Vuosi: 2020

Uutiset

FC Honka ja FC Espoo ovat allekirjoittaneet valmentajakoulutuksia koskevan yhteistyösopimuksen

Yhteistyösopimukseen kuuluu myös FC Espoon kasvattajaseurat LePa, FC Kasiysi, KaPy ja PEP. FC Honka suunnittelee, organisoi ja järjestää jatkossa koulutukset sekä ylläpitää valmentajarekisteriä.

FC Hongalla on kokonaisvastuu seurayhteisön valmentajien
kehittämisestä ja alemman tason koulutuksista Futisvalmentajan startista
ikäluokkavalmennukseen ja UEFA C-tasolle asti.

Lisäksi FC Hongan tehtäviin kuuluu vastata valmentajien koulutusrekisteristä, organisoida valmentajaverkoston toimintaa ja järjestää yhteisiä tapaamisia, teemakoulutuksia ja tietoiskuja.

FC Honka on myös mukana koordinoimassa seurayhteisön Huuhkaja- ja Helmaritoimintaa.

”FC Espoo on erittäin tyytyväinen syntyneeseen sopimukseen. Tällä yhteistyöllä saadaan koulutuskuluja kohdennettua olennaiseen ja kurssitarjonta selkeämmäksi erityisesti kasvattajaseurojen valmentajille. Lisäksi valmennuskoulutukseen olennaisesti liittyvä tutorointi saadaan järjestettyä siten, että se palvelee kokonaisuutta parhaalla mahdollisella tavalla. ”Laku” on tehnyt ansiokasta työtä seurayhteisössämme useiden vuosien ajan, joten hänellä on hyvä tuntuma siihen mihin suuntaan valmentajakoulutusta Espoon alueella täytyy viedä”, tuumailee FC Espoon valmennusjohtaja Antti Pehkonen.

”Hienoa saada koko FC Espoo seurayhteisön seurat mukaan rakentamaan yhteistä koulutusverkostoa Espooseen, koulutustarjonta tulee alueella laajenemaan ja Palloliiton tavoite on, että jokaisella lapsella on koulutettu valmentaja ja sitä lähdemme tavoittelemaan”, kertoo valmennusosaamiseen kehittäjänä vuoden alusta aloittanut Kari Laukkanen.

Uutiset

Yhteistyö Pohjola Sairaalan ja Pohjola Vakuutuksen kanssa jatkuu

Uudistetun sopimuksen mukaisesti FC Honka ry ja Pohjola Vakuutus sekä Pohjola Sairaala jatkavat yhteistyötä vuonna 2020. ”Olemme olleet tyytyväisiä yhteistyöhön sekä Pohjola Sairaalan tarjoamaan hoitopolkuun. Tälläkin toimintakaudella seura on ostanut kaikille toimintamaksun piirissä oleville pelaajilleen Pohjola Vakuutuksen ja voimme tarjota pelaajille Pohjola Sairaalan ammattimaisen hoitopolun loukkaantumistilanteissa”, toteaa toiminnanjohtaja Petri Harainen.

Vakuutuksen sisältöön voi tutustua tästä linkistä.

Pohjola Sairaalan hoitopolku.

Seura tiedottaa

Application period for support is from 17th of January to 31st of January

The support is meant for players who are motivated and whose family has difficulties to manage the payments. 

Every player who is making payments towards FC Honka´s monthly fee is entitled to apply for the discount. 

Here are the criteria for receiving the discount:

  • Family´s economical situation: income, expenses, the need of financial support
  • Family´s life situation: number of children, unemployment, number of adults in the family, health, other hobbies
  • If the need for support is temporary or prolonged
  • The motivation and regularity of practicing 

The support will be granted for no more than one term at the time. The amount of support depends on the number of applicants and the economic situation of FC Honka´s fund. It will primarily be granted for underage players. 

One can only apply the support for the coming payments.

FC Honka´s board has named an operating committee who will make the decisions about the reliefs. 

A member of the committee can ask for additional information from the applicant if necessary and will inform the applicant directly of the decision.

The family is obligated to inform the committee if the support is no longer needed (toimisto@fchonka.fi). If the player stops playing with FC Honka the support will not be issued any longer.   

 Application form should be delivered by email to toimisto@fchonka.fi or by post to Urheilupuistontie 2, 02200 Espoo. The application period is from 17th of January to 31st of January 2020. In special cases, the support can be granted outside the application period.

