s economical situation: income, expenses, the need of financial support
 • Family´s life situation: number of children, unemployment, number of adults in the family, health, other hobbies
 • If the need for support is temporary or prolonged
 • The motivation and regularity of practicing 

The support will be granted for no more than one term at the time. The amount of support depends on the number of applicants and the economic situation of FC Honka´s fund. It will primarily be granted for underage players. 

One can only apply the support for the coming payments.

FC Honka´s board has named an operating committee who will make the decisions about the reliefs. 

A member of the committee can ask for additional information from the applicant if necessary and will inform the applicant directly of the decision.

The family is obligated to inform the committee if the support is no longer needed (toimisto@fchonka.fi). If the player stops playing with FC Honka the support will not be issued any longer.   

 Application form should be delivered by email to toimisto@fchonka.fi or by post to Urheilupuistontie 2, 02200 Espoo. The application period is from 17th of January to 31st of January 2020. In special cases, the support can be granted outside the application period.

Application-form-2020.pdf

Application-form-2020.docx

If you need any additional information please contact the office: toimisto@fchonka.fi or 020 730 4651.

FC Honka ry:n juniorirahaston hakuaika 17.1.-31.1.2020

Juniorirahaston tuki on tarkoitettu auttamaan motivoituneen pelaajan jalkapalloharrastuksen jatkumista tilanteessa, jossa perheellä on haasteita suoriutua harrastusmaksuista.

Tuen kautta pelaaja voi saada alennuksen seuran toimintamaksuun. Avustusta jaettaessa ovat kaikki toimintamaksun piirissä olevat pelaajat oikeutettuja hakemaan avustusta.

Avustuksia jaettaessa otetaan huomioon seuraavat kriteerit: 

 • Perheen taloudellinen tilanne: tulot, menot, tuen tarve
 • Perheen elämäntilanne: lasten määrä, työttömyys, perheessä asuvien  aikuisten määrä, terveydelliset seikat, muut harrastukset
 • Tuen tarpeen määräaikaisuus tai jatkuvuus
 • Hakijan aktiivinen ja säännöllinen harrastaminen 

Tuki myönnetään maksimissaan yhdelle toimintakaudelle kerrallaan. Myönnettävä avustussumma riippuu rahaston taloudellisesta tilanteesta ja hakemusten määrästä. Rahaston varoilla tuetaan ensisijaisesti alaikäisiä junioripelaajia.

Tukea voi hakea vain tuleviin maksuihin.

FC Hongan johtokunnan valitsema rahaston johtoryhmä käsittelee hakemukset hakuajan päättymisen jälkeen, tekee päätökset tuen hyväksymisestä tai hylkäämisestä sekä myönnettyjen tukien suuruudesta ja pituudesta. Johtoryhmään kuuluvat toiminnanjohtaja Petri Harainen, seurakoordinaattori Annariina Seppä, johtokunnan edustajana Antti Nousiainen sekä jäsenistön edustajana Ilari Äijälä.

Seurakoordinaattori tai toiminnanjohtaja pyytää tarvittaessa lisätietoja ennen käsittelyä, sekä ilmoittaa päätöksen hakijalle henkilökohtaisesti.

Perhe on velvollinen ilmoittamaan, mikäli tuen tarpeeseen tulee kauden aikana muutos ja myönnettyä tukea ei enää tarvita. Jos pelaaja lopettaa FC Hongassa niin tuen maksaminen päättyy. Loukkaantumistilanteissa sovelletaan seuran talousohjesääntöä eikä maksuvapauskuukausilta makseta tukea.

Täytetty ja allekirjoitettu hakemus toimitetaan skannattuna osoitteeseen toimisto@fchonka.fi tai postitse osoitteeseen FC Honka ry / seurakoordinaattori, Urheilupuistontie 2, 02200 Espoo. Hakuaika on 17.1.-31.1.2020. Tukea voidaan poikkeustapauksissa myöntää myös muulloin kuin hakuaikoina, mikäli perheen tilanne akuutisti muuttuu. 

TUKIHAKEMUSKAAVAKE 2020 / PDF

TUKIHAKEMUSKAAVAKE 2020 / WORD

Lisätietoja tuesta ja hakuprosessista: toimisto@fchonka.fi / 020 730 4651.

