Maksut

Seuratoiminnan kulut katetaan erilaisin maksuin. FC Hongassa neljä (4) keskeisintä maksuluokkaa ovat;

 1. Jäsenmaksut – Laskutetaan yhdistyksen sääntöjen mukaisesti ja syyskokouksen määrittämin hinnoin.
 2. Toimintamaksut – Laskutetaan toimintamaksujen piiriin kuuluvien joukkueiden ja ikäluokkamallien pelaajilta syyskokouksen vahvistamin hinnoin.
 3. Joukkuemaksut – Laskutetaan ikäluokkamalleissa ja joukkueissa pelaajilta vanhempainkokouksen hyväksymän budjetin mukaisesti ja toimintaryhmäkohtaisiin kustannuksiin perustuen (muun muassa joukkueiden leirit, varusteet).
 4. Muut maksut – Muihin maksuihin kuulut pääasiassa vapaaehtoiset lisäharjoittelumaksut, kuten kesäleiritoiminta tai seuran järjestämät ylimääräiset tapahtumat.
1.  JÄSENMAKSUT

FC Hongassa on käytössä useampia erilaisia jäsenmaksuja. Jäsenmaksuista ja niiden suuruudesta päättää yhdistyksen syyskokous aina yhdeksi toimintavuodeksi kerrallaan. Erilaisilla jäsenillä on seurassa erilaisia oikeuksia ja palveluita. Alla erittely tämän hetkisistä jäsenyyksistä ja niiden sisältämistä oikeuksista ja palveluista.

Pelaajajäsenmaksu peritään kaikilta seuran toimintaan aktiivisesti ja säännöllisesti osallistuvilta jalkapallon harrastajilta.

Pelaajajäsenmaksuun sisältyvät palvelut:

 • Internetsivut
 • MyClub (asiakashallintajärjestelmä)
 • ASIO (kenttävarausjärjestelmä)
 • Toimisto- ja henkilöstöpalvelut
 • Seuran sisäinen valmentaja- ja toimihenkilökoulutus
 • Valmennuslinja
 • Seuratapahtumat
 • Toimitilat
 • Kokoustilat vanhempainiltoihin Esport Arenalta
 • Vuosittain vaihtuvat yhteistyökumppanien etuudet
 • Muut seurahallinnon kulut (mm. SPL:n ja piirin jäsenyys)
 • Aloittaville pelaajille 2 viikon ilmainen tutustumisaika
 • Yli 15 –vuotiaalla äänioikeus yhdistyksen sääntömääräisissä kokouksissa

Huoltajajäsenmaksu on vapaaehtoinen maksu, jolla alle 15 –vuotiaan pelaajajäsenen huoltaja voi lunastaa itselleen äänioikeuden seuran sääntömääräisiin kokouksiin.

Kannatusjäsenmaksu on maksu, joka antaa äänioikeuden seuran sääntömääräisiin kokouksiin. Kannatusjäsenyyttä tulee anoa avoimella hakemuksella, joka käsitellään yhdistyksen johtokunnassa.

Kannattavan yhteisön jäsenmaksu on yksi seuran tukemisen muoto. Kannattavalla yhteisöllä ei ole äänioikeutta yhdistyksen sääntömääräisissä kokouksissa.

Kunniajäsen on seuran johtokunnan myöntämä arvonimi henkilölle, joka on tehnyt mittavan uran honkalaisen jalkapallon ja seuratoiminnan eteen. Kunniajäseniltä ei peritä maksua, mutta he ovat äänioikeutettuja yhdistyksen sääntömääräisissä kokouksissa.

2. TOIMINTAMAKSU

Toimintamaksu on maksu, joka on käytössä seuran ikäluokkamalleissa sekä Akatemia- ja Mustan linjan toimintaryhmissä 1.11.2017 alkaen. Keltaisen -, Vihreän – ja Special –linjan joukkueiden pelaajilla ei ole toimintamaksua, mutta sen sisältämiä palveluita voidaan joukkuekohtaisesti räätälöidä joukkueille tai niiden pelaajille.

