Strategia

Toimintakausi 2019 viedään läpi seuran nykyistä strategiaa noudattaen. Samalla kun seura pyrkii loppuun saattamaan edellisen strategiakauden keskeisimpiä tavoitteitaan, aloitetaan uuden, alustavasti nelivuotiseksi suunnitellun, strategian työstäminen.

Seuran nykyisen strategiatyön myötä määritelty visio ohjaa sisäistä kehittämistyötä:

FC Honka on seura, jonka jokainen keltamustan perheemme jäsen kokee omakseen. Toiminnalla on julkilausutut tavoitteet, joiden toteutumista seurataan. Päivitetty valmennuslinja ja selkeä organisaatio ohjaavat ja tukevat joukkueiden toimintaa. Harjoitteluolosuhteet ovat paremmat kuin koskaan aiemmin. Yhteisöllisyys näkyy sekä ikäluokkien sisällä että koko seuran yhteisinä tapahtumina. Ikäkausimaajoukkueissa Hongalla on suurin edustus ja pelaajapolku jalostaa vuosittain jalkapalloilijoita miesten ja naisten liigajoukkueisiin.

Yhtenäisen valmennuslinjan käyttöönotto

Valmennuslinjan jalkauttamiseen panostetaan organisaation rakenteellisen uudistuk-sen myötä vahvasti. Jokaiseen ikäluokkaan palkataan seuran toimesta nimetty henkilö toteuttamaan valmennuslinjan käyttöönottoa. Lapsiurheilun vaiheessa jalkauttamis-prosessista vastaavat ikäluokkavastaavat yhdessä seuran koulutuksesta vastaavien henkilöiden kanssa. Nuoruusurheilun vaiheessa vastuu jalkauttamisesta on ensi-sijaisesti Akatemiavalmentajilla yhdessä valmennuspäälliköiden kanssa. Valmennus-linjaa kehitetään jatkuvasti seuran valmennuspäälliköiden ja ammattivalmentajien yhteistyöllä.

Kokonaisvaltaista urheilijaksi ja jalkapalloilijaksi kasvua tukevan valmennuslinjan seuraava tukituote on henkisenvalmentautumisen linjaaminen. Tämän henkisen-valmennuksen kokonaisuuden työstäminen aloitetaan kaudella 2018. Valmennus-linjan ja seuratoimintalinjan kautta rakennetaan ja vahvistetaan FC Hongan omaa seuraidentiteettiä. Seuraidentiteetin kautta pystytään tunnistamaan.

Haaste- ja harrastejoukkueiden toiminnan kehittämistä jatketaan toimintakaudella 2017-2018. Haastetoiminta rakennetaan tiiviimmin Akatemiatoiminnan rinnalle, nimellä Musta –linja. Harrasteryhmätoiminta kuuluu Keltaisen –linjan toimintaan. Lisäksi ei sarjatoimintaan osallistuvia FUN –jalkapalloryhmiä on Vihreän –linjan alla ja erityisryhmien jalkapalloa Special –linjalla.

Yhteisöllisyyden ja avoimuuden vahvistaminen

Lisätään ja vahvistetaan yhdessä tekemisen kulttuuria. Yhteisöllisyyden luominen toteutuu myös avoimuuden (informoinnin kanavat ja keinot, väylät, vuorovaikutus) keinoin. Seura kehittää foorumeita tiedottamiselle, ajatuksenvaihdolle, näkymiselle ja kohtaamisille.

Syksyllä 2016 käynnistetyt taitokilpailutapahtumat ja kauden päättäjäiset saavat rinnalleen toimihenkilöille järjestettyjä tilaisuuksia. Vapaaehtoisten kiittämistä ja palkitsemiskäytänteitä kehitetään. Viestinnän kehittäminen on käynnissä, avoimuutta ja aktiivisuutta sosiaalisessa mediassa tullaan lisäämään.

Seurahallinnon kehittäminen

Seuraorganisaatiota uudistetaan. Päätoimisia valmentajia on palkattu ikäluokkiin ja operatiivisten toimintojen, kuten leiritoiminta ja koulutus, kehittämiseen. Seurahallinnon osalta sähköisten järjestelmien ASIO (kenttävaraus) ja MyClub (asiakashallinta) käyttöönotto tukee jäsenille tarjottavien palveluiden laadun parantamista.

Seura tulee kehittämään henkilöstöhallintoon, myyntiin, markkinointiin ja viestintään sekä talousjohtamiseen liittyviä resurssejaan. Urheilutoimenkehittämisen osalta tullaan myös harkitsemaan uudistuksia.

Johtokuntatyöskentelyä pyritään muokkaamaan kokouksia ennakkoon valmistelemaan nimettävien valiokuntien käyttöönoton kautta tai vastaavanlaisilla valtuutuksilla toimivilla projektityö-/ohjausryhmillä.

Harjoitteluolosuhteiden parantaminen

Tavoitteena on saada ulko- ja sisäharjoittelukauden toimintaolosuhteet tasolle, joka mahdollistaa täysipainoisen ympärivuotisen harjoittelun seuran kaikille joukkueille. Jäsenmäärän kasvun myötä talviharjoitteluun kaivataan vielä lisätiloja, selvitettäväksi tulevat myös väliaikaiset ratkaisut.