Joulukampanja vähävaraisten perheiden pelaajien tukemiseksi

FC Hongassa on perustettu juniorirahasto seuran vähävaraisten perheiden pelaajien harrastuskustannusten tukemiseksi. Rahasto on perustettu FC Hongan johtokunnan 12.9.2019 tekemällä päätöksellä.   

Rahastoon otetaan vastaan lahjoituksia ja testamentteja yksityisiltä henkilöiltä, yrityksiltä ja yhteisöiltä. Rahastoon voidaan kerätä rahaa myös keräyksin, joita varten seuralla on rahankeräyslupa (lupanumero RA/2019/881, keräysalue pääkaupunkiseutu). 

Ole mukana tukemassa vähävaraisia perheitä ja lahjoita! 

Nyt on hieno mahdollisuus olla mukana tärkeässä työssä seuran vähävaraisten lasten ja nuorten harrastamisen tukemiseksi! Joulun ajan varainhankintakampanjalla keräämme rahastoon varoja ja tavoitteena on saada ensimmäinen haku avattua alkuvuodesta 2020.  

FC Hongan tahtotila on luoda jokaiselle lapselle ja nuorelle mahdollisuus harrastaa perheen taloudellisesta tilanteesta riippumatta. Tähän tarvitsemme seuralaisten ja kumppaniemme tukea. Yhdessä meillä on mahdollisuus luoda entistä tasavertaisemmat mahdollisuudet lapsille ja nuorille jalkapallon harrastamiseen ja lajissa kehittymiseen.  

Lahjoitusohjeet  
 1. Lahjoita haluamasi summa seuran tilille: FI75 2146 1800 0055 39 
 2. Kirjoita viestikenttään lahjoitus FC Hongan rahastoon 
 3. Tulosta halutessasi lahjakortti, jos haluat antaa lahjoituksen aineettomana joululahjana läheisellesi. Yrityksille on oma yrityksen lahjakortti esim. nettisivuilla julkaistavaksi.
 4. Julkaisemme kaikkien halukkaiden tukirahastoon lahjoittaneiden nimet seuran kotisivuilla. Mikäli haluat lahjoittajan nimen näkyviin kotisivuillemme,  laita pyyntö sähköpostitse osoitteeseen  annariina.seppa@fchonka.fi. Yli 500  euron lahjoitukset uutisoidaan erikseen seuran kotisivuilla, jos lahjoittaja niin toivoo.  
Jaa tietoa ystävillesi sosiaalisessa mediassa 

FC Honka jakaa omissa sosiaalisen median kanavissaan (Twitter ja Instagram) tietoa kampanjasta. Kiitos, jos voit auttaa varainhankinnassa myös jakamalla kampanjasisältöä omissa sosiaalisen median kanavissasi niin saamme mahdollisimman suuren näkyvyyden asialle.  

 Yrityslahjoitukset 

Yritykset voivat lahjoittaa yllä olevien ohjeiden mukaisesti ja halutessaan olla yhteydessä lahjoituksiin liittyen: annariina.seppa@fchonka.fi / 020 730 4651 

Rahaston tarkoitus

Rahaston tarkoituksena on edistää ja tukea FC Honka ry:n vähävaraisten perheiden lasten ja nuorten harrastamista ja kilpailemista. Tarkoituksensa mukaisesti rahasto jakaa jäsenille avustuksia, joilla katetaan jalkapalloharrastuksen kustannuksia. Lahjoitukset käytetään lyhentämättömänä taloudellista tukea tarvitsevien junioreiden hyväksi. Varoilla tuetaan toimintamaksuista aiheutuvia kustannuksia tasavertaisesti toimintamaksun piirissä oleville pelaajille. 

Myönnettävä avustussumma riippuu rahaston taloudellisesta  tilanteesta ja hakemusten määrästä. Ensimmäinen hakuaika kaudella 2019-2020 järjestetään, kun varoja on saatu riittävästi kerättyä.  Jatkossa haku järjestetään kahdesti kauden aikana ja hausta tiedotetaan tarkemmin, kun se on ajankohtainen. 