Toimintamaksu laskutetaan kunakin toimintavuonna erikseen sovitun mukaisesti kussakin ikävaiheessa. Seuralla on mahdollisuus joukkue- tai ikäluokkakohtaisesti mahdollisuus sopia toimintamaksujen osittain laskuttamatta jättämisestä tai suoritusten korvaamisesta esimerkiksi seuralle hankittuna varainkeruuna tai talkootyönä.

 • Joukkue ja ikäluokkavalmennus*
 • Olosuhteet
 • Pelaajien aamuharjoitukset
 • Klinikka –toiminta (Ikäluokkamallin vaiheessa Pre-klinikat)
 • Fyysinen testaus**
 • MyEerikkilä –tukipalvelut
 • Taloudellinen tuki loukkaantumisten tai pitkien poissaolojen ajaksi***
 • Valmentaja- ja toimihenkilökoulutus
 • Piirin- ja liiton sarjatoiminta
 • Lisenssit ja vakuutus

* Toimintamaksuun sisältyy Ikäluokissa ikäluokkavalmentaja, muut valmentajat sovitaan ikäluokkakohtaisesti tarpeen ja tilanteen mukaan erikseen. Nuorisourheiluvaiheessa (U12-U15) toimintamaksu sisältää Akatemiavalmentajien palvelut sekä Mustan –linjan vastuuvalmentajien palkkiot. Muut valmentajat sovitaan toimintaryhmäkohtaisesti tarpeen ja tilanteen mukaan erikseen.

** Seuralinjan mukaiset testipalvelut, jotka vaihtelevat ikäluokasta riippuen.

*** Pelaajan loukkaantuessa tai jäädessä muutoin toiminnasta pois pidemmäksi aikaa, esimerkiksi opiskeluista tai muutosta johtuen, toimintamaksuissa on mahdollisuus osittaiseen tai täysimääräiseen maksuhuojennukseen. Pelaajalla on poikkeustilanteissa aina yhden toimintakuukauden mittainen omavastuuaika, joka tarkoittaa, ettei alle 4 viikon yhtäjaksoisista poissaoloista saa maksuhuojennuksia. Pelaajan ollessa täydellisessä urheilukiellossa tai seuran valmennuspäällikön kanssa käydyn keskustelun perusteella hänen ei ole mahdollista toteuttaa oheisharjoittelua, on maksuhuojennus lähtökohtaisesti täysimääräinen aina sitä anottaessa. Mikäli pelaaja pystyy osallistumaan harjoitteluun osittain tai hänelle pystytään laatia henkilökohtainen harjoitusohjelma, otetaan käyttöön osittainen eli sovellettu maksuhuojennus, joka voi olla 25-75%.

HUOMIOITAVA ERITYISESTI:

 • Yhtäjaksoisesta pidemmästä poissaolosta (pois lukien yllättävät tilanteet, kuten loukkaantumiset) tulee aina sopia ennakkoon seuran kanssa.
 • Loukkaantumisesta johtuvista maksuhuojennuskäytänteistä on hyvä pyrkiä sopimaan mahdollisimman pian vamman tapahduttua seurakoordinaattorin kanssa.
 • Oheisharjoitteluista ja käytännöstä sovitaan valmennuspäällikön ja oman toimintaryhmän valmentajan kanssa.
3. JOUKKUEMAKSUT

Joukkueet ja Ikäluokat laskuttavat toiminnassaan mukana olevia pelaajia sellaisten kulujen mukaan, jotka eivät sisälly seuran laskuttamaan toimintamaksuun. Tällaisista kuluista vanhempainkokouksen tehtävänä on laatia kausikohtainen budjetti ja taloussuunnitelma.

Joukkuemaksuihin kuuluvat muun muassa

 • Toimintaryhmien omat leirit kotimaassa ja ulkomailla
 • Turnaus- ja sarjamaksut (SPL:n ja sen piirin sarjatoimintamaksut sisältyvät toimintamaksuun)
 • Varusteet
 • Lisä- ja oheisvalmennuspalvelut
 • Valmentaja- ja toimihenkilökoulutus (jotka eivät sisälly jäsen- tai toimintamaksuun)
4. MUUT MAKSUT
 • SPL:n ja Piirin järjestämät lisätoiminnot pelaajille
 • Seuran järjestämät leirit ja tapahtumat
 • SPL:n, Piirin asettamat sanktiot joukkueelle tai yksittäisille henkilöille