Application-form-2020.pdf

Application-form-2020.docx

If you need any additional information please contact the office: toimisto@fchonka.fi or 020 730 4651.

Seura tiedottaa

FC Honka ry:n juniorirahaston hakuaika 17.1.-31.1.2020

Juniorirahaston tuki on tarkoitettu auttamaan motivoituneen pelaajan jalkapalloharrastuksen jatkumista tilanteessa, jossa perheellä on haasteita suoriutua harrastusmaksuista.

Tuen kautta pelaaja voi saada alennuksen seuran toimintamaksuun. Avustusta jaettaessa ovat kaikki toimintamaksun piirissä olevat pelaajat oikeutettuja hakemaan avustusta.

Avustuksia jaettaessa otetaan huomioon seuraavat kriteerit: 

  • Perheen taloudellinen tilanne: tulot, menot, tuen tarve
  • Perheen elämäntilanne: lasten määrä, työttömyys, perheessä asuvien  aikuisten määrä, terveydelliset seikat, muut harrastukset
  • Tuen tarpeen määräaikaisuus tai jatkuvuus
  • Hakijan aktiivinen ja säännöllinen harrastaminen 

Tuki myönnetään maksimissaan yhdelle toimintakaudelle kerrallaan. Myönnettävä avustussumma riippuu rahaston taloudellisesta tilanteesta ja hakemusten määrästä. Rahaston varoilla tuetaan ensisijaisesti alaikäisiä junioripelaajia.

Tukea voi hakea vain tuleviin maksuihin.

FC Hongan johtokunnan valitsema rahaston johtoryhmä käsittelee hakemukset hakuajan päättymisen jälkeen, tekee päätökset tuen hyväksymisestä tai hylkäämisestä sekä myönnettyjen tukien suuruudesta ja pituudesta. Johtoryhmään kuuluvat toiminnanjohtaja Petri Harainen, seurakoordinaattori Annariina Seppä, johtokunnan edustajana Antti Nousiainen sekä jäsenistön edustajana Ilari Äijälä.

Seurakoordinaattori tai toiminnanjohtaja pyytää tarvittaessa lisätietoja ennen käsittelyä, sekä ilmoittaa päätöksen hakijalle henkilökohtaisesti.

Perhe on velvollinen ilmoittamaan, mikäli tuen tarpeeseen tulee kauden aikana muutos ja myönnettyä tukea ei enää tarvita. Jos pelaaja lopettaa FC Hongassa niin tuen maksaminen päättyy. Loukkaantumistilanteissa sovelletaan seuran talousohjesääntöä eikä maksuvapauskuukausilta makseta tukea.

Täytetty ja allekirjoitettu hakemus toimitetaan skannattuna osoitteeseen toimisto@fchonka.fi tai postitse osoitteeseen FC Honka ry / seurakoordinaattori, Urheilupuistontie 2, 02200 Espoo. Hakuaika on 17.1.-31.1.2020. Tukea voidaan poikkeustapauksissa myöntää myös muulloin kuin hakuaikoina, mikäli perheen tilanne akuutisti muuttuu. 

TUKIHAKEMUSKAAVAKE 2020 / PDF

TUKIHAKEMUSKAAVAKE 2020 / WORD

Lisätietoja tuesta ja hakuprosessista: toimisto@fchonka.fi / 020 730 4651.

Uutiset

Jani Nieminen järjesti merkkipäiväkeräyksen FC Hongan vähävaraisten pelaajien tukemiseksi

FC Hongassa pitkään valmentajana toiminut Jani Nieminen järjesti merkkipäiväkeräyksen tukeakseen seuran vähävaraisia pelaajia. Keräys tuotti huimat 15 190 euroa! Keräykseen osallistui yhteensä 56 yritystä tai muuta yhteisöä sekä 29 yksityislahjoittajaa.

Jani Nieminen aloitti valmentamisen FC Hongassa jo poikansa ollessa muutaman vuoden ikäinen, vaikka hän aluksi vannoikin, ettei aio olla joukkueessa mukana muuten kuin vanhemman roolissa. Valmennuskokemus oli kuitenkin positiivinen ja vei mennessään vuosikausiksi.  Loppujen lopuksi Niemiselle on kertynyt valmennuskokemusta FC Hongan lapsiurheiluvaiheesta aina A-junioreihin asti sekä poikien että tyttöjen joukkueista.