Rahastolla tulee jatkossa olemaan oma tili, jolle varat kerätään. Uutta tiliä varten seura on hakenut vielä muutosta rahankeräyslupaan, jotta varoja voi jatkossa kerätä rahaston tilille. Ensimmäisessä keräysvaiheessa varainhankinnan tuotot ohjataan seuran päätilille ja siirretään rahaston tilille, kun lupapäätöksen keräystiliä koskeva muutos tulee voimaan. Vähävaraisten tukemiseksi tarkoitetut varat pidetään selkeästi erillään seuran muista varoista ja käytetään yksinomaan seuran junioreiden hyväksi. 

 #JALKAPALLOKUULUUKAIKILLE

Syyskokouksen päätöksiä

FC Honka ry:n sääntömääräinen syyskokous pidettiin sunnuntaina, 27.10. Kokouksessa vahvistettiin kauden 2020 toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä seuraavan toimintavuoden jäsenmaksut. Kokouksessa valittiin myös jäseniä seuran johtokuntaan sekä seuran puheenjohtaja.

Toimintasuunnitelma kaudelle 2020 sisältää uuden strategian painopistealueiden esittelyn sekä urheilutoimen ja hallinnon & talouden linjaukset toimintavuodelle. Uusi strategia lanseerataan kokonaisuudessaan maaliskuun vuosikokouksen yhteydessä.

FC Honka_toimintasuunnitelma_2020

Jäsenkokouksen vahvistamat jäsenmaksut kaudelle 2020

Pelaajajäsenmaksu:

 • Lapsi- ja nuorisourheiluvaihe: 175 euroa
 • Aikuisharraste: 50 euroa
 • Jalkapallokoulu: 25 euroa (vapaaehtoinen)*
 • Erityisryhmäjäsen: 5 euroa

Huoltajajäsenmaksu: 30 euroa

Kannattajajäsen (hlö): 150 euroa

Kannattava yhteisöjäsen: 500 euroa

*Jalkapallokoulun vapaaehtoisella jäsenmaksulla mahdollistetaan honkalaiseen perheeseen liittyminen ja seuran huippu-urheiluvaiheen seuraaminen Veikkausliigan ja Naisten Liigan kausikorteilla.

Henkilövalinnat kaudelle 2020

Seuran puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Mariet Louhento, joka aloittaa kolmannen kautensa tehtävässä. Johtokunnan jäsenistä erovuorossa oli neljä henkilöä ja heidän tilalleen valittiin uusina jäseninä Irina Kupiainen, Timo Lanki ja Anton Ropa. Jani Tukia jatkaa uudella kaudella johtokunnassa. Henkilöt valittiin yksimielisesti. Tämän lisäksi johtokunnassa jatkavat vuoden 2018 syyskokouksessa kaksivuotiskaudelle valitut Pirkko Ilmonen, Raimo Konkola, Kalle Lehtinen, Antti Nousiainen, Mika Pulliainen ja Mikko Ronikonmäki. Seura kiittää kautensa päättäneitä jäseniä Petri Juhalaa, Jussi Tellaa ja Jari Wallasvaaraa panoksestaan seurakehitystyössä.

Seuran tilintarkastajana jatkaa KHT Marko Saxell ja toiminnantarkastajana Anu Karjalainen, varalla Satu Maaranen.

Yhdistyksen sääntöuudistus

Kokouksen muina asioina käsiteltiin johtokunnan esitys yhdistyksen sääntöuudistukseksi. Sääntöuudistuksen keskeisiä esityksiä ovat johtokunnan kokoonpanoon liittyvä muutos, jossa jäsenmäärää  ehdotetaan pienennettäväksi. Nykyinen kokoonpano on 10 jäsentä sekä puheenjohtaja, jossa jäsenet valitaan kaksivuotiskaudelle ja puheenjohtaja vuosittain. Varapuheenjohtajan valitsee voimassa olevien sääntöjen mukaisesti johtokunta keskuudestaan. Esityksen mukaisesti kokoonpanon jäsenmäärää esitetään pienennettäväksi kuuteen (6). Tämän lisäksi esitetään, että puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja molemmat valitaan jäsenkokouksessa ja kumpikin aina kaksivuotiskaudelle. Johtokunta -nimitys esitetään muutettavaksi hallitukseksi.

Seuran jäsenistöön liittyvänä uudistuksena esitettiin toimihenkilöjäsenyyden lisäämistä. Kokous päätti myös, että jäsentasona pidetään edelleen myös huoltajajäsenyys. Kokous hyväksyi esityksen jäsentasoihin liittyvän muutoksen jälkeen yksimielisesti. Samalla hyväksyttiin ehdotus jäsenkokoukseen osallistuvan jäsenen alaikärajan korottamisesta 15-vuodesta 18-vuoteen.

Tullakseen voimaan on esityksen saatava jäsenkokouksessa läsnäolevien äänioikeutettujen kolmen neljäsosan äänten enemmistön kannatus kahdessa perättäisessä kokouksessa. Esitys käsitellään sääntöjen mukaisesti toistamiseen seuraavassa jäsenkokouksessa, joka on maaliskuussa kokoontuva vuosikokous.

FC Honka kiittää kaikkia kokoukseen osallistuneita jäseniään.

FC Honka Akatemia P20 saavutti paikan SM-karsintasarjaan

FC Honka Akatemia P20:n kausi 2019 sai komean päätöksen. Joukkue ansaitsi paikan SM-karsintasarjassa ja siten tavoittelee paikkaa ensi kauden SM-sarjaan.

Onnittelut joukkueelle ja sen taustoille SM-karsintasarjapaikan saavuttamisesta!

Uuden kauden joukkueen rakennus on jo käynnissä. Seura  nimitti joukkueen vastuuvalmentajaksi Jussi Väyrysen, joka tulee toimimaan läheisessä yhteistyössä Esport Hongan kanssa.

Seuran pelaajapolku täydentyy SM-karsintasarjapaikan myötä ja pystymme tarjoamaan seuran pelaajille eheän huippujalkapallopolun.

Akatemia P20:n pelaajakatsastusten aikataulut ja yhteystiedot.

Nuorisourheiluvaiheen (U12-20) pelaajakatsastukset

Akatemia

Akatemiajoukkueen valmentajat kutsuvat pelaajakatsastuksiin ne pelaajat, joiden profiili soveltuu joukkueeseen. Pelaajakatsastukset järjestetään 21.-31.10.2019. Ilmoittautumiset viimeistään 20.10.2019. B-17 Akatemian osalta pelaajakatsastukset järjestetään 15.-25.10. Alla lisätietoja.

Akatemiajoukkueiden vastuuvalmentajat auttavat mielellään seuran oikean tasoisen kilpajoukkueen kartoituksessa. Uuden kauden joukkueet julkaistaan 1.11.2019.

Poikien akatemiajoukkueet

Voitte olla yhteydessä akatemiavalmentajiin: ma, ti ja to klo 14:00-16:00

 

Ilmoittautumiset:

A-20 Akatemia

Jussi Väyrynen

050 370 7359

 • A-20 Akatemia osallistuu tulevalla kaudella A-poikien SM-karsintaan. A-poikien osalta pelaajakatsastukset kestävät marraskuun ensimmäisen viikon loppuun. Joukkue nimetään 8.11. Valmentaja Jussi Väyryseen voi olla yhteydessä muinakin kuin yllä mainittuina aikoina.

 

B-17 Akatemia

Jussi Vasara

040 738 8667

Esport Honka U17 Akatemian avoimet harjoitukset

 • Järjestetään ti-pe 15.-25.10. (2 viikkoa) TUP3 kentällä klo 15:15-17:15.
 • Ilmoittautumiset talenttivalmentaja Jussi Vasaralle: jussi.vasara@fchonka.fi, p. 040 738 8667.
 •  Pelaajavalinnat ilmoitetaan pelaajille yhteisessä palaverissa harjoitusten jälkeen pe 25.10, jonka jälkeen joukkue julkaistaan seuran nettisivuilla.
 • Joukkueen ulkopuolelle jäävien pelaajien kanssa käydään keskustelu seuran tarjoamista muista vaihtoehdoista.

 

C-15 Akatemia

Abdi Mohamed

0400 357 988

 

C-14 Akatemia

Tero Tainio

045 604 1333

 

D-13 Akatemia

Jani Lähde

050 569 8896

 

D-12 Akatemia

Henri Kaasalainen

045 137 2859

 

 

Tyttöjen akatemiajoukkueet

Joukkueuutisissa lisätietoa ja tarkemmat aikataulut

Ilmoittautumiset:

TBSM

Ari Innala

0400 464 812

 

C-15 Akatemia

Jan Salminen

045 630 2688

 

C-14 Akatemia

Rebekka Malmberg

0400 284 144

 

C-13 Akatemia

Timo Lumivaara

040 419 8005

 

C-12 Akatemia

Timo Lumivaara

040 419 8005

 

Mustan linjan joukkueet

FC Honka ry järjestää Mustan linjan joukkueiden pelaajakatsastukset 21.10.-31.10.2019.