Jani Nieminen kertoo ajatuksistaan valmennukseen ja lahjoitukseen liittyen:

”Valmentaessani sain paljon hienoja kokemuksia ja sain olla osana nuorten elämää, kehittämistä ja kehittymistä. Parhaita palkintoja itselle ovat olleet vanhojen pelaajieni yhteydenpidot vuosien jälkeen, pari pelaa ensi kaudellakin Hongan miesten joukkueessa ja naisiinkin taitaa olla jo nousemassa. Toisaalta olen aina nähnyt, että urheilu antaa elämään muitakin valmiuksia. Muutamista kasvaa huippu-urheilijoita ja muille kasvaminen urheilun parissa toivottavasti tuo lisäeväitä pärjätä elämässään mahdollisimman hyvin. Joukkueurheilun opit esimerkiksi työn teon merkityksestä tulosten eteen, tehdään oikeita asioita oikein, pitkäjänteisyys, hauskuuden ja innon säilyttäminen, painetilanteiden hallinta, yhteistyö erilaisten ihmisten kesken ja erilaisten roolien ymmärtäminen ovat hyviä eväitä myös työelämään.

Vuosien varrella näin myös valmentajana läheltä pelaajien ja heidän perheidensä erilaisia tilanteita. Hyvin toimivassa joukkueessa näihin tilanteisiin löytyy ratkaisuita, mutta Hongalla seurana ei ollut.

Vuonna 2018 olin täyttämässä 50-vuotta. Työelämässä olen listayhtiön toimitusjohtaja ja hallituksemme puheenjohtaja kertoi, että “osana työtehtäviäni” järjestetään vastaanottotilaisuus syntymäpäivieni johdosta. Tätä tilaisuutta pohtiessani heräsi ajatukseni varainkeruutempauksesta, sillä en kokenut tarvitsevani itselleni lahjoja yrityksemme sidosryhmiltä. Niinpä olin yhteydessä Honkaan ja lopputuloksena sekä merkkipäiväkalenteriin että vastaanottotilaisuuden kutsukorttiin painettiin toiveeni ja Hongan tilinumero. Sain tästä ideastani paljon positiivista palautetta vastaanottotilaisuudessani ja monet tahot olivat lähteneet mukaan.

Järjestin vielä vaimoni kanssa 2018 syyskuussa ystävillemme yksityisjuhlat ja laajensin saman lahjatoiveeni myös heille. Ajattelin, että ehkä tällä saadaan riittävä kokonaisuus useamman pelaajan tukemiseen – ja ehkä tämä voisi toimia alkusysäyksenä tällaisen toiminnan isommallekin käynnistymiselle. Olen erittäin kiitollinen kaikille tempaukseeni mukaan lähteneille.

Jani Niemisen merkkipäiväkeräyksen tuotolla tullaan osana seuran juniorirahaston tukiprosessia tukemaan FC Hongan vähävaraisten perheiden pelaajien harrastusmaksuja ja näin takaamaan jalkapalloharrastuksen jatkuminen perheen taloudellisesta tilanteesta huolimatta. 

FC Honka ry kiittää lämpimästi Jani Niemistä merkittävästä lahjoituksesta ja tärkeästä toiminnasta tasa-arvoisen juniorijalkapallon eteen. Toivomme, että merkkipäivälahjoitus toimii positiivisena esimerkkinä myös muille, jotka pohtivat vähävaraisten pelaajien harrastusmaksujen  tukemista.

Uutiset

Pekka Lagerblom ikäluokkavalmentajaksi FC Honkaan

FC Hongassa aloittaa vuoden alusta uutena ikäluokkavalmentajana Pekka Lagerblom, joka saa vastuulleen P11-ikäluokan. Lagerblom siirtyy FC Honkaan FC Lahdesta, missä hän on vastikään lopettanut merkittävän pelaajauransa ja toiminut valmennustehtävissä. 

”Olen aiemmin toiminut tämän ikäisten lasten yksilövalmentajana, mutta valmennuskokemusta on eniten nuorten ja aikuisten parista. Nyt on hieno mahdollisuus päästä kehittämään lapsiurheiluvaiheen joukkuetta ja kehittyä itsekin sitä kautta valmentajana ja persoonana. Olen erittäin innostunut aloittamaan työt FC Hongassa”, kertoo Lagerblom. 

Toivotamme uuden työntekijän lämpimästi tervetulleeksi keltamustien joukkoon!