Pyydämme ilmoittautumaan pelaajakatsastuksiin alla olevan joukkueen ilmoittautumislinkistä 20.10.2019 mennessä.

Mustan linjan  pelaajakatsastuksiin ilmoittaudutaan MyClub-järjestelmän kautta 20.10.2019 mennessä.

 

B-17 Reservi (1.Div)

Ilmoittaudu: ma 21.10.

Ilmoittaudu: ke 23.10.

Ilmoittaudu: pe 25.10.

Ilmoittaudu: ma 28.10.

Ilmoittaudu: ke 30.10.

 

B-17 2 (2.Div.)

Ole yhteydessä:

Raimo Konkola

050 322 7455

Valmentajana Timo Askolin

 

B-17 3 (3.Div)

Ilmoittaudu

 

C-15 Musta 1

Ilmoittaudu

 

C-15 Musta 2

Ilmoittaudu

 

C-14 Musta

Ilmoittaudu

 

D-13 Pre-Akatemia

Ilmoittaudu

 

D-13 Musta

Ilmoittaudu

 

Keltaisen- ja Vihreän linjan joukkueet

Joukkueiden toimintaan voi ilmoittautua läpi vuoden.

Tärkeä tietää

 • Tasojoukkueisiin valitaan pelaajat pelaajakatsastusten kautta. Useampi seuran päätoimisista valmentajista on paikalla arviomassa pelaajia.
 • Pelaajan siirtäminen seuran sisällä toiseen joukkueeseen on mahdollista. Vastuuvalmentajan velvollisuus on pitää pelaaja ajan tasalla roolista joukkueessa ja mahdollisista muutoksista.
 • Mikäli vastuuvalmentaja kesken kauden havaitsee pelaajan motivaatiossa, asenteessa tai taitotasossa puutteita, tulee asiasta keskustella pelaajan kanssa ja pyrkiä selvittämään syyt muutokseen.
 • Vastuuvalmentaja päättää aina mahdollisista pelaajasiirroista, konsultoi ja keskustelee asiasta seuran valmennuspäällikön kanssa. Päätös pelaajan siirtämisestä ilmoitetaan pelaajalle aina kasvotusten siten, että paikalle ovat pelaaja, vastuuvalmentaja, valmennuspäällikkö sekä tarvittaessa pelaajan vanhemmat.
 • Tapahtumaan osallistujalla tulee olla voimassa oleva jalkapallotapaturman käsittävä vakuutus.
 • Seuran pelaajakatsastukset ovat maksuttomia.

Huomio sinä huipulle tähtäävä tyttöfutari!

FC Honka on uudistanut tyttöjen pelaajapolun vastaamaan niihin haasteisiin, mitä huipulle kehittyminen tänä päivänä vaatii. Meiltä löytyy selkeä ja toimiva tie junioreista Naisten Liigaan ja eteenpäin.

Hongan Akatemia – joukkueet ( T08 – TBSM ) etsivät motivoituneita, sitoutuneita, huipulle tähtääviä pelaajia mukaan kehittymään suomalaisen jalkapallon terävimpään kärkeen.

Meillä on tarjota pelaajille:

 • Selkeä pelaajapolku
 • Toimiva yhteistyö ikäluokkien välillä
 • Laadukas valmennus
 • Laadukas maalivahtivalmennus (Eemeli Reponen ja Eemeli Ihalainen)
 • Laadukas fysiikkavalmennus (Esport Oy)
 • Talenttivalmennus
 • SHA – yhteistyö (Testit ja kehittymisenseuranta)
 • Hyvät olosuhteet
 • Positiivinen Me Ollaan Honka -henki!

Ota rohkeasti yhteyttä ja liity mukaan matkalle kohti tyttö- / naisfutiksen huippua!

Yhteydenotot: ari.innala@fchonka